dood van … mozart

Samen met Johann Sebastian Bach en Ludwig van Beethoven wordt Mozart beschouwd als componist die een diepgaande invloed uitoefende op alle na hem komende componisten.

* Mozart was een wonderkind, dat op uitzonderlijk jonge leeftijd viool, klavecimbel en orgel speelde en kwalitatief hoogstaand werk componeerde.

** Mozart overleed op 5 december 1791 , vandaag 231 jaar geleden. Over de doodsoorzaak wordt tot op heden gediscussieerd.

* Mogelijk stierf hij aan een nierziekte of aan een hitziges Friesel Fieber wat neerkomt op een zware infectie.

* De onderzoekers bestudeerden alle beschrijvingen van Mozarts aandoening en keken in de Weense archieven waaraan jonge mannen doodgingen in de jaren voor en na Mozarts dood.

** Deze gegevens wezen erop dat er ten tijde van Mozarts dood een streptokokkenepidemie heerste. De vermoedelijke haard was een militair hospitaal. En omdat soldaten vaak bijverdienden als muzikant, is het waarschijnlijk dat Mozart de bacterie opliep “via een soldaat die speelde in het orkest dat hij twee dagen voor zijn ziekte nog dirigeerde.”

* Mozarts uiterlijk en persoonlijkheid is al sinds zijn dood een onderwerp van discussie tussen historici en Mozartliefhebbers. Authentieke portretten van Mozart zijn er weinig. Omdat bijna elk schilderij dat van hem gemaakt is duidelijke verschillen vertoont, kan niemand met zekerheid zeggen hoe Mozart er echt uit heeft gezien.

* Zijn zuster omschreef hem als “klein, schraal, bleek van gelaatskleur, zonder de geringste pretentie in gelaatsuitdrukking of lichaamsbouw”.

* De schrijver Ludwig Tieck, die Mozart in 1789 ontmoette, noemde hem “klein, vlug, beweeglijk en met puilogen, een onaanzienlijke figuur”.

* Het dodenmasker van Mozart is volgens zijn vrouw Constanze op de grond gevallen en onherkenbaar in stukken gebroken.

* Mozarts zuster Nannerl omschreef haar jongere broer als bleek, tenger en klein. Mozart zou tussen 1,54 m tot 1,65 m groot zijn geweest.

*** Massa’s Mozart in diverse media … Leuk zoekgenot.

einde van de boerenkrijg

Op 5 december 1798 werd ‘de Boerenkrijg’ tijdens een beslissende veldslag in de buurt van het Limburgse Hasselt definitief door de Fransen neergeslagen.

* De zogeheten Boerenkrijgers bestreden de Franse bezetter in 1798 onder de strijdkreet “Voor Outer en Heerd!”, (voor altaar en haard). Het monument staat in Hasselt.

* Geleid door onder meer Emmanuel Rollier (1769-1851), Pieter Corbeels (1755-1799) en Jozef Van Gansen (1766-1842) boeken de boeren aanvankelijk enkele successen maar uiteindelijk blijken de boerenmilities te slecht bewapend om echt partij te bieden aan het goed getrainde Franse leger. (foto Historiek)

* 1798 is het jaartal dat destijds in een balk van de dorpsmolen aan de Tessenderloseweg in Veerle in het oog sprong. Wat had de molen echt vandoen met het einde van de Boerenkrijg? Wie het weet, mag het melden. Goed voor een verhaal(-tje).

sint baar

Eid il-Burbara (de naamdag van de heilige Barbara) is een feestdag die jaarlijks wordt gevierd op 4 december door christenen in het Midden-Oosten en in… Lees onder foto verder…

foto – EH Machielsen, de ‘lange’ onderpastoor van Veerle tussen een aantal mijnwerkers met hun vrouwen

* Wegens twijfel over de historiciteit van haar legende, werd ze in 1969 evenwel verwijderd uit de liturgische kalender van de Romeinse rite.

* Jammer, want in de voormalige mijnwerkersdorpen van de Kempen wordt ze her en der nog vereerd. In Laakdal hield men er ook mee op, bij gebrek aan … ex-mijnwerkers. De mijnen zijn inmiddels al goed 35 jaar dicht …

* Barbara is bij ons het best bekend als de patroonheilige van mijnwerkers, maar ook artilleristen, militaire ingenieurs, mijnwerkers en anderen die met explosieven werken vanwege de associatie met de oude legendes waarin bliksem een grote rol speelde.

