BOEKENRUILKAST

Je ziet ze vaker in het straatbeeld opduiken: de zwerfbibs of boekenruilkasten. Op elk moment van de dag kunnen buurtbewoners er een boek komen ontlenen op voorwaarde dat ze een ander boek in de plaats zetten.

Ook in deelgemeente Laakdal wordt een ruilkast een vast gegeven. Naast die in Eindhout opent de bib op vrijdag 21 september met veel enthousiasme een tweede ruilkast voor kinderboeken bij GBS De Schans in Laakdal. Het doel van de bib? Een boekenruilkast in elke deelgemeente.

Wat staat er op het programma?

Bij een nieuwe ruilkast hoort een plechtige opening. Iedereen is van harte welkom vanaf 14.50 u. Schepen van Bibliotheek Gerda Broeckx zal het lintje doorknippen in aanwezigheid van het derde leerjaar van GBS De Schans en vrijwillige meter Olga Reszczynski.

Locatie                                                                               

Ingang GBS De Schans  Veerledorp 18  2431 Veerle-Laakdal     bibliotheek@laakdal.be   013/670120

facebook.com/kinderboekenruilkastveerle

 

 

KOM BINNEN EN GA ZITTEN …

U wordt ontvangen in ‘Het Moment’, het belevingscentrum van de abdij, door:

 • Eric Seghers, liep dit jaar de 20km door Brussel voor Rikolto en is de drijvende kracht achter ‘de abdijtafels’, een project ten voordele van Rikolto.
 • Abt Marc Fierens

averbode-fotos

Een samenwerking met Rikolto lag voor de hand. De abdij heeft een eeuwenlange traditie in duurzame landbouw. Goed eten en de duurzame productie ervan, zit in ons DNA. Ook wij willen op onze manier stilstaan bij de manier waarop we als maatschappij omgaan met voeding en alles wat daarbij hoort.

Programma

 • 19u: we ontvangen je in Het Moment, het belevingscentrum van de abdij, met proevertjes van abdijproducten.
 • 19u45: abt Marc Fierens, Eric Seghers en Jan Wyckaert delen een tafel voor een warm gesprek.
 • 20u30: Voorstelling van het project ‘de abdijtafels’.
 • 21u: avondbezoek aan de abdijhoeve.

Zin in een hapje en een drankje? Je kan voor 7.5 euro deelnemen aan het buffet met proevertjes van de abdijboerderij. Drankbonnentjes voor verschillende warme en koude dranken (o.a. huisgebrouwen abdijbieren) zijn te koop aan het onthaal.

Eric Seghers

even klikken op Lees en …

 

Laakdalse Heemtijdingen

Sinds 1986 verschijnt in Laakdal een tijdschrift voor de ‘specialisten-kenners’ van onze gemeente. De heemkring LWGH geeft reeds 32 jaar lang vier keer per jaar een tijdschrift uit met wetenswaardigheden over onze gemeente: geschiedenis, aardrijkskunde, taal (dialect) maar ook evenementen die plaatsvinden en allerlei ‘nieuwtjes’.

Heemtijdingen is alleen via een abonnement verkrijgbaar en wordt dan klokvast in de brievenbus gedeponeerd. Voor de grote massa Laakdallers is het tijdschrift onbekend.

In het nummer 3 van 2018 worden activiteiten aangekondigd, zoals de bietenfietstocht (29/9), het oldtimertreffen op de Hei (30/9), het panelgesprek over de Eerste Wereldoorlog bij Haabeek (26/10) en de Boerenkrijgtocht te voet naar Hasselt (1/12).

 De historische artikels worden zoveel mogelijk gespreid over de verschillende deelgemeenten, dit keer: de Eindhoutse voetbalploegen voor 1940, de fanfare van Veerle in de jaren 1870-1890, de Vlaamse spotnamen, Maurits Lambreghts, stichter van Excelsior Vorst, politicus en kunstenaar, de ‘oude doos’ met foto’s uit Klein-Vorst.

