Napoleon kroont zich keizer

Op 2 december 1804  kroonde Napoleon Bonaparte zichzelf in de ‘Notre Dame’ van Parijs tot keizer van Frankrijk. Napoleon had toen reeds alle Franse macht in handen . De Europese (en overzeese) moest volgen.

* Napoleon ging er van uit dat het keizerschap hem vooral meer aanzien zou geven, vooral in landen buiten Frankrijk.

* Eén dag voor de kroning was Napoleon nog in zeven haasten gehuwd met  Josephine de Beauharnais, want … bij een keizer hoort logischerwijze ook een keizerin.

* En geloof het of niet, bij de kroning was ook paus Pius VII  aanwezig. Die was helemaal uit Rome gekomen maar kreeg geen schijn van een kans om in Parijs een grote rol te spelen. De hoofdrol hield Napoleon die 2 december helemaal voor zich.

* De paus mocht Napoleon wel zalven maar bij de eigenlijke kroning werd hij gepasseerd. De keizerskroon zette Bonaparte zelf op zijn hoofd.

***  Op nevenstaand schilderij van Georges Rouget wordt de kroning van Napoleon uitgebeeld.

* Het doek werd gemaakt in opdracht van de keizer. Die bepaalde ook wie en wat er te zien zou zijn.

* Op het doek wordt b.v. ook Napoleons moeder, Maria Laetitia Ramolino, afgebeeld terwijl die helemaal niet aanwezig was. De zogenaamde Madame Mère bleef weg omdat ze het onbetamelijk vond dat haar zoon zichzelf kroonde.

* Precies een jaar na zijn kroning won Napoleon de belangrijke Slag bij Austerlitz . Zie verder …  (nog meer vind je in ‘Historiek’ vrije, gratis foto’s)