Onthoofd

* Barbara was de dochter van de rijke heidense Dioscorus en werd zorgvuldig bewaakt door haar vader. Die hield haar opgesloten in een toren om haar te behoeden voor de buitenwereld.

* Toen ze haar vader meedeelde dat ze zich bekeerd had tot het nieuwe geloof, ontstak die in grote woede. Uiteindelijk werd ze veroordeeld tot de dood door onthoofding. Haar vader zelf voerde de doodstraf uit.

* Als straf voor zijn lugubere daad werd hij op weg naar huis op zijn beurt getroffen door de bliksem. Zijn lichaam werd verteerd door vlammen.

* Barbara werd begraven door een christen, Valentinus, en haar graf werd een site van wonderen.

– de zonen van de mijnwerkers gingen de vaders vooraf in hun dorpsprocessie –

Patrones

* Sint Baar kenden we al van jongs af als patrones van de mijnwerkers, maar daar bleef het bij. Het grote verhaal werd ons, lagere schoolleerlingen, nooit verteld.

* Nochtans was Veerle en bij uitbreiding gans Laakdal vele tientallen koolputters rijk die van na de eerste wereldoorlog constant aan- en afgevoerd werden met bussen naar de mijnen van het naburige Limburg.

* De mijnwerkers van Laakdal en bij uitbreiding elke Laakdaller noemden Barbara gewoon dialectisch ‘Sint Baar’, hun patrones of beschermvrouwe.

* Later kwamen wij er achter dat wij in Veerle niet alleen een ‘Sint Baar’ hadden. Ook in het naburige Vorst was zij de patrones van de vele honderden mijnwerkers, net als in ontelbare dorpen en gehuchten van het aanpalende Limburg waar nog veel meer mijnwerkers woonden dan bij ons.  (foto lv Vorst)

* Onlangs liep op Canvas een boeiende reeks over ‘de koolputters’

* Kortom, Sint Barbara was een erg geliefde heilige bij de mensen die diep in de grond hun dagelijkse kost voor zichzelf en hun familie gingen verdienen. De uiteindelijke sluiting van alle mijnen kwam geen dag te vroeg. De dodentol werd te hoog.

Eigen altaar

* In de dorpskerk van O.L.V. in de Wijngaard heeft ‘Sint Baar’ nog steeds een eigen altaar in de rechterzijbeuk. Op haar feestdag, vandaag 4 december, werd zij uitbundig gevierd door ‘de putters’ (mijnwerkers) en door de dorpsjeugd, die vrijaf had in die dagen van weleer.

* Zelfs moeder Maria, in de andere zijbeuk , moest die dag ver onderdoen voor Barbara. O.L.Vrouw was eerder de heilige van de warmere dagen met de processies van juni en augustus als hoogtepunten.

VIEREN

* Zoals gebruikelijk bij alle feestdagen uit onze jeugdjaren 1940 – 50 en 60 werd er ‘s morgens al met vieren begonnen in de kerk. De clerus kon je niet omzeilen in die vrome tijden. De mijnwerkers dankten de Heer en zijn discipelen al op voorhand voor al het lekkers dat hen te wachten stond op het teerfeest later op de dag.

Dikke van Sander

* Na de misviering vormde zich een stoet achter het paardenkarretje van den Dikke van Sander. Die speelde harmonica in open lucht, omstuwd door een joelende bende schoolkinderen. Af en toe werden er snoepjes door de vrolijke troep gegooid en dat maakte de pret nog groter.

* Als den Dikke , die in feite graatmager was, bij het feestlokaal was aangekomen, trokken wij ons terug. Grote mensen wensten vanaf dan gerust gelaten te worden.

* Wij gingen onze neuzen nog een laatste maal tegen de vitrines van de speelgoedwinkels in het dorp drukken om op de valreep misschien nog van mening te veranderen bij de keuze van het sinterklaasspeelgoed. Een ernstige zaak, want je moest er nog een hele winter en de rest van het jaar mee verder.