In 2018 bestaat fanfare de Wijngaard in Veerle 160 jaar, hoewel de eerste 56 jaar van het bestaan telkens sprake was van ‘harmonie’.  In vorig nummer werden de stichting en de eerste jaren van bestaan toegelicht. Nu volgt het verdere wel en wee in de negentiende eeuw. Er waren drie belangrijke figuren: de eerste baron Joseph de Zerezo de Tejada, die rijkelijk steunde; voorzitter-dokter Benedict Van Olmen, die ook burgemeester was en dirigent Louis Goossens, ook koster en onderwijzer. Deze drie mannen zorgden respectievelijk voor geld, muzikale kwaliteit en organisatietalent. De ‘harmonie van Veerle’ was daarmee een van de eerste van het arrondissement, na Geel en Turnhout en had lange tijd geen naam. Wanneer in de streek feesten waren of belangrijke figuren werden ingehaald, verzorgde de harmonie van Veerle daar de muzikale noot, nog voor Eindhout en Vorst hun muziekvereniging hadden. Dat kon niet blijven duren en na enkele jaren was ook over de Laak de cultuur in de vorm van een fanfare doorgedrongen…

Een abonnement voor 2019 kost negen euro. Info: peetersfranz@skynet.be

 

Tekst bij de foto’s:

DeSint-bavo1940 voetbalclub Sint-Bavo uit de Trichelhoek in 1940.

 Joseph de Zerezo de Tejada, de eerste baron en geldschieter van de ‘harmonie’ van Veerle tot zijn dood in 1868.

 In 1883 gaf de harmonie van Veerle een groot concert toen ze 25 jaar bestond. Op drie kiosken in het Dorp speelden vijftien uitgenodigde muziekverenigingen. Zij kregen nadien een gedenkpenning (Bezit Sint-Martinusfanfare Tessenderlo).

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????13tris. Harmonie van Veerle 1883 medailles kelder lad testa foto maurice

 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 14 OKT LAAKDAL

Dag 3

 

Sociale woningbouw.

In Laakdal zijn er veel meer aanvragen voor het huren van een sociale woning dan er beschikbare huurwoningen zijn. Daardoor verarmt de groep alleenstaande ouders met kinderen , die er niet in slagen een sociale huurwoning te krijgen , verder en verder . Net als de families met tweeverdieners die een laag loon hebben wanneer ze in de private sector moeten blijven huren.

Welke maatregelen zou de gemeente moeten nemen?

 

 1. CD&V

13x13 Tine-1 Senioren, gezinnen, jongeren, mensen met een beperking, alleenstaanden, … velen vinden hun weg naar Laakdal! Wij gunnen iedereen een plekje om thuis te kunnen komen in een warme en stimulerende buurt. Daarom bouwen wij verder aan een integraal beleid dat een oplossing biedt voor verschillende huisvestingsvraagstukken.

 

 • Om het sociaal woonbeleid uit te breiden, heeft de Vlaamse overheid een bindend sociaal objectief opgelegd per gemeente. Mits inbegrip van de projecten die op stapel staan, heeft Laakdal dit gerealiseerd binnen de vooropgestelde termijn. Desondanks worden de wachtlijsten voor toegang tot sociale woningen inderdaad langer. Het is een grote uitdaging om de investeringen aan hetzelfde tempo te doen volgen. We beseffen wel dat er nog potentieel aanwezig is in onze gemeente: verouderde, onderbenutte of leegstaande gebouwen en percelen. Deze sites kunnen een deel van de vraag voor hun rekening nemen en een antwoord bieden op gezinsverdunning. Er zijn verschillende projecten lopende om hier een antwoord op te geven.
 • We steunen jonge gezinnen, door bouwgronden op de markt te brengen tegen een sociaal tarief.
 • Door middel van aanpassings – en verbeteringspremies maken we werk van levenslang wonen, zodat senioren en personen met een beperking kunnen blijven vertoeven in een woning op hun maat.
 • We willen een thuis creëren voor personen die niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. Zo bekijken we op dit moment de mogelijkheid om de pastorij in Groot-Vorst te herbestemmen als wooninitiatief voor personen met een beperking. De bewoners zullen worden ondersteund door professionele begeleiders met ervaring.

