zeer stil in tongerlo

De dames? De familie van wijlen dokter Vyncke in Westerlo. Omdat het hier zo rustig is, komen ze hier vaak. Ik ook, al zal je dat verbazen met mijn lawaaierig sportverleden. De ouderdom, zeker.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Hendrik VIII

Hendrik VIII staat bekend als het prototype van de zelfbewuste renaissanve-vorst. Hij was intelligent en geïnteresseerd in kunst en wetenschap. Hij was echter ook liefdeloos, egoïstisch en wreed. Tegenstrevers, echtgenotes of dienaren die hem in de weg stonden, ruimde hij meedogenloos uit de weg.

° Hendrik was eveneens berucht omwille van zijn huwelijksperikelen: hij heeft zes vrouwen gehad, van wie hij er twee liet onthoofden.

° Een nog belangrijker ontwikkeling was de geboorte en afscheiding van de Anglicaanse Kerk van de Kerk van Rome, vanwege een conflict met de paus over de ontbinding van zijn eerste huwelijk.

° Toen zijn eerste vrouw hem geen zoon bleek te kunnen schenken – zij had zes kinderen gebaard van wie er slechts één, Mary Tudor, in leven bleef – zag hij dat als een ernstig probleem. Alleen voortzetting van de Tudordynastie door een mannelijke troonopvolger kon volgens hem het land behoeden voor een nieuwe burgeroorlog.

° Hij vroeg dus om nietigverklaring van zijn huwelijk met Catharina aan paus Clemens VII, op dat moment de gevangene van onze keizer Karel V. Daarop brak Hendrik definitief met Rome, wat werd vastgelegd in de Act of Supremacy van 1534.

° Ook Thomas More, de vooraanstaande humanist (paar dagen geleden al in GvL) en vriend van Erasmus, verzette zich hardnekkig, zowel tegen de scheiding van Catharina van Aragon als tegen de breuk met Rome. Thomas More werd meteen berecht wegens hoogverraad en in 1535 terechtgesteld. Hendrik duldde geen tegenspraak, van wie dan ook.

° Ook de titel Fidei defensor  (verdediger van het geloof) werd door de paus  teruggetrokken en Hendrik werd zelfs geëxcommuniceerd uit de Roomse Kerk. Geen nood echter …

° Hendrik huwde  Anna  Boleyn en zij baart … een dochter. Dat zal zij wel met de dood moeten bekopen. Op 19 mei 1536, drie jaar na haar huwelijk, wordt zij onthoofd. Haar dochter Elisabeth zal in 1558 koningin van Engeland worden en blijven tot 1603.

° De titel Act of Supremacy werd echter door het Engelse parlement in 1544 weer (erfelijk) toegekend aan de latere kroonprins, zijn 7-jarige zoon Eduard VI.

° Die Eduard VI is de zoon van Jane Seymour, de derde vrouw van Hendrik. Hendrik huwde haar op 30 mei 1536, amper 21 dagen na de onthoofding van Anna Boleyn. Jane Seymour  stierf in het kraambed op 24 oktober 1537.

° Tot op de dag van vandaag draagt het Engelse/Britse staatshoofd de titel Act of Supremacy, niet zoals oorspronkelijk bedoeld als verdediger van het rooms-katholieke geloof maar van de Anglicaanse Kerk, de Anglicaanse kerk waarvan hij/zij formeel het hoofd is. Die Anglicaanse kerk is nog steeds staatskerk in GB. Zo zie je maar.

Het einde in zicht

° Op 24 januari 1536, Hendrik is dan 44, raakt hij in een ruitertoernooi ernstig gewond. Hij wordt uit het zadel gelicht, zijn gepantserd paard struikelt en valt boven op hem.

° Sindsdien lijdt de koning aan zware migraine-aanvallen, hij heeft spataders en de wonden aan zijn benen raken geïnfecteerd en zullen nooit meer genezen. Deze wonden worden zo ernstig dat hij niet meer kan lopen.

° Hendrik lijdt aan malaria en ernstig overgewicht. Aangenomen wordt dat hij 13 keer per dag at en alles grondig doorspoelde met bier en wijn, tot wel zes liter per dag.

° Bij zijn dood op 55-jarige leeftijd moet Hendrik ongeveer 178 kg gewogen hebben. Diabetes maakte dat hij ook bijna blind was. Op 28 januari 1547 sterft koning Hendrik VIII op zijn 55ste , waarschijnlijk aan een hartaanval.

