FESTINA LENTE

VUREN geeft commentaar 217

Enkele dagen geleden vergastte Ludo Vervloet ons op mooie beelden vanuit het abdijcomplex Tongerlo . Vooral het mooie prelaatsgebouw viel op .

Het is het gebouw dadelijk rechts wanneer je onder het oude poortgebouw binnenkomt . Dat gebouw is bijna 300 jaar oud. Er werd aan gewerkt van 1725 tot 1728 en … vooral het driehoekige lange timpaan bovenaan (foto’s aanklikken) het bouwwerk valt op .

De abt van toen heeft er ook zijn wapenschild laten op aanbrengen en ook zijn wapenspreuk . En die wijkt erg af van normale abts- en bisschopswapenschilden , net zoals het schild zelf .

Normaal gaan die schilden en spreuken eerder een evangelische of gelovige richting uit , maar deze spreuk geeft een totaal profane boodschap .

Festina Lente “ staat erop. Twee woorden die elkaars tegenstellingen zijn : aan de ene kant FESTINA , dat is HAAST U , en daarnaast LENTE , wat LANGZAAM betekent.

Er staat dus : Haast u langzaam !

Diezelfde tegenstelling vinden wij ook terug in het wapenschild zelf : twee kwartieren beelden een vliegend hert af , symbool van snelheid . De twee andere laten ons een schildpad zien , het symbool van de traagheid!

Je vraagt je af waarom die prelaat zoiets deed ? En hoe hij echt heette ?

Hij kwam uit Oirschot , toen ook al Noord-Brabant , en hij werd tot abt van de abdij verkozen in 1724. Het is zijn familienaam die al het bovenstaande verklaart. Zijn volledige naam was Jozef Pieter VanderAchter …….

In zijn humor vond Jozef Pieter dat hoe snel hij ook dingen deed …hij toch altijd Van(der)Achter bleef hangen. Door zijn familienaam kon hij nooit iemand voorbijsteken ….hij bleef steeds van achter….

Daarom vond hij dat hij zich voor niets of niemand moest haasten . Met zich langzaam te haasten bleef hij toch op de rechtmatige plaats die  in zijn familienaam zit: van Achter!!

Abten kunnen ook een gevoel voor humor hebben en … die humor vereeuwigen . Van zoiets word ik echt goed gezind!

Louis Vuren