 

 1. Groen

IMG_0717Onze gemeente wordt dagelijks geconfronteerd met het tekort aan degelijke, betaalbare woningen. Vooral kwetsbare groepen zijn de dupe. De Vlaamse regering is de eerste verantwoordelijke om voor oplossingen te zorgen. Ze doet dat ruim onvoldoende. De lokale overheid, onze gemeente dus, kan ondertussen, binnen de bestaande regelgeving, haar beleidsruimte maximaal gebruiken.

Concrete voorstellen:

Investeren in voldoende sociale huurwoningen blijft prioritair. Laakdal volgt het groeipad. Dat is officieel voldoende maar Groen Laakdal pleit voor meer ambitie.  Wij pleiten voor 15% publieke betaalbare woningen met een sociaal oogmerk.

We willen ook veel meer inzetten op het SVK (Sociaal Verhuurkantoor).  Hier vinden voor ons mensen een plaats die zich in een zeer kwetsbare maatschappelijke positie bevinden.

Daarnaast voorzien we voldoende noodwoningen en transitwoningen.

We stimuleren een gepaste omgang van immo-kantoren met kwetsbare doelgroepen door met de immo-kantoren in overleg te gaan. Voor ons kan zelfs gepraat worden over een aanbrengpremie wanneer zij een woning toewijzen aan een persoon die zich in een kwetsbare positie op de woonmarkt bevindt.

Alle huurders verdienen een stabiele woonsituatie. We zorgen voor juridische ondersteuning van zowel huurders als verhuurders. Door juridische ondersteuning te bieden aan de verhuurders, zorg je ervoor dat zij eerst ten rade gaan bij het lokaal bestuur alvorens bijvoorbeeld over te gaan tot uithuiszetting.

 

 1. Stem! en OpenVLD

index 1Het huidige bestuur heeft de sociale woningbouw erg verwaarloosd. In de huidige bestuursperiode zijn er geen nieuwe sociale woningen bijgebouwd. Alleen de wijk in Groot-Vorst is vernieuwd. Stem! en OpenVLD wil samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen op zoek naar nieuwe projecten. De lange wachtlijsten voor een sociale woning vinden we onaanvaardbaar.

Stem! en OpenVLD zullen ook komaf maken met het project van de witte school. Wij hebben 15 aar geleden dit project opgestart, de voorbije 12 jaar is er te weinig vooruitgang geboekt. Hier gaat het vooral over goedkope koopwoningen.

Daarnaast moeten kansarme gezinnen ook voldoende steun krijgen om uit de armoede te geraken om zo op de particuliere markt aan een woning te geraken.

 

 1. N-VA

jeroenDe oplossing is alleszins niet meer sociale woningen bouwen. Er wordt meer geïnvesteerd in sociale woningen dan ooit en de wachtlijsten worden enkel langer.  Dit probleem moet in de eerste plaats op een hoger niveau aangepakt worden. De gemeente kan echter wel alternatieven voorzien. In plaats van vis te brengen, kan je mensen beter zelf leren vissen. Dit principe moeten we ook toepassen op wonen. Hoe meer mensen een eigen woning kunnen aanschaffen hoe beter.  Alleen op deze manier kunnen we de druk op de wachtlijsten verminderen.

De gemeente kan een ondersteunende rol spelen en mensen met een laag inkomen helpen om een lening via het Vlaams woningfonds te verkrijgen. De mogelijkheden zijn er dikwijls, maar men moet ze weten te vinden. Een goed werkend gemeentelijk woonloket, kan dikwijls al veel oplossingen bieden.