Nil

* In 1948 werd mijn tweede zus geboren op 4 december. Mijn ouders hebben haar echter niet Barbara genoemd, maar Renilde. Nil, bij deze van harte gefeliciteerd met je .. ‘Sint Baars’.

– ludo vervloet –

GROOTSTE MINDERHEID OP AARDE

Vandaag 3 december is het de ‘Internationale dag voor personen met een beperking.’

* Een belangrijke dag voor èèn miljard mensen of 15 % van de wereldbevolking. De grootste minderheid op planeet Aarde.

* Vandaag is dus de geknipte dag om de aandacht te vestigen op enkele problemen waarmee mensen met een beperking dagelijks te maken hebben.

* Maar even belangrijk is om er de nadruk op te leggen dat ook mensen met een beperking hun plaatsje hebben in de maatschappij.  

* Vanuit politiek Laakdal willen we op deze dag graag de aandacht vestigen op ‘het onrechtmatig gebruik’ van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een beperking. 

* Een incident op de parking van een supermarkt vestigde onlangs de aandacht op de bizarre regelgeving rond voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een beperking… Een persoon met geen beperking veroorloofde het zich om met zijn wagen gebruik te maken van een parkeerplaats voor personen met een beperking.  

* De huidige regelgeving rond de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een beperking maakt immers een onderscheid tussen parkings in privé-eigendom en parkings op openbaar aangelegde parkeerplaatsen. 

* De parkeerplaatsen die zijn aangelegd op parkings van o.a. winkels, cafés of restaurants zijn geen officiële parkeerplaats voor personen met een handicap omdat ze zich bevinden op privaat terrein.

 * Op die plaatsen kan een politieambtenaar en/of hulpagent van de federale of lokale politie de door de eigenaar of uitbater ingestelde parkeerregels dus niet toepassen of afdwingen. 

Daarom vragen wij om de huidige regelgeving te herbekijken en te gaan voor een uniform parkeerbeleid.  

 * Voorbehouden parkeerplaatsen vormen een belangrijke schakel om de mobiliteit en het sociaal verkeer van mensen met een beperking te verhogen. 

**  Meer nieuws ? Yves Christiaens  is uw man op  gsm –  0495287007  “Neem je mijn plaats ? Neem dan ook mijn beperking” 

de coronacijfers …

Zaterdag 3 december 2022 – De coronacijfers hebben vanmorgen weer een bocht gemaakt…..naar omhoog.
   Alleen Mol daalde nog van 43 naar 35 , en alleen Westerlo bleef ongewijzigd op 28.
   Alle anderen gemeenten stegen weer ongeveer naar cijfers zoals die drie weken geleden waren .
   Zo gaat Laakdal naar 19 nieuwe besmettingen de laatste twee weken , drie weken geleden was dat 18.
   Meerhout steeg slechts met 1 , van 14 naar 15, net zoals Ham van 13 naar 14.
   Alle andere stegen meer. Geel van 38 tot 60 , en dat is het hoogste cijfer vandaag van de 15 gemeenten.
   Ik ga het hierbij houden . Verdere informatie per gemeente stuur ik wel door als antwoord na een vraag.
   Geniet toch van het weekeinde , hoe koud dat ook is!

EINDE ‘KOUDE OORLOG’

B

Tijdens een bijeenkomst op Malta gaven Sovjet-president Michail Gorbatsjov en de Amerikaanse president George H.W. Bush op 3 december 1989 , een gezamenlijke verklaring die aangeeft dat de Koude Oorlog officieel tot een eind is gekomen.

* Eerder dat jaar zorgde de impact van Gorbatsjov voor het vervroegde einde van de grote tegenstellingen in de wereld met de val van de Berlijnse muur (9 nov 1989), later nog gevolgd door de opheffing van het Sovjetblok. De wereld herademde en … Poetin was nog ver af.

foto Bush(R) en Gorbatsjov (L) tijdens een maaltijd op de Maxim Gorky

* Voorafgaand aan de verklaring overlegden de twee wereldleiders nog twee dagen lang uitvoerig op Malta. Op 3 december gaven Bush en Gorbatsjov  een gezamenlijke persconferentie vanaf het Sovjet-schip ‘Maxim Gorky‘. De wereld herademde.

