DE VISIE VAN VUREN dag 80

Tachtig!!!!! Quatre-vingt!!!!! Firs!!!!!

 

Wat mensen allemaal kunnen doen met de klank die uit hun mond komt, heeft mij altijd gefascineerd. Zeker wanneer ze er niet alleen klanken mee vormen, maar ook woorden en zinnen. Zodat er een taal uitrolt waarmee je direct contact maakt met veel medemensen.

Geef toe, de man/vrouw die dat duizenden jaren geleden heeft uitgevonden, zou nu de Nobelprijs hebben gekregen voor bijna alles. Want taal is onmisbaar en is de basis van vrede , van veiligheid , van rekenen en van nog veel meer! Interessant is ook de relatie tussen taal en tellen… Lees maar.

De eerste mensen die begonnen te tellen hadden geen telinstrumenten , of toch… ze hadden vingers. Vijf aan elke hand , tien samen . Voor die tien maakten ze woorden : een , twee , drie , vier…….en zo verder tot tien …

Daarmee bouwden ze een tiendelig of decimaal rekenstelsel uit ….. twee keer tien werd in onze taal twin-tig , vijf keer tien werd vijf-tig , negen keer tien werd negen-tig… Het werd een goed  en logisch systeem.

In vele talen voldeed  dat systeem om te tellen , maar waar mensen dichter bij de natuur leefden , hadden zij spoedig door dat volle manen (zoals vandaag) regelmatig terug kwamen , en dat wanneer je bij heel erg vorstweer er twaalf ma(a)n(d)en bijtelde , je weer in zo een gelijkend bibberweer terechtkwam . Met het  warme juist hetzelfde . Zodoende werd dat getal dat wij nu twaalf noemen nog elders in de natuur ontdekt

Op den duur waren onze verre voorouders er zeker van dat er in één jaar 12 maanden waren . Onze oerouders ontdekten ook dat ze twee vingers te kort kwamen om dat te kunnen tellen . En ze vonden er twee ingebeelde vingers bij uit.

De ene heette twee-te-weinig of twa-lif , en de andere een-te-wenig of een-lif ! Zo onstonden ons ellif en twalif, elf en twaalf . Op die manier ontstond naast een tiendelig ook een twaalfdelig stelsel . Voor twaalf maakten ze wel een speciaal woord : een dozijn, en ook voor twaalf keer twaalf … een gros.

Voor de meeste talen was dat meer dan voldoende. Niet voor het Frans , zelfs  niet voor het Frans alleen. De franssprekenden gebruikten naast het tiendelig en het twaalfdelig stelsel ook nog een twintigdelig stelsel , ook vigesimaal genoemd. En daarom zeggen de Fransen nu tegen tachtig gewoon vier-keer-twintig : quatre vingt.

De fransozen zijn daarmee niet helemaal alleen . Zeker niet binnen de indogermaanse talen die gesproken worden tussen de Atlantische –  en de Indische Oceaan.

Firs , het derde woord dat ik bovenaan schreef , is Deens voor tachtig. Het ontstond uit de woordcombinatie fir sinds tyve , vier keer twintig. De Denen hebben zeker de helft van hun telsysteem twintigdelig , want zestig is “tres” , van tre sinds tyve of drie keer twintig . De tientallen tussenin zijn ook mooi aangepast . Vijftig is halvtres  of de helft tussen veertig en zestig , zeventig wordt halvfirs en negentig volgens hun logica halvfems.

Maar de Denen zijn niet alleen , want bij de Keltische talen zien wij dat in het Welsh twintig Ugain is , en veertig deugain (= 2×20 ) ,  zestig werd triagain ( = 3×20 ).

Hoe zijn ze daartoe gekomen? Misschien zijn zij beginnen te tellen niet aan de hand van vingers alleen maar aan de hand van vingers en tenen? Samen toch twintig!

Waarschijnlijk is het niet zo maar de Fransen heten een teen doigt du pied of voetvinger. Voor het Frans moeten wij over dat twintigdelig stelsel echter een belangrijke bedenking maken. De Fransen uit Frankrijk zelf gebruiken tot 69 het tiendelig stelsel , maar schakelen dan  rustig over naar het twintigdelig .Voor 70 zeggen zij soixante- dix … voor 75 soixante- quinze en voor 92 quatre-vingt-douze…Dus tot honderd tellen en rekenen zij helemaal twintigdelig.  Bijna zo straf als de Denen die vanaf 60 helemaal twintigdelig worden!