Daarnaast moeten we maatregelen nemen die de werkgelegenheid in onze gemeente bevorderen. Mensen met vast werk hebben een grotere kans om een lening te krijgen.

Verder moeten we ook de prijzen van de huizenmarkt in Laakdal onder controle houden. Hoe betaalbaarder de huizenprijzen, hoe meer mensen een eigen woning kunnen kopen. Zo  kunnen we aannemers verplichten om de woning op het gelijkvloers aan te passen aan ouderen en zorgbehoevenden. Als er meer mogelijkheden op de markt komen, zullen oudere mensen sneller geneigd zijn om hun te grote woning te verkopen en in te ruilen voor een compactere en toegankelijkere woning.  Zo blijven er huizen op de markt komen voor jonge gezinnen aan betaalbare prijzen. Anderzijds brengt de verkochte woning doorgaans meer op dan het kleinere appartement, waardoor meer ouders hun kinderen financieel kunnen steunen bij de aankoop van een huis.

In de toekomst gaan we de regulering soepel toepassen om kangoeroewoningen te creëren.

 

 1. Prolaakdal

2m2 R

 

Afgelopen legislatuur hebben wij samen met IOK en Kleine Landeigendom sociale betaalbare bouwgronden en huizen verkocht (In Eindhout : Venstraat, Tulpenstraat, Berthoustraat) (Groot Vorst : Oostmolenveld, Molenpad, West-Molenveld), Veerle (Hemelrijk). Deze gronden werden tot – 20 % onder de marktprijs verkocht.

Daarnaast werden er door de sociale bouwmaatschappijen Geelse Bouwmaatschappij en Zonnige Kempen vele nieuwe sociale woningen gebouwd. In Groot-Vorst de wijk Rozenstraat +42 woningen, in Klein-Vorst Meerlaarstraat +12 woningen, in Eindhout Breugelstraat + 19 woningen, in Veerle Wijngaardbos +15 woningen…

Dat is toch een aardig palmares, waar onze schepen van Ruimtelijke Ordening Frank Sels fier over is

Er zijn nog mogelijkheden om in Groot-Vorst tussen Houthoek en Rozenstraat samen met de Kleine Landeigendom een 40 tal woningen te bouwen. Daarnaast is het project van Capellebeemden waar er +- 70 tal woningen aangeboden worden. In Eindhout is er ook nog een beperkte uitbreiding van een tiental woningen voorzien nabij Stokberg.

Tenslotte zijn er nog een aantal privé projecten : Wijk ‘De streep’ in Klein-Vorst, Dongenblok in Veerle, Kapellestraat in Veerle, …

Ook op gemeentelijk vlak is de verkaveling ‘Dorp’ in Groot-Vorst rond. Hier zullen een 22 vrijstaande gronden verkocht worden.

Prolaakdal wenst in besprekingen met privé ontwikkelaars te stellen dat zij zich ook richten naar alleenstaanden. Zo worden er in appartementen een aantal studio’s opgenomen voor alleenstaanden.

Mede door het aanbod te verhogen, hopen wij dat de prijzen voor alleenstaanden dan ook naar beneden gaan.

 


 

DE LAATSTE SHOW

Vandaag, 17 sep, ging de zon onder om 19u52. Niet na nog een laatste show voor en na haar dagelijkse duik achter de horizon. De vertoning was gratis. Publiek was er echter niet in Haanven en Peiren. Een kleine impressie van wat je gemist hebt…

sized_DSC_0003 sized_DSC_0006 sized_DSC_0010 sized_DSC_0012 sized_DSC_0015sized_DSC_0018sized_DSC_0013 sized_DSC_0021 sized_DSC_0024 sized_DSC_0028 sized_DSC_0031 sized_DSC_0035

EXCELSIOR WINT UIT MET 0 – 5

Excelsior Vorst heeft op de derde speeldag in 3C voor de sensatie in Laakdal gezorgd. Het ging immers op het veld van Oostmalle droogweg winnen met 0-5.