  • meer in Historiek

harttransplantaties

Christiaan Barnard, hartenbreker en -hersteller

Vandaag 3 december 1967 is het vierenvijftig jaar geleden dat in Zuid-Afrika dokter Christiaan Barnard het hart van een jonge vrouw in het lichaam van een vijftiger plantte. Die had nog enkele weken te leven en wou het risico op een mislukking lopen.

* Barnard was zeker niet de enige arts die droomde om een hart te transplanteren. Ook Amerikaanse wetenschappers hadden al talrijke tests uitgevoerd op dieren. Begin 1967 hadden artsen van de universiteit van Virginia zelfs een menselijk donorhart en een transplantatiepatiënt gevonden, maar het team krabbelde uiteindelijk terug omdat de bloedgroep van donor en patiënt niet overeenkwamen. Later op het jaar werd ook een harttransplantatie in New York op het laatste moment afgeblazen.

* Barnard was echter minder voorzichtig.  In het Groote Schuur-ziekenhuis in Kaapstad had hij al een transplantatieteam samengesteld, en had met de 53-jarige Louis Washkansky een patiënt gevonden die nog maar enkele weken te leven had en het risico wilde nemen.

Ook moest hij naar eigen zeggen geen rekening houden met wettelijke beperkingen.

‘Ik had niet eens toestemming gevraagd voor die eerste transplantatie. Ik vertelde de ziekenhuisautoriteiten er pas over wanneer ze al voorbij was. Kan je je dat ergens anders ter wereld voorstellen?’, zei hij volgens journalist John Illman, die met de chirurg samenwerkte.

* Louis Washkansky, kreeg het hart van een bij een auto-ongeluk overleden jonge vrouw. De operatie werd een succes. Drieëndertig uur na de operatie sprak Washkansky voor het eerst, vier dagen later werd hij op de radio geïnterviewd vanop zijn ziekenhuisbed. De man overleed uiteindelijk achttien dagen na de operatie aan een longontsteking. Door de zware medicatie die het afstoten van het nieuwe hart moest tegengaan, kon zijn lichaam niet meer tegen andere infecties vechten.

** Barnard werd na zijn baanbrekende operatie en met zijn knappe uiterlijk de lieveling van de media. Die aandacht luidde het begin in van een leven vol “glitter and glamour”, met relaties met verschillende jonge vrouwen.

* Hij trouwde drie keer, twee keer met vrouwen die jonger waren dan zijn eigen dochter Deirdre.

* De buitenechtelijke affaires begonnen al tijdens zijn eerste huwelijk met de verpleegster Alette.

* Ook de Italiaanse filmster Gina Lollobrigida was een van zijn geliefden. Hij had daarnaast ontmoetingen met bekende vrouwen als Grace van Monaco, Sophia Loren en prinses Diana.

** FOTO Christiaan Barnard in 1968 met Sophia Loren (rechts) en haar zus Maria en moeder Romilde. © Isopix**

* Seks, het liefst binnen een relatie, was een van de vele gezondheidsadviezen die Barnard gaf in zijn boek ’50 Ways To A Healthy Heart’. ‘Regelmatig vrijen is de mooiste, gezondste en plezantste manier om de bloedcirculatie gaande en het hart gezond te houden’, zo schreef hij. Het helpt bovendien om griep te voorkomen en het doet mannen langer leven. Eenzame mensen zijn volgens hem gedoemd om jong te sterven.

* Andere adviezen voor een gezond en lang leven, naast vrijen, zijn volgens Barnard genoeg slapen, bewegen, groenten eten, je gsm negeren, een klein beetje vet eten en wijn drinken.

* Zijn visie op stress was evenwel iets onconventioneler. ‘Stress is niet de grote boosdoener. Het kan mensen motiveren en creëert zelfvertrouwen. De grootste vijand van het lichaam is voortdurend gehaast zijn.’

* De Zuid-Afrikaan toonde met de operatie in 1967 aan dat harttransplantaties een oplossing kunnen vormen voor mensen met hartfalen. In de jaren zeventig ontwikkelde de techniek zich met grote sprongen, en toen Barnard in 2001 overleed, hij werd net geen 80, werden al een honderdduizendtal transplantaties uitgevoerd. (vrije, gratis foto’s)

FARNESE werd maar 47

De Spaanse veldheer en landvoogd van de Nederlanden Alexander Farnese (1545-1592)  beter bekend als de hertog van Parma, waar hij van 1578 tot zijn overlijden in 1592 landvoogd voor Filips II was.   (uit Historiek)

* Alexander Farnese was de zoon van Ottavio Farnese en Margartha van Parma, de buitenechtelijke dochter van keizer Karel V.

