pakjespunt

Het zijn drukke tijden voor de postbodes. Vroeger vertrokken ze voor dag en dauw met kranten en brieven voor hun dagelijkse ronde. Tegenwoordig is het aandeel brieven fel geminderd, maar worden ze overstelpt met pakjes. Pakjes aan huis is makkelijk, maar welke alternatieven zijn er in onze gemeente om uw pakjes af te halen.

° In Groot-Vorst kunnen we het postkantoor terugvinden in het gemeentehuis. Daarnaast kunnen pakjes opgehaald en verstuurd worden in dagbladhandel De Smisse. Zoiets heeft dan een PakjesPunt.

° Veerle moet het stellen met een PakjesPunt, boekhandel ’t Krantje. Gesprekken over een PostPunt zijn lopende. Van zodra dit concreet leest u dit in de Gazet van Laakdal!

° Eindhout tot slot heeft sinds kort een nieuw PostPunt! In boekhandel De Rubriek langs de Meir kan u naast het op- en afhalen van pakjes ook terecht voor andere basisdiensten van Bpost, zoals aangetekende zendingen en de aankopen van postzegels.

° De andere Laakdallers zijn aangewezen op buurdorpen of buurgemeentes. De hoogste tijd om dit aan te kaarten bij Bpost? (stein voet)

What do you want to do ?

New mail

Napoleon kroont zich keizer

Op 2 december 1804 , vandaag 216 jaar geleden , kroonde Napoleon Bonaparte zichzelf in de ‘Notre Dame’ van Parijs tot keizer van Frankrijk. Napoleon had toen reeds alle Franse macht in handen . De Europese (en overzeese) moest volgen.

° Het keizerschap zou hem vooral meer aanzien geven, dacht hij, vooral in landen buiten Frankrijk. Een dag voor de kroning was Napoleon overigens ook nog in zeven haasten gehuwd met  Josephine de Beauharnais, want … bij een keizer hoort logischerwijze ook een keizerin.

° En geloof het of niet, bij de kroning was ook paus Pius VII  aanwezig. Die was helemaal uit Rome gekomen maar kreeg geen schijn van een kans om in Parijs een grote rol te spelen. De hoofdrol hield Napoleon die 2 december helemaal voor zich.

° De paus mocht Napoleon wel zalven maar bij de eigenlijke kroning werd hij gepasseerd. De keizerskroon zette Bonaparte zelf op zijn hoofd.

***  Op nevenstaand schilderij van Georges Rouget wordt de kroning van Napoleon uitgebeeld.

° Het doek werd gemaakt in opdracht van de keizer. Die bepaalde ook wie en wat er te zien zou zijn.

° Op het doek wordt b.v. ook Napoleons moeder, Maria Laetitia Ramolino, afgebeeld terwijl die helemaal niet aanwezig was. De zogenaamde Madame Mère bleef weg omdat ze het onbetamelijk vond dat haar zoon zichzelf kroonde.

* Precies een jaar na zijn kroning won Napoleon de belangrijke Slag bij Austerlitz . (nog meer in ‘Historiek’)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

corona in de donkerste maand

Vandaag begon de laatste maand van het jaar
De besmettingen zijn bijna overal dalend , maar in Laakdal en Aarschot stijgen ze. In Herselt en Ham blijft de situatie ongewijzigd. Stad Antwerpen daalt naar 1800 , dat is weer min honderd.
Laakdal stijgt naar 50 , dat is plus 4 . Wij staan daar waar wij 16 dagen geleden ook stonden . De getallen zullen waarschijnlijk nog een tijdje hoog blijven , hoezeer de mensen ook hun best doen. Nu ontmoedigd worden zou zeker verkeerd zijn .
Aarschot stijgt naar 97 , dat is plus 8. Herselt blijft bij 28 en Ham bij 12.
De andere gemeenten blijven allemaal dalen: Meerhout gaat naar 13 , is min 2, Hulshout daalt naar 30 , is min 12, Westerlo naar 54 , is min 1 , Herentals gaat naar 91 , dat betekent min 4, Geel naar 81 , is min 20 , Mol naar 106, is min 3 Turnhout naar 176 , is min 1.
Twee gemeenten uit Brabant : Diest gaat naar 72, is min 6, Scherpenheuvel-Zichem naar 75 , is min 5.
Limburg : Halen daalt naar 24 , is min 2, Tessenderlo naar 30 , is ook min 2.
Dus … de totale besmetting blijft dalen , maar er zijn wel spijtige uitzonderingen.
What do you want to do ?