° Hendrik VIII wordt in de Saint George Chapel van Windsor Castle begraven, naast zijn derde echtgenote Jane Seymour , de moeder van zijn zoon Edward, de  latere Eduard VI van Engeland, die op dat moment nog minderjarig is.

– (rood drukken voor bijkomende Wikipedia-info) –

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Ruth Ellis

Ruth Ellis (Rhyl, 9 oktober 1926Londen, 13 juli 1955) was een Britse moordenares. Ze was de laatste vrouw die in het Verenigd Koninkrijk werd geëxecuteerd. Ruth was veroordeeld voor de moord op haar partner, David Blakely.

° Sinds de executie van Edith Thompson in 1923 waren veroordeelde vrouwelijke gevangenen verplicht om dikke, gewatteerde, katoenen onderbroeken te dragen.

° Voor de toegewezen tijd van executie werd Ellis door Evelyn Galilee, die haar de afgelopen weken had bewaakt, meegenomen naar de wasruimte. Galilee zei tegen Ellis “Sorry Ruth, maar ik moet dit doen”.

° De onderbroeken hadden tape aan de voor- en achterkant, waar aan getrokken moest worden om alles vast te zetten. Toen ze terug kwamen in de veroordeeldencel, deed Ellis haar bril af, legde hem op de tafel en zei “Die zal ik niet meer nodig hebben.”

° De bisschop van Stepney, Joost de Blank, bezocht Ellis vlak voor haar dood. Ze vertelde hem: “Voor mij is het duidelijk dat ik niet degene was die hem heeft neergeschoten. Toen ik mezelf met de revolver zag, wist ik dat ik … een ander persoon was.” Deze uitspraken werden later gebruikt als quotes in The Star, de Londense avondkrant.

° Op 13 juli, vandaag exact 65 jaar geleden, dertig seconden voor 9 uur, kwam de officiële beul Pierrepoint  binnen met zijn assistent Royston Rickard. Zij begeleidden Ruth naar de executieruimte naast de veroordeeldencel. Pierrepoint executeerde Ellis in 12 seconden. Na haar zou geen enkele vrouw dit lot nog ondergaan. Een troost voor het arme wicht…

What do you want to do ?

New mail

VRIJ KALME ZONDAGSE LEKDREEF

Dit keer geen overhoop in de Averboodse lekdreef. Maar 1.5 meter afstand houden blijft voor sommigen een onduidelijke zaak. De ijsscheppers gaven alleszins het goede voorbeeld, al begrijpen we dat een dag werken met een masker aan geen lacheding is. Andy vond wel even tijd voor een babbel. Het masker bleef aan. Een voorbeeld.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

THOR HEYERDAHL

What do you want to do ?

New mail

Een eerste poging mislukte, maar in 1970 lukte het wel. In 56 dagen vaarde Thor Heyerdahl van Marokko naar Barbados. Dat overzeese eiland bereikte hij op 12 juli, vandaag precies 50 jaar geleden. De Ra II staat in het Kon-Tiki Museum in Oslo. De grootste bekendheid verwierf Heyerdahl evenwel met de Ra I…

* Thor Heyerdahl  (1914-2002) studeerde biologie en geografie aan de Universiteit van Oslo, waar hij zich in de antropologie van Polynesië specialiseerde. Hij onderzocht aandachtig de migratieroutes van de Marquesas en van de indianen van de kust van Brits-Columbië . Een plan rijpte in het avontuurlijke hoofd van de Noor..

* Thor Heyerdahl beweerde dat intercommunicatie tussen de continenten is opgetreden lang voordat Marco Polo of Columbus ze bezocht. Zowel voor- als tegenstanders fronsten de wenkbrauwen. Maar Thor voegde de daad bij het woord.

** In de jaren zestig begon de onvermoeibare Heyerdahl de bouw van een boot van Egyptisch papyrusriet van circa 17 meter lengte, die hij naar de Egyptische zonnegod Ra noemde. Thor wilde bewijzen dat men met de middelen van toen een oceaan kon oversteken.

** In 1947 reisde hij vanuit Peru naar Polynesië, gedurende 101 dagen, op de Kon-Tiki, een vlot uit riet, waarvan een replica in het Tenerifemuseum Pirámides de Güímar staat.

** De Kon Tiki-expeditie duurde 101 dagen. Met 5 mannen en 1 papegaai aan boord van een vlot helemaal de Stille Oceaan over. Vanuit Peru naar Polynesië legde hij met de Ra I liefst 6 880 km af.

