Pijpleiding ook door Laakdal ?

* U las of hoorde het vandaag al via een of ander perskanaal: er komt een nieuwe ondergrondse pijpleiding tussen de haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. Een pijpleiding van zo’n 150 km om zuurstof en koolstofdioxide te transporteren. Omgeving Vlaanderen heeft drie tracés uitgewerkt. De verschillende tracés kan je terugvinden via GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen) – Departement Omgeving (vlaanderen.be).

* De Vlaamse Regering keurde op 18 december in alle stilte de startnota goed voor de opmaak van het GRUP Leidinstraat Antwerpen – Geleen. Het plan ligt op het grondgebied van zo’n 45 Vlaamse gemeentes, waaronder Laakdal.

* We voelen bij onze bewoners wat ongerustheid, zeker wanneer bekend werd dat er in Meerhout zelfs een gezin dreigde onteigend te worden bij een van de tracés.   Onze contactpersoon in de commissie ‘Omgeving’ is Tinne Rombouts (CD&V). Zij kreeg vandaag heel wat vragen binnen van bezorgde Kempenaren.

* Ook de bezorgdheden van de inwoners  van Laakdal wil Tinne voorleggen aan bevoegd minister Zuhal Demir. Daarom zal zij aanwezig zijn op het online burgeroverleg van CD&V waar deze kwestie zal besproken worden. Dit overleg gaat door via zoom op vrijdag 19 maart om 20u.

***  Personen die aan dit overleg wensen deel te nemen of een ander topic wensen in te dienen kunnen een mail sturen naar info@laakdal.cdenv.be.

Stein Voet   0494885450

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

voor iedereen een gele doos

Ken jij het concept van een ‘gele doos’? In deze doos stop je medische en andere gegevens over jezelf, die nuttig zijn voor diensten als brandweer, politie en medische hulpverleners in een noodsituatie. Deze dinsdag keurde de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de aankoop van deze ‘gele dozen’ voor Laakdalse senioren goed.

Raf Moons: (schepen van Welzijn): “Als iemand onwel wordt, is het van vitaal belang om snel informatie te vinden. Als deze persoon alleen woont, is het nog moeilijker om de eerste noodzakelijke informatie te verkrijgen. Maar ook onwetendheid of paniek kunnen het meedelen van nuttige informatie verhinderen. Om het werk van de hulp- en interventiediensten te vergemakkelijken, bewaar je deze in de koelkast.”

* Door de meegeleverde sticker te plakken op de binnenkant van je voordeur, weten hulpverleners dat er een gele doos in je koelkast zit. Zo vinden ze snel de nodige informatie om gepaste hulp te bieden.

Gerda Broeckx: (schepen van senioren): “De gele doos is een initiatief van senioren – voor senioren. Met dit project wil het Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie Kempen, het platform van de seniorenraden uit onze regio, levens van senioren redden. Welzijnszorg Kempen ondersteunt dit initiatief en organiseert de groepsaankoop. Ook Laakdal wil dat senioren gezond kunnen ouder worden. Door het aankopen en verdelen van deze gele dozen, hopen we hieraan te kunnen bijdragen.”

What do you want to do ?

New mail

Suezkanaal en Suezcrisis

In februari 1867 voer het eerste schip door het Suezkanaal. Het Suezkanaal is een verbinding tussen Port Saïd aan de Middellandse Zee en Suez aan de Rode Zee en vormt de scheiding tussen Afrika en Azië. Van kapitaal belang voor de wereldhandel.

* Het belang van het Suezkanaal is zeer groot, want voordien moesten schepen uit Europa met als reisdoel Azië helemaal om Afrika heen varen.

depositphotos_77184751-stockafbeelding-schepen-in-het-suez-kanaal° In de negentiende eeuw stippelde de Oostenrijkse ingenieur Alois Negrelli een nieuwe route uit. Het geld voor de bouw werd bijeengebracht door Ferdinand de Lesseps, die hiervoor de Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez oprichtte.

° Het kanaal werd gegraven door ongeveer 1,5 miljoen Egyptische arbeiders. De bouw eiste een hoge tol: 125.000 arbeiders overleden, grotendeels als gevolg van cholera.