New mail

GvL in november

Gazet Van Laakdal scoorde erg goed in de voorbije maand november.

In totaal noteerde onze teller 27 137 bezoeken – gemiddeld 904 per dag

Die werden gedaan door            8 696 bezoekers  of    ”         290 per dag

Elke bezoeker kwam dagelijks dus 3x langs

Een gemeend dankuwel daarvoor. En … blijven lezen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

één december 2019 …

Omdat mijn vrouw en ik in aanraking kwamen met een door corona-besmette persoon zitten wij momenteel in quarantaine. Donderdag wordt een test afgenomen in de kliniek van Geel, en dan is het afwachten of ook wij besmet werden. Alleszins duurt onze quarantaine nog tot en met zondag 6 december.

En omdat ik voorlopig niet meer kan rondsnorren en foto’s maken ben ik even in mijn archief gedoken. En wat bleek? De weersomstandigheden van 1 dec 2019 waren vrij identiek aan die van 1 dec 2020. De natuur is blijkbaar ook klokvast. Hier gaan ze …

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Rosa Parks bleef zitten

De Amerikaanse burgerrechten-activiste Rosa Parks (1913-2005) weigerde op 1 december 1955 , vandaag 65 jaar geleden, haar plek in de bus af te staan aan een blanke man. Dat gebeurde in Montgomery (Alabama) 

* In Montgomery waren zwarten in de jaren 1950 nog verplicht plaats te maken voor blanke medeburgers als die daarom vroegen.

* Rosa Parks weigerde die dag echter categoriek. Ze had de hele dag gewerkt, was moe en blij dat ze eindelijk even kon zitten. Ze bleef dus zitten waar ze zat, en vond dat ze net zoveel rechten had als een blanke passagier om op die stoel te zitten .

 **  Voor de wet lag dat echter anders. Omdat Parks de wet overtrad, werd ze gearresteerd. De naaister werd veroordeeld en moest een boete van tien dollar betalen, plus de proceskosten.

* De arrestatie en veroordeling van Parks bleef niet onopgemerkt. Vrij snel sloten andere zwarte burgerrechten-activisten aan en kwamen op voor Parks.  Een grootscheepse boycot-actie was het logische vervolg van het verhaal. Eindelijk iemand die het aandurfde om de blanken te tonen dat ze het helemaal mis hadden met hun gekleurde medemensen.

* Massaal besloten de verstotelingen niet langer gebruik te maken van bussen. Zo gaven ze duidelijk aan dat ze tegen de rassenscheiding in het algemeen waren en tegen het openbaar vervoer in het bijzonder.

* De boycot van de actievoerders werd geleid door dominee Martin Luther King (foto met Parks) en had … een lange adem. Tot 382 dagen na de veroordeling van Parks weigerden zwarten gebruik te maken van de busdiensten in Montgomery. De volgehouden actie bereikte uiteindelijk zijn doel : de rassenscheiding in bussen werd afgeschaft.

* De actie van Rosa Parks werd erg hoog aangeslagen. Op slag werd Rosa één van de pioniers van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Maar er was/is nog veel werk aan de winkel. De regering van president Trump heeft erg duidelijk gemaakt dat de rassenstrijd in Amerika, 65 jaar later, nog lang niet gestreden is.

° Lees meer in Historiek , druk op …   Martin Luther King 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

GETEMPERDE VREUGDE

En zo zijn we in december aanbeland, de laatste maand van het kalenderjaar. 21 december om 11u02 start de winter met de langste nacht van het jaar. Nadien is het seconden, later minuten tellen die de dagen weer doen lengen.