Minder goed verging het kampioen Netezonen bij titelpretendent Linda Olen. Zij werden met 3-1 teruggestuurd naar Eindhout.

Een beetje pech trof VV Laakdal. Dat speelde thuis 3-3 gelijk tegen Mol. Aan de Rauwstraat werd het rommeltje blauw in de eerste helft op een 0-1 achterstand gezet door de geel-roden uit Mol (vandaar dat Laakdals blauw). De veel betere tweede time leverde liefst 5 doelpunten af, maar geen winnaar.

De broers Convalle scoorden na rust meteen elk een doelpunt en brachten Laakdal 2-1 voor. Mol maakte koudweg 2-2 gelijk. Youngster Arne Nevelsteen leek 10′ voor tijd met 3-2 dan toch voor de winning-goal te zorgen, maar de lange mannen van Mol kwamen luttele min. voor tijd opnieuw langszij. 3-3 en boeken dicht.

In het klassement blijft Laakdal derde met 7 ptn. Exc.Vorst heeft er al 6, maar Netezonen moet het voorlopig stellen met 1 schamel puntje. (lu)

de visie van Marnix

VV Laakdal – KFC Mol : 3-3

Maximum kwijt tegen een toch niet denderende tegenstander. Maar…, wij waren nu ook niet bepaald top. Zeker de eerste helft niet. VV kreeg wel de betere kansen, maar scoren lukte niet. Mol deed wel mee, maar kwam amper aan kansen toe. Toch kwamen de bezoekers onverwacht op voorsprong, net voor het halfuur. Het moest alleszins beter, want met dit vertoon win je geen matchen.

De tweede helft – met Angelo Convalle die inkwam – liep het veel beter. Eindelijk snedige aanvallen en meer tempo. Zo ging VV Laakdal erop en erover. Van 0-1 naar 2-1. Al in de 6de minuut van de tweede helft liet Angelo zich gelden. Schot op de paal en in de rebound binnen, de 1-1. 18′ Broer Gabriele met een mini-voetbal-solo actie en de 2-1 was een feit. VV speelde veel beter nu. Maar vlak na de 2-1 stak Mol weer de neus aan het venster. Tweede keer aan doel en tweede keer… goal ! 2-2 dus… VV was nu wel de betere ploeg, maar het liet te makkelijk de goals tegen maken.  Op het halfuur krulde Jarne Nevelsteen op vrije trap de 3-2 binnen. De overwinning leek in de maak en net zoals vorige week zou Jarne dan de “winning treffer” hebben gemaakt. Maar dat was buiten de bezoekers gerekend, want derde keer aan doel en ja…, 3de doelpunt. 3-3 ! VV kreeg nog een reuzekans op de 4-3, maar de doelman kon overtikken. Maar ook aan de andere kant werd het nog warm, en kwam VV dan weer goed weg bij het Mol-slotoffensief. Al bij al een juist gelijkspel, al had VV Laakdal vandaag tegen dit Mol zeker meer kunnen doen !

Doelpunten : 30′ Swinnen, 0-1     51′ Angelo Convalle, 1-1     63′ Gabriele Convalle, 2-1     64′ Mol, 2-2     74′ Jarne Nevelsteen, 3-2     83′ Mol, 3-3

Conclusie : 2 punten weggegooid, want tegen dit Mol moet thuis altijd gewonnen worden !

bekijk alle foto’s op Facebook Ludo Vervloet

sized_DSC_0009 sized_DSC_0012 sized_DSC_0025 sized_DSC_0028 sized_DSC_0045 sized_DSC_0058 sized_DSC_0067 sized_DSC_0071 sized_DSC_0086 sized_DSC_0089 sized_DSC_0096 sized_DSC_0101 sized_DSC_0104 sized_DSC_0107

1 2 3 144