° Het kanaal was aanvankelijk in bezit van de Egyptische en Franse overheid. Egypte verkocht haar aandeel later, wegens een grote buitenlandse schuldenlast, aan Groot-Brittannië. In 1882 trokken Britse troepen het gebied binnen om hun belang in het kanaal te beschermen.

image2° Deze toestand bleef tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw gehandhaafd. Vlak na de onafhankelijkheid van Egypte op 29 okt 1956 werd het Suezkanaal door de regering van Gamal Abdel Nasser genationaliseerd.

° Frankrijk en Engeland reageerden met een oorlog, die een week zou duren. Deze periode wordt de Suezcrisis genoemd. Deze crisis wordt vaak gezien als het definitieve einde van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk als grootmachten.

 

° De Verenigde Naties zegden later Egypte het alleenrecht op het Suezkanaal toe.

suezkanaal-400x266* De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi opende in augustus 2015 een ‘nieuw’ Suezkanaal.

 

° De komst van een extra waterweg, 72 km evenwijdig aan een deel van het 200 km lange oude kanaal, zorgt ervoor dat er nu twee keer zoveel schepen kunnen varen tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VOOR DE SLAPELOZEN

Een coronareisje door de Alpen – met dank aan Boni – even drukken …

V 07 08 15 Op reis in de Alpen

What do you want to do ?

New mail

Ook vriend Louis deed een duit in ‘t bakje
zeer mooi en waar!  al zegt hij het zelf …
Tot besluit, dit nog …
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

‘The Star-Spangled Banner’

‘The Star-Spangled Banner’ het volkslied van de Verenigde Staten (1931)

Op 3 maart 1931 wordt The Star-Spangled Banner aangenomen als het officiële Amerikaanse volkslied. De tekst werd in 1814 geschreven door dichter en advocaat Francis Scott Key. Het is afkomstig uit het gedicht Defence of Fort McHenry.

* De dichter schreef dit werk nadat hij getuige was geweest van het bombardement van Fort McHenry door Britse schepen, in het najaar van 1814.

° Na dit bombardement, dat maar liefst vijfentwintig uur duurde, zag Francis Scott Key de vlag nog wapperen boven het fort.

° Dit inspireerde hem voor zijn trots Amerikaanse gedicht, dat later dus het officiële volkslied van de Verenigde Staten zou worden.

° De muziek  van The Star-Spangled Banner is rond 1800 geschreven door John Stafford Smith. Bij officiële gelegenheden wordt meestal alleen het eerste couplet van het lied gezongen. Dat gaat als volgt …

O! say can you see, by the dawn’s early light,
What so proudly we hail’d at the twilight’s last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight,
O’er the ramparts we watch’d, were so gallantly streaming?
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there —
O! say, does that star-spangled banner yet wave
O’er the land of the free, and the home of the brave?

** Nog op een 3 maart gebeurde dit …

1875 – In Parijs gaat Bizets opera Carmen in première. Het publiek is gechoqueerd en jouwt Bizet uit.

1955Elvis Presley verschijnt voor het eerst op de (Amerikaanse) televisie.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Fréderic Chopin en King Kong

Met één dag vertraging kunnen we vooralsnog melden dat op 1 maart 1810 in Zelazowa Wola, een klein dorpje op zo’n vijftig kilometer van de Poolse hoofdstad Warschau, de later beroemde componist Fréderic Chopin geboren werd.

° Zo staat het althans in de boeken.  Maar algemeen wordt aangenomen dat de jonge Chopin reeds op 22 februari 1810 in deze wereld verscheen, maar pas per 1 maart in het geboorteregister van het dorp werd ingeschreven en … gedoopt werd.

° Fréderic Chopin (1810-1849) was een kind uit een Franse vader en Poolse moeder. Andere bronnen beweren echter dat hij de bastaardzoon was van een Poolse aristocraat. Chopin werd slechts 39.

° Ingewijden stellen evenwel dat enkel de Schotse Jane Stirling (1804-1859), lange tijd een leerlinge van Chopin, de ware toedracht kende en deze neerschreef op een papier dat samen met Chopin werd begraven. Tja, wie heeft daar wat aan.

° Wij onthouden Chopin als de weergaloze componist van pianomuziek. Vooral zijn nocturnen worden nog vaak gespeeld.