Wat we al langer wisten is dat de naam december oorspronkelijk de 10de (decem in het Latijn) maand van het jaar was. De Romeinen tot 153 jaar voor Christus startten hun jaar pas op 1 maart. De periode van het huidige januari en februari vonden zij te slecht om er een naam aan te geven. Dat gebeurde later dus wel.

December levert niet alleen de kortste dag van het jaar , het tekent bij ons ook voor de feesten van Sinterklaas, Kerstmis en oudjaar. Dit jaar wordt de vreugde getemperd door het intussen alom gehate coronavirus. Feesten of wat er moet voor doorgaan zal op een laag pitje gebeuren. Probeer er het beste van te maken.

 

MOP VAN DE DAG

* Ik vraag me echt af wat mijn ouders vroeger deden om zich bezig te houden voor het internet bestond.

* Ik heb het aan mijn achttien broers en zussen gevraagd maar ze wisten het ook niet. (Louis/Mortsel)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

EN TOCH BEWEEGT ZE

Galileo Galileï (1564-1642), de Italiaanse natuur- en sterrenkundige legde de grondslagen voor de experimentele natuurkunde en de dynamica van Isaac Newton. Bovendien stond hij aan de wieg van de moderne astronomie.

Galileo ontdekte onder meer de vier grote manen van Jupiter (later de Galileïsche manen), de schijngestalten van Venus en zag als eerste zonnevlekken.

Galileo Galileï is op 15 februari 1564 de eerste van zes kinderen van Vincenzo Galilei en Giulia degli Ammanati. Twee jaar later breekt bij ons de Beeldenstorm uit. Het gezin is arm. Galileï zal zijn broers en zussen zijn hele leven onderhouden. In 1574 trekt het gezin in bij de familie van moeder.

Galileï start in 1581 een studie geneeskunde aan de faculteit van Pisa, maar stapt al snel over op wiskunde , iets later op natuurkunde. Vier jaar later valt Antwerpen, het einde van een utopie. Geld en brains gaan hun geluk in Amsterdam proberen.

° Galileo begint met het bestuderen van een … pendule. In 1602 stelt Galileï vast dat de slingertijd niet wordt beïnvloed door het gewicht van de slinger, maar door de lengte van de draad waaraan de slinger is opgehangen. Hoe korter de draad, des te sneller de slingerbeweging.

Dit fenomeen heet isochronisme (Grieks: isos = gelijk, chronos = tijd. De pendel waarmee Galileï het isochronisme ontdekte is nog te zien in de kathedraal van Pisa.

° Markies Guidobaldo del Monte helpt Galileï aan een leerstoel wiskunde in Pisa. ‘De motu’, over beweging, is zijn eerste boek. Niemand is enthousiast, dus neemt Galileo ontslag en gaat weer bij zijn ouders wonen. Kort daarna wordt hij hoogleraar in Padua.

Galileï doet belangrijke ontdekkingen in zowel de zuivere als toegepaste wetenschap en komt met vernieuwende natuurkundige theorieën voor de dag.

° De grootste en meest indrukwekkende ontdekkingen doet Galileï in de astronomie. In 1609 hoort hij van de telescoop, van Nederlandse origine. De Italiaan verbetert ‘de Hollandsche kijcker’ en maakt zijn eigen telescoop die niet drie maar twintig keer kan vergroten en richt deze naar de sterrenhemel.

Galileï doet de ene ontdekking na de andere ontdekking. Hij ziet kraters en bergen op de maan en zwarte vlekken, zonnevlekken op de zon. Als hij iets vreemds opmerkt aan weerszijden van Saturnus roept hij uit: “Ik heb Saturnus in drievoud gezien.”

Galileï komt er ook achter dat de Melkweg een verzameling sterren is. De Galileïsche manen van Jupiter en Venus’ schijngestalten ziet hij ook door zijn kijker.

