Ontsnapt in … een boekenkist

Boekenkist Slot Loevestein (Nl) – Boekenkist van Hugo de Groot – Foto: CC/Niels

Op 22 maart 1621 ontsnapte de geleerde Hugo de Groot in een boekenkist uit Slot Loevestein.

 

Hugo de Groot (1583-1645)

Hugo de Groot werd 10 april 1583 geboren als zoon van een Delftse patriciër.

De staatsman, historicus, theoloog en rechtsgeleerde speelde een belangrijke rol in de 17e eeuwse ‘Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.’

Op de Markt in Delft is een groot standbeeld van hem te vinden. De geleerde is onder meer beroemd vanwege zijn werk Mare Liberum (Latijn voor “de vrije zee”). Hierin legt hij de grondslag voor het moderne natuur- en volkenrecht.

Als de naam Hugo de Groot valt, dan wordt ook vaak aan de boekenkist gedacht waarmee hij uit Slot Loevestein wist te ontsnappen.

De staatsman, historicus, theoloog en rechtsgeleerde was veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Het misdrijf van De Groot? Remonstranten verdedigd en in opdracht van raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt verschillende steden opgeroepen in opstand te komen tegen stadhouder Maurits.