* Het boek over die reis werd een bestseller. Hij won er ook een Hollywood-Oscar mee in de categorie ‘beste buitenlandse full-length documentaire’ in 1951. De enige Noorse film die ooit met een Oscar werd bekroond.

TENERIFE ?!

°°° In 1990 tekende Thor voor een ‘hispano-noruego’-project op Tenerife , het belangrijkste van de Canarische eilanden, ter bescherming van de piramides van Güímar. In 1991 onderzocht Heyerdahl ter plaatse grote steenhopen en merkte dat het niet zomaar stenen waren, maar piramides.

° Hij ontdekte dat de hoeken van de piramides manueel bewerkt waren en dat de grond geëgaliseerd werd vooraleer ze gebouwd werden. Bovendien zijn de piramiden niet opgebouwd met stenen uit nabije velden, maar uit lavarotsen. Verder ontdekte Thor Heyerdahl dat de piramiden in speciale astronomische posities geplaatst waren.

° Op 21 juni, de dag van de zomerzonnewende, is er een dubbele zonsondergang te beleven vanaf de grootste piramide. Dit komt omdat de zon achter de hoogste bergtop daalt, dan weer zichtbaar wordt en tenslotte achter de volgende bergtop weer verdwijnt. Merkwaardig genoeg hebben alle piramiden een trap aan de westzijde.

° Ondanks zijn onderzoek heeft Heyerdahl nooit de leeftijd van de piramides kunnen achterhalen of de vraag kunnen beantwoorden wie deze piramiden heeft gebouwd. In 1988 werd het 65.000 m² grote gebied van de Güímar-piramiden geopend voor het publiek als etnologisch park.

* In 1994 kwam Heyerdahl op Tenerife wonen. Hij stierf evenwel op 18 april 2002 in Colla Micheri (Italië).

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Eerste of Laatste Kwartier ?

Kort antwoord:
Let op het deel van de nacht waarin de maan zichtbaar is.

Langer antwoord:

De maan draait om de aarde, en wordt daarbij steeds vanuit een andere richting door de zon verlicht. Als gevolg daarvan zien wij hoe de maan in de loop van iets meer dan vier weken een schijngestaltencyclus doorloopt van Nieuwe Maan via Eerste Kwartier, Volle Maan en Laatste Kwartier tot de volgende Nieuwe Maan.

-Volg de schijngestalten van de maan en herken eerste en laatste kwartier-

° Bij Eerste en Laatste Kwartier is de maan (gezien vanaf de aarde) voor de helft verlicht. Beide maanfasen worden dan ook wel aangeduide met ‘halve maan’. Maar als er een halfverlichte maan aan de hemel staat, hoe weet je dan of het Eerste of Laatste Kwartier is?

° Vroeger werd hiervoor vaak volgend ezelsbruggetje gehanteerd: als je van het halve rondje de letter ‘p’ kunt maken (door er aan de linkerkant een omlaag gericht stokje bij te denken), van het Franse woord premier (‘eerste’), is het Eerste Kwartier. Kun je er een ‘d’ van maken (door er aan de rechterkant een omhoog gericht stokje bij te denken), van het Franse woord dernier (‘laatste’), dan is het Laatste Kwartier.

° Het nadeel van dit ezelsbruggetje is dat het alleen geldt op het noordelijk halfrond van de aarde. Op het zuidelijk halfrond, staat de maan ondersteboven aan de hemel, en kun je juist bij Eerste Kwartier de letter d vormen en bij Laatste Kwartier de letter p.

° ° Een veel logischer en makkelijker ezelsbruggetje, dat bovendien overal op aarde geldt, is het volgende: de Eerste Kwartier-maan is alleen zichtbaar in de eerste helft van de nacht; de Laatste Kwartier-maan alleen in de laatste helft van de nacht.

° Bij Eerste Kwartier staat de maan rond zonsondergang al hoog aan de hemel en gaat hij rond middernacht onder; bij Laatste Kwartier komt de maan rond middernacht op en bevindt hij zich rond zonsopkomst hoog boven de horizon. Wil je ze  morgenvroeg zien ?

* Liefst voor 7u opstaan, want de zon wordt snel sterk en dan vervaagt de maan.

– o, ja … zo zag de maan er vanmorgen 6u30 uit – toevallig (?) was ik wakker –(Tamron 70-270 mm)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

WOLKEN ….