° Galileï weet nu zeker wat hij eerder al vermoedde: onze planeet draait om de zon en niet andersom. Dat schreef hij in 1597 aan de Duitse sterrenkundige Johannes Kepler : ‘De leer van Copernicus lijkt mij meer aannemelijk dan die van Aristoteles’. Die dacht dat de aarde het middelpunt van het heelal is.

De leer van Copernicus is het heliocentrisme zoals beschreven in zijn manuscript ‘De revolutionibus orbium coelestium’ (Over de omlopen van de hemellichamen) uit 1530.

° In de derde eeuw voor Christus was ook de Griekse astronoom Aristarchos van Samos al tot dezelfde conclusie gekomen. Belangrijker nog was dat dit idee ook als uitgangspunt gold voor de almachtige Rooms-Katholieke kerk.

Op 12 maart 1610 publiceert Galileo Sidereus Nuncius (Boodschapper van de Sterren), een boekje van zestig pagina’s waarin hij zijn bevindingen wereldkundig maakt. Hij werd beroemd in gans Europa.

° Ondanks alle roem was de Kerk ‘not amused’. In 1616 werd hij door de Inquisitie veroordeeld voor ketterij en geloofsdwaling. Hij wordt gedwongen afstand te doen van zijn ontdekkingen en hij mag het Copernicaanse model niet meer propageren.

° Galileï zelf vindt zijn theorie helemaal niet strijdig met de leer van de kerk, die hij zelf ook aanhangt. Integendeel, het toont aan hoe ingenieus de schepping Gods wel is.

° Galileï lapt het verbod aan zijn laars en in 1632 in Florence publiceert hij zijn Dialogo. Een boek waarin duidelijk het heliocentrische wereldbeeld in gespreksvorm wordt verdedigd.

° In oktober van dat jaar moet hij weer voor de kerkelijke rechtbank in Rome verschijnen. Deze veroordeelt Galileï tot levenslang huisarrest en dwingt hem zijn leer voorgoed af te zweren. Galileï, 69 jaar oud, schijnt bij het aanhoren van zijn vonnis te hebben uitgeroepen: ‘Eppur si muove’, en toch beweegt zij (de aarde om de zon).

° Galileï neemt zijn intrek in een Florentijns landhuis waar hij zijn belangrijkste boek schrijft: Discorsi e dimontrazioni matematiche intorno a due nuove scienze (Gesprekken en wiskundige bewijzen in twee nieuwe wetenschappen).

° In dit boek herschrijft hij de grondslagen van de mechanica. Het boek wordt naar Nederland gesmokkeld en in 1638 in Leiden uitgegeven door Louis Elzevier. Op weg naar … de wereld. Galileï overlijdt in 1642. Hij werd 78.

In de lage landen komt in 1648 een einde aan de 80-jarige oorlog. In het Duitse Munster wordt de ‘Vrede van Munster’ getekend en wordt, wat later Nederland heet, onafhankelijk. En wij? Miserie alom met Spanjaarden, Habsburgers en nog veel meer.

*** Nog gelezen:

“Het heeft geduurd tot 1835 voor het Vaticaan het heliocentrische wereldbeeld van Galilei officieel heeft bijgetreden.”

“Op 10 november 1979 vroeg de paus Johannes Paulus II, ter gelegenheid van de herdenking van de 100e verjaardag van de geboorte van Albert Einstein, aan wetenschappers en geleerden om het geval van Galileo Galilei opnieuw grondig te bestuderen. De commissie die daarvoor opgezet werd onder leiding van kardinaal Paul Poupar, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de cultuur, publiceerde haar conclusies in 1992.”

Dus: na een overleg dat duurde van 1979 tot 1992 sprak paus Johannes-Paulus II in oktober 1992 een excuus uit, waarmee Galilei’s naam werd gezuiverd en Galilei erkend werd als een gelovig mens. . De Zon zou ondertussen maar eens terug rond de Aarde beginnen draaien…  ( Clemens non papa )

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Winston Churchill (1874-1965)

Vandaag, 30 november zou Winston Churchill 146 oud worden, maar op zijn 91ste gaf hij er voorgoed de brui aan. Churchill staat bekend als de man die Groot-Brittannië door de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog loodste en daarmee aan de basis stond van de geallieerde eindoverwinning in WO2.