 

Van Chopin naar … King Kong

Honderd drieëntwintig jaar later … 2 maart 1933 gaat de film King Kong in New York in première. De film wordt een enorm succes over de grote plas. De geldschieters zijn niet meer te houden. Nog hetzelfde jaar verschijnt The Son of Kong. Ook die ging er als zoetekoek in.

° King Kong is gebaseerd op een verhaal van Edgar Wallace en werd geregisseerd door Merian C. Cooper en Ernest B. Schoedsack.

° In de film ontdekt een groep filmmakers op het zogenaamde Skull Island een reuzenaap die door de lokale bewoners als een god wordt vereerd. De bewoners ontvoeren op een dag actrice Ann Darrow (Fay Wray) en offeren haar aan de enorme gorilla. Die wordt echter verliefd op haar…

° De film werd een groot succes, mede door voor die tijd spectaculaire beelden waarin o.a. te zien is hoe King Kong op de Empire State Building staat en vliegtuigen uit de lucht plukt.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

BELZONI ONTDEKT cHEFREN

Op 2 maart 1818 ontdekt de Italiaanse avonturier Giovanni Battista Belzoni een grafkamer in de Piramide van Chefren (Khafra), de op een na grootste piramide in Gizeh. Belzoni wordt hierdoor de voorloper van de Egyptologie.

° Belzoni was als variétéartiest (door zijn lengte van 2 meter trad hij op als krachtpatser) in Egypte zonder werk geraakt.

° Na een klus – het kolossale beeld van Ramses II op transport naar Engeland zetten – werd hij gefascineerd door de geheimen van de oude Egyptenaren.

° De piramides in Gizeh waren een uitdaging omdat de Griekse geschiedschrijver Herodotus tweeduizend jaar eerder stelde dat er zich geen binnenkamers in bevonden.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE VISIE VAN VUREN 162

Dringende oproep  aan onze  regeringen :

“Het is goed in het eigen hart te kijken ……..”

Onze ministers waren vrijdag duidelijk in paniek ! EN TERECHT!

 

De eerste minister sprak ons toe met angst in de ogen. Ik had er een beetje medelijden mee… Wij herkennen dat soort angst… de examens beginnen en je bent er niet klaar voor.

Zo ook in deze crisis. Het is bewezen , bij voorbeeld in Israël , dat mensen die ingeënt zijn , na korte tijd niet meer besmet worden. Ons land heeft al twee maanden gejuicht dat er een vaccin was , zelfs twee of drie .Nu bijna vier ! De ministers hebben ons met Nieuwjaar tegen mei een rozentuin beloofd.  In die twee maanden hadden er  reeds drie of vier miljoen burgers kunnen  ingeënt zijn…

Ieder land weet ondertussen waar de redding ligt….. inenten…..vaccineren ‘….’ De rest is allemaal bijzaak. Tenzij het inenten veel te traag gebeurt .

Maar wat blijkt al enkele weken ….ze hebben geen vaccins genoeg ….. .!! Zij…dat zijn niet wij …..maar ZIJ . Dat zijn de vele ministers…..maar Wij  zijn er wel de dupe van.

Even hebben de ministers  nog getracht te zeggen dat het de schuld van Europa was….dat daar eens met de vuist op tafel moest gebonkt worden , maar de waarheid die nu aan de oppervlakte komt is anders…’..

Onze regering heeft veel minder vaccins besteld dan ze er kon krijgen!!!

Sommige grote landen hebben zo veel vaccins besteld dat zij zich kunnen veroorloven ze niet allemaal op te nemen. En sommige kleine landen hebben dan die overschotten opgekocht .

Denemarken, bijvoorbeeld . België niet. Ons land heeft niet alleen geen overschotten opgekocht , onze regering heeft zelfs een deel van de voorraden die voor hen waren bedoeld …..niet genomen….laten liggen….ONGELOOFLIJK ….gewoon niet gewild .

De geschiedenis herhaalt zich….. eerst waren er te weinig mondmaskers…Iedereen nam aan dat ze nu wel geleerd waren , de ministers…..maar toch niet…nu gaat het weer dezelfde richting uit maar veel erger…. vaccins te weinig……gisteren lagen grote vaccinatiecentra gewoon stil….sommige kranten schrijven dat de regering nu ook in haar tweede zit is gebuisd. Ik schrijf maar dat zij dat schrijven. Kranten zien ook waar het schort.