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VUREN KIJKT VERDER 3

TWINTIG beeldhouwers en EEN verloren beeld  – DEEL TWEE –

 

Ik heb het mezelf gemakkelijk gemaakt en het Jaarboek van Laakdal nr 8 (2015) ligt hier voor mij open op pagina 112. Daar wordt een en ander verteld over dat middeleeuwse Mariabeeldje van Watereinde.

Toen de vroede vaderen van Varendonk in 1866 verhuisden naar de kapel van Watereinde en er hun gemeentehuis van maakten, bleef het beeldje daar staan. Hoe lang is niet duidelijk . Op het moment van de fusie van Varendonk met  Veerle in 1971 was het er al geruime tijd weg . Ook was er dan al een nieuw Varendonks gemeentehuis en was het oude kapel-gemeentehuisgebouw een beetje in verval. Er lagen nog wel wat zeer oude archieven uit de Oostenrijkse tijd , net zoals in het kippenhok ernaast . Die archieven zijn nooit hun speciale ammoniakgeur kwijtgeraakt .

In elk geval ging de burgemeester van toen en auteur van het artikel in het jaarboek op zoek naar het beeldje .Hij was toen jong en vol nieuwe moed.

Inwoners die het beeld een aantal jaren thuis hadden bewaard hadden het voor 1940 meegegeven met deken Fierens van Westerlo. Varendonk was inderdaad ook na de fusie parochieel bij Westerlo gebleven en dat nog vele jaren! Het feit dat het beeld op de Westelse Pastorie was terechtgekomen was niet abnormaal .

 De burgemeester wou wel zeker spelen , maakte een afspraak met deken Fierens  (foto lv) en  nam ook een fotograaf mee . De deken bevestigde dat het beeld dat bij hem stond afkomstig was uit de kapel van het Watereinde . Er werden voor alle zekerheid  foto’s van het beeldje gemaakt .Getuigen voor de toekomst want je weet nooit.

Maar de jaren daarna verhuisde de deken naar een andere mooie woning in de nabijheid en overleed kort daarna. Die oude Westelse pastorie was voor één deken te groot geworden. Er woonden daardoor nog wel enkele mensen bij hem die mee verhuisden.

Bij navraag vanuit Westelse kant werd een paar keer bevestigd dat het beeldje mee was verhuisd . Die bevestiging kwam er ook nog nadat die vraag nog eens werd gesteld in Jaarboek 8.

Het beeld werd daar goed en veilig bewaard. Ondertussen was de eigendomssituatie van het beeld onduidelijk. Zeker toen net voor 2 000 Varendonk zonder enige ruchtbaarheid bij de parochie Veerle werd gevoegd en er ook in het Koninklijk Besluit  stond dat , wegens het kleine aantal inwoners waarover het ging , er geen enkele overdracht van bezittingen aan verbonden was. Indien het beeld eigendom ware geweest van de parochie Westerlo bleef die de eigenaar. Maar ook dat is een “indien”.

In elk geval dacht men hier dat het Watereindse beeldje goed en veilig was . Tot begin maart van dit jaar.

De enige persoon die nog in het voormalige dekenhuis woonde overleed. En daarom verscheen toen op de Veerlese website de oproep aan mensen van Varendonk om de situatie goed in het oog te houden. Het was enkele dagen voor de lockdown.

De overledene werd enkele dagen later begraven , toen reeds in een onmenselijke coronabegrafenis met enkele familieleden naar de mis en dan dadelijk naar huis.

De schrijver van het artikel in 2015 wachtte nog één dag om met de familie in contact te komen  , maar hij hoefde niets te doen want die tweede dag na de begrafenis , als bij mirakel , belde een familielid bij hem aan.

Van het  overleden familielid hadden zij gehoord  dat het beeld dat daar in huis stond afkomstig was van Watereinde . Ze waren begonnen het huis leeg te maken en meenden dat  de Lievevrouw  beter weer naar Watereinde zou komen!

Verdriet bij de ene, verholen vreugde bij de andere .

Op het moment dat de lockdown inging spoedden ze zich met zijn tweeën naar Westerlo , het familielid en de auteur van het artikel.  Deze laatste  nam zijn foto’s mee.

Een beeld stond daar te wachten onder een stolp , maar…….. het was niet het juiste beeld. Het was wel een Lievevrouw maar ze leek niet op het beeld van de foto’s.

Bij mensen kan dat wel eens normaal zijn dat je niet meer lijkt op je foto van vijftig jaar geleden maar bij Lievevrouwen niet. Grote ontgoocheling bij iedereen .