° In werkelijkheid was Churchill echter een tactische blunderaar, die zich liet verblinden door zijn imperiale obsessies.

° Hij kreeg de Nobelprijs voor literatuur maar greep naast de felbegeerde Nobelprijs voor de vrede. Wellicht zat het platbombarderen van de barokke kunststad Dresden, op een ogenblik dat Duitsland de oorlog verloren had, daar voor veel tussen.

° Toen Barack Obama in 2008 nietsvermoedend zijn werkkamer in het Witte Huis in gebruik nam, werd hij daar onaangenaam geconfronteerd met een prominent opgestelde bronzen buste van Winston Churchill.

° Het kunstwerk, eigendom van de Britse staat, was in 2001 door de toenmalige premier Tony Blair aan Obama’s voorganger George Bush overhandigd als symbool voor de Britse steun aan de Amerikaanse War on Terror.

° Churchills torso was een voor de hand liggende keuze. Niet alleen had ‘de Grootste Brit aller tijden’ ooit het idee in de wereld geholpen dat er tussen Britten en Amerikanen zoiets bestaat als een special relationship, Blair wist ook dat Bush en zijn neoconservatieve kliek idolaat waren van Churchill.

° Maar Churchill (foto met de V van victory) is zonder meer een krachtig symbool. En zoals dat doorgaans gaat met historische personages met een krachtige symboolfunctie – bv. Gandhi of de Dalai Lama – is zijn levensverhaal uitgegroeid tot een legende met universele aantrekkingskracht.

° Churchill was niet alleen een controversiële figuur, maar zeker ook een grote leider en een grote staatsman die scherp en spits kon oordelen en legendarisch werd vanwege zijn verbale capriolen. Een paar voorbeelden …

*Churchill had bv. niet veel op met Clement Attlee, Britse premier van 1945/1951. Hij karakteriseerde zijn  weinig indrukwekkende tegenstander als ‘een schaap in …schaapskleren’.  En over diens bescheidenheid : ”Dat is beslist zo, maar hij heeft dan ook veel om bescheiden over te zijn.”

*Als Brit had ook Churchill er moeite mee om Duitse en Franse namen correct uit te spreken. “Iedereen heeft het recht om buitenlandse namen uit te spreken zoals hij wil”, lichtte hij zijn gestuntel toe.

* Tijdens een Koninklijke ontvangst in Buckingham Palace verscheen de Franse president De Gaulle in militair uniform en die zei treiterig toen hij Churchill zag, verkleed in de ceremoniële versierselen van de Orde van de Kousenband: “Zeg, is er vandaag soms een gekostumeerd bal?  Waarop Churchill meteen repliceerde: “Inderdaad,  maar we kunnen niet allemaal verschijnen in de vermomming van de Onbekende Soldaat!”

* Churchill was ook sigarenliefhebber en sloeg een borrel zelden af. Op zekere receptie beschuldigde een vrouwelijk parlementslid hem van dronkenschap, waarop Churchill de dame sprakeloos achterliet  met: “En u, mevrouw bent lelijk. Maar morgenochtend ben ik weer nuchter…”

* Nog een andere keer ging een andere vrouw tegen hem tekeer met …”Als ik met u moest getrouwd zijn, zou ik gif in uw eten doen.’’ Waarop Churchill repliceerde met … “En als ik met u getrouwd was, zou ik het opeten.”  Case closed.

° Een weetje tot besluit … De Veerlese Lucienne Engelen is gehuwd met een kleinzoon van Churchill en was hier, samen met haar man op de begrafenis van haar broer Jos. Een interviewtje voor GvL kon er echter niet af … Wellicht had hij weinig te vertellen (hihi).

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 70