Daarbij komt nog de normale chaos veroorzaakt door slechte software om de mensen uit te nodigen , maar daar hebben wij al leren mee leven …dat is een Vlaamse bevoegdheid en wat “wij zelf doen” , doen wij als doe-het-zelvers! Het is al eens goed en het is al eens slecht. Dat is nu ons hoofdprobleem niet.

Te weinig vaccins ! DAT IS ONS HOOFDPROBLEEM

En wat gebeurt er nu? Dat begint grote gevolgen te hebben , vandaar de terechte angst  in de ogen van DeCroo. En laten wij hopen dat die schrik ook op andere ministers is overgeslagen.

Zolang er niet op grote schaal wordt ingeënt , steekt het virus de kop weer op , het groeit , wordt groter ….. tot het nu bijna als een monster met open muil voor de regeringen staat… De examens beginnen en Decroo en zijn team  zijn er niet klaar voor!

Normaal zouden ze doen zoals de troepen van Napoleon op het einde van de Slag bij Waterloo :” sauve qui peut” ,”ga lopen zo hard je kan “….. of zoals de Brabanders op het einde van de Slag van de gulden sporen….. trachten gaan te lopen.

In plaats van “sauve qui peut “ … roept de regering nu : “geen versoepelingen , misschien nog verstrengingen. “

Dat is terecht…Maar in feite duwt ze het EIGEN FALEN weer naar de mensen toe die al een heel jaar miserie achter de rug hebben.

Iedereen weet nu waar de redding zit … Inenten ….vaccineren …..

Hoe sneller er ingeënt wordt , hoe minder kracht het virus heeft en hoe verder het van ons af blijft ……wij hoeven in normale omstandigheden niet meer halsoverkop alles bij elkaar te pakken en te gaan vluchten…..tenzij van die inenting een zootje wordt gemaakt en het tekort aan vaccins niet wordt opgelost.

Daarom deze oproep:

Geachte dames en heren ministers van de federale en Vlaamse regeringen….. tot nu toe hebben wij , de kleine mensen , alles gedaan wat jullie ons hebben opgelegd. Nu moeten JULLIE ook eens IETS  doen… Met alle middelen ervoor zorgen dat er voldoende vaccins zijn en dat het inentingstempo op snelheid komt. Een andere houding begint in de richting te gaan van schuldig verzuim…

Het is NU hoog tijd dat jullie ,  ministers , eens in het eigen hart kijken en beseffen dat de sleutel om uit deze crisis te geraken niet bij de mensen ligt , maar wel bij U allen!

Anders zullen wij nog dikwijls moeten verstrengen in plaats van te versoepelen en zal de derde golf de laatste nog niet zijn

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Luierbox in Mamadepot

Binnenkort beschikt ook het Mamadepot in het Fortun in Groot-Vorst over een luierbox. Zijn je (zwem)luiers te klein geworden? Heb je (zwem)luiers te veel? Schenk deze aan de luierbox!

Raf Moons (schepen van Welzijn): “Het idee van een luierbox is eenvoudig: luiers zijn duur, voor sommige gezinnen is de aankoop zelfs onbetaalbaar. Via de boxen zamelen we luieroverschotten in om deze vervolgens in samenwerking met ‘Huis van het Kind’ te verdelen onder kwetsbare gezinnen.”

* Op zoek naar een luierbox in Laakdal? Je vindt een inzamelpunt in volgende locaties:

• Gemeentehuis Laakdal
• Sporthal Kwade Plas
• Buitenschoolse Kinderopvang Eindhout & Vorst-Meerlaar
• Consultatiebureau Kind & Gezin Laakdal
• Mamadepot – Het Fortun Laakdal

Gerda Broeckx (schepen van cultuur): “Het Mamadepot is een mooi initiatief waar je leuke tweedehands spullen voor kinderen van 0 tot 18 jaar op de kop kan tikken voor een zacht prijsje. Weldra vind je hier ook een luierbox waar je ongebruikte luiers kan doneren. Het Mamadepot is elke 1e zaterdag van de maand en elke 3e woensdag van de maand van 14 tot 16 u. geopend. Iedereen welkom!”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 4 77