Daarom werd dat beeld niet meegebracht en daarom is het nu duidelijk dat het beeld dat in 1974 bij deken Fierens gefotografeerd werd…… er niet meer was.

Verdwenen inderdaad! Sinds wanneer? Onmogelijk te reconstrueren  Nog verder opspoorbaar ? Bijna onmogelijk.

En daarom ook  ben ik vorige week de tentoonstelling gaan bezoeken van de twintig beeldhouwers in de Veerlese parochiekerk. Om te zien wie van hen volgens mij het best, aan de hand van de foto’s van 1974 ,dat beeld van Onze- Lieve-Vrouw van Watereinde zou kunnen herscheppen????? Vandaar ook mijn geheimzinnige titel. Ik houd jullie verder op de hoogte .

Mocht er iemand van jullie de tentoonstelling bezoeken dan  is ook jullie idee over mijn vraag steeds welkom. Dan kunnen jullie mee jury zijn.

Dank ,

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap

Vandaag 11 juli is het de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. Sinds 1973 is de feestdag voor Vlaamse ambtenaren een verplichte vrije dag. Alle Vlaamse openbare diensten blijven vandaag dicht. Niet moeilijk, dat zijn ze elke zaterdag.

De-Guldensporenslag-De-strijd-om-Vlaanderen-1302-e1454772735398° Haast iedereen kent het verhaal van de Guldensporenslag, waarbij het ‘volc te voet’ op 11 juli 1302  zegevierde over de Franse cavalerie die zich vastreed in de Vlaamse flauma, het moerasland dat Vlaanderen vroeger was . De beroemde Groeningekouter bij Kortrijk (in de beemden), zoals we het leerden op school.

* Het woord Vlaming is afgeleid van het Germaanse woord flauma wat vloed betekent. Wie in een gebied woonde dat onderhevig was aan overstromingen was een flaumung. De Romeinen van Caesar noemden ze al Flandrensis en de gouw Flandria. De stap naar Vlaming en Vlaanderen is dan nog klein.*

Guldensporenslag_Lands_Glorie° Na afloop van die slag, die nog geen dag duurde, werden de verzamelde gulden sporen van de Franse ridders (rijders) door de Vlaamse milities, voornamelijk ambachtslieden en boeren, verzameld en als trofeeën opgehangen in de kruisgewelven van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

° Aanleiding van die Franse ingreep waren de Brugse Metten van 18 mei 1302. Toen sneden ontevreden Bruggelingen de keel door van de in hun stad gelegerde Franse soldaten van koning Filips de Schone. 120 mannen lieten daarbij het leven.

° Militair gezien was de Guldensporenslag evenwel een tour de force. Afgetrainde strijdrossen waarop ridders in geoliede wapenuitrustingen nagelnieuwe lansen in de lucht priemden, waren niet langer een garantie voor triomf en glorie.

Jan_Breydel_Pieter_de_Coninck° Het verhaal van deze heroïsche slag ging echter in de tijd verloren, vijf eeuwen lang. Toen Hendrik Conscience het na de onafhankelijkheid van België (1830) uit de vergeethoek haalde met zijn boek ‘De leeuw van Vlaanderen’ galmde de romantiek door de 19de eeuw.

° Conscience zorgde voor de mythe van een overwinning van het Vlaams op het Frans. Van een taalstrijd was toen evenwel nog geen sprake. In het Franse leger van destijds vochten immers ook Dietssprekende Brabantse ridders mee.

° In feite was de Guldensporenslag een opportunistische alliantie van partijen die onrechtmatige feodale belastingen aanvochten én zich verzetten tegen collaborerende Franstalige patriciërs.

° De namen van Jan Breydel en Pieter De Coninck kent iedere Vlaming, maar in de slag bij Kortrijk speelden zij geen hoofdrol. De strategie werd er bepaald door Gwijde van Namen, Willem van Gulik en Jan van Renesse (een echte voorvader van de wijnmaker in Genoels-Elderen). Het was hun keuze om zich achter de Grote Beek en de Groeningebeek op te stellen. Zij durfden het aan om met een leger voetvolk de machtige Franse ruiterij te bekampen, met het bekende resultaat.

* Op 11 juli 1302 werd vooral bewezen dat de stedelingen voortaan zelf hun zaken wilden regelen en bereid waren daarvoor de koning en zijn handlangers te bevechten tot ze erbij vielen.

(met dank aan Bart Van Loo, auteur van ‘De Bourgondiërs’)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 37