* Alexander kreeg een militaire opleiding in Spanje en vocht mee in de Slag bij Lepanto.

* Alexander beschikte over een goed strategisch inzicht en boekte daardoor een groot aantal overwinningen. Hij veroverde onder meer Antwerpen (1585 de val van …, bij de gratie van Marnix van Sint Aldegonde) , Brussel, Gent en Oudenaarde.

* In 1586 had Farnese het grootste deel van de Nederlanden bezet. Alleen Holland, Utrecht, Zeeland en delen van Friesland, Overijssel en Gelre waren nog in Staatse handen.

* Koning Filips II maakte weliswaar een grote fout toen hij Farnese in 1589 naar Frankrijk stuurde om tegen de protestantse Hendrik IV te strijden. Prins Maurits kon daardoor aan zijn zegereeks beginnen.

* Alexander Farnese raakte in Rouen gewond aan een arm en keerde terug naar de Zuidelijke Nederlanden. Koning Filips II kon dit niet waarderen en nam hem zijn functie af.

* Farnese overleed op 3 december 1592 op zijn 47ste in Atrecht.

* De val van Antwerpen in 1585 door Farnese gaf ook het einde van de ‘Gouden Eeuw’ van Antwerpen aan en het begin van de Nederlandse ‘Gouden Eeuw.’ Want na de Val van Antwerpen trokken veel handelaars, kunstenaars en ambachtslieden voorgoed naar de Noordelijke (Staatse) Nederlanden.

* Ondertussen ging de ‘Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) met vele pauzejaren (door geldgebrek) verder tot aan de definitieve afscheiding van noord en zuid en de Vrede van Munster in 1648… Het Noorden onafhankelijk , het Zuiden nog steeds onder de Spaanse knoet.

raketten en satellieten

 

 Jan Willekens , die zowat alles van de ruimte weet , vult even ons stukje aan …
 50 jaar geleden: Apollo 17 de laatste vlucht met maanwandeling. Wist je dat er toen 5 muizen, samen met  Cernan , 75 keer rond de maan gevlogen zijn , terwijl de 2 kameraden van Cernan een voorlopig laatste keer op de maan rondhuppelden?
 Eéntje van de muizen heeft het niet overleefd, de andere 4 zijn veilig op aarde geland.
 Namen van de muizen Fe, Fi, Fo, Fum en Phooey.

De Slag bij Austerlitz

 

     ***  prent : Louis-François Lejeune: Aan de vooravond van de Slag bij Austerlitz

De Slag bij Austerlitz vond plaats op 2 december 1805. Napoleon Bonaparte versloeg bij Austerlitz in Moravië (het huidige Tsjechië) een gecombineerd leger van Rusland en Oostenrijk. Dat werd geleid door tsaar Alexander en Frans II van Oostenrijk.

* 75.000 Franse soldaten moesten het opnemen tegen 90.000 tegenstanders. Bij Austerlitz bleek weer hoe kundig Napoleon Bonaparte was als strateeg. Hij stelde zijn leger op in het dal en lokte de Oostenrijkers naar een minder verdedigde flank. Napoleon wachtte geduldig tot de hoofdmacht van zijn tegenstander voldoende was uitgedund en sloeg dan toe.

* Napoleon Bonaparte liet 17.000 man de hoogte bezetten en splitste zo de troepen van de tegenstander in twee delen die vervolgens vanaf de heuvels werden aangevallen. Tsaar Alexander stuurde zijn keizerlijke garde nog in de strijd, maar hij was te laat.

* Het elitekorps richtte grote schade aan, maar de Fransen konden standhouden. Oostenrijk tekende op 26 december 1805 de Vrede van Presburg.

* Het belangrijkste gevolg daarvan was dat de Oostenrijkse keizer Frans II afstand moest doen van zijn soevereiniteit in Duitsland. Daarmee kwam er ook een einde aan het Heilige Roomse Rijk.

(met dank aan  Ruud van Capelleveen in Absolute Facts.nl)

1 2 3 4 86