‘Grote Ferraris Atlas’ voor de keizer

Op 10 december 1777 overhandigde Joseph-Jean-François graaf de Ferraris zijn ‘Grote Atlas’, de eerste atlas van België, aan keizer Jozef II.

* Onder leiding van Joseph-Jean-François graaf de Ferraris (1726-1814) werd in de achttiende eeuw voor het eerst een atlas van België gemaakt.

* Vanaf 1771 werd het grondgebied van het huidige België in kaart gebracht op een gedetailleerde schaal van 1:11.520.

* Op 10 december 1777 overhandigde Ferraris 275 met de hand getekende en ingekleurde topografische kaarten aan keizer Jozef II.

* De kaarten waren vergezeld van twaalf volumes historisch, geografisch, economisch en militair commentaar.

* De handgetekende kaart was bestemd voor de keizer en zijn kabinet. Ze kreeg dan ook de naam Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik.

* Een eenvoudiger versie, op schaal 1:86.400, werd in druk aan het grote publiek aangeboden. Die kreeg de naam Carte marchande.

.

* De kaart met de vroegere deeldorpen van Laakdal

Ga even op zoek naar Mackel, Trikelhoeck, Moulin de Verle en de Laek.  (merci Clem)

.

Verder op 10 december:

  • 1799 – Als eerste land ter wereld voert Frankrijk het metrisch stelsel in.
  • 1901 – Eerste Nobelprijs toegekend.
  • 1941 – Japanse troepen landen in de Filipijnen, bezetten Guam en brengen de Britse schepen HMS Prince of Wales en HMS Repulse tot zinken.
  • 1948 – De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties neemt de Universele verklaring van de rechten van de mens aan.
  • (dit en veel meer gelezen in ‘Historiek’)