Vuren deelt een pluim uit!!

* Een kleine maand geleden zag ik aan de overkant van mijn woning mensen van de supermarkt komen aandragen met een grote verkeerspaal! Dat maakte me bijzonder nieuwsgierig ! Ik stak voorzichtig de straat over …

* Aan de paal hing een verkeersbord voor minder mobiele mensen die daarvoor een officiële erkenningskaart hebben. Toen ik hen daarvoor bedankte , glimlachten ze , maar de man die de leiding had zei : Yves Christiaens ! Hij en zijn Forum On!beperkt voeren trouwens felle actie actie tegen het misbruik van zulke parkeerplaatsen.

** Forum verdedigt dus de belangen van rolstoelgebruikers ,  slechtzienden , mensen met autisme , G-sporters… kortom  voor alle mensen met een beperking .

*** Yves Christiaens (foto) als voortrekker heeft het hart op de juiste plaats en kent de problemen door ondervinding.  (Louis Vuren)