Voor de Franse getallen doen de Waalse Belgen alleen mee met het getal 80 . 70 noemen zij septante en 90 werd nonante . De Zwitsers uit Valais en andere Franstalige kantons doen helemaal niet mee . Die maken van 90 gewoon huitante , en gooien daarmee het gehele  Franse twintigdelige stelsel plat.

Hoe is dat allemaal gekomen? Eerst het verschil in het Frans …Historisch lijken de twintigdelige telwoorden ontstaan te zijn bij het gewone volk en hebben ze zich van Zuid naar Noord in Frankrijk verspreid . In landen waar de invloed van de Franse Staat kleiner was hebben de oudere Latijnse tiendelige vormen stand gehouden .

Daarom zijn ze niet doorgedrongen in gewesten die niet of niet meer of niet altijd , onder het gezag van de Franse staat vielen zoals Wallonië en Zwitserland , ook niet in in Artois en Lorraine , helemaal in hun noorden.

De eigenlijke reden van het hele verschijnsel kan in de geschiedenis te vinden zijn. Het Frans komt uit het Gallo-Romeins . Gallië was een Keltisch land , en gezien de huidige situatie in het Wales en in het Iers , hebben de oud-Keltische telgewoonten zeker bij het gewone volk snel de bovenhand gehaald en hebben zij het Frans veroverd .

Het Franse telsysteem is dan een dubbel bewijs hoe een eenvoudigere volkstaal het heeft gehaald van  een meer gecultiveerde maar ook meer  gesofisticeerde taal , het Latijn!

Een tweede idee is dat het vigesimale systeem zou afkomstig zijn van de Noormannen . Dit wordt versterkt door Latijnse geschriften uit delen van Engeland die onder Noors gezag stonden en waarin vigesimale vormen voorkomen. Anderzijds is er daarvan geen enkel spoor gevonden in streken waar de Noormannen een zeer grote rol hebben gespeeld , zoals in Normandië en de Engelse Kanaaleilanden.

Ik pleit daarom voor de eerste argumentatie : Gallisch en Frans , maar echte bewijzen zijn er in geen enkele zin geleverd. Alleen het feit dat zij twintigdelig tellen in het Frans moet niet bewezen worden ,dat stellen wij nu onomstootbaar vast en daarom is tachtig daar quatre-vingt!

En hoe achtig dan tachtig is geworden ? In het Middelnederlands was het ”acht ende achtig”! En die -t is er een beetje overbodig blijven staan en gaf  het geheel een gemakkelijkere uitspraak!

Van quarantaine tot quatre-vingt… Of tot waar corona ons kan leiden.

In elke geval dank voor jullie buitengewone , want volgehouden aandacht.

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Clem ziet het zo

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

ceci n’est pas une …

Vlaamse anti-Trumpcartoon gaat de wereld rond: ‘Surrealistisch’

De cartoonist O-SEKOER tekende de bles van Hitler én diens tot Trump getrimde snorretje eigenlijk al in maart 2016. ‘Aanleiding was de opgemerkte verkiezingsbelofte van toen nog presidentskandidaat Trump om een muur te bouwen op de Amerikaans-Mexicaanse grens.

° ‘Een Mexicaanse collega organiseerde in juni van dat jaar een tentoonstelling in Mexico City en vroeg me een werk in te sturen. Daar kwam een boek van, met mijn cartoon op de front. Later heb ik er tal van prijzen mee gewonnen op internationale cartoonfestivals. Toen al werd gezegd dat dit wel eens een klassieker onder de politieke cartoons kon worden.’

° ‘De slogan, want voor mij is het racisme een nog veel groter virus dan corona. En de referentie naar Time, een verwijzing naar de barslechte relatie die Trump er met de media op nahoudt. Die postte ik op 17 mei. En dan stierf George Floyd tijdens een politieactie. Die dag retweette een van mijn volgers de cartoon en sindsdien is het hek van de dam. Al meer dan 40.000 keer gedeeld, al meer dan 50 artikels in nieuwsmedia.’

° ‘Ceci n’est pas une… ‘Ceci n’est pas une pipe… schreef Magritte onder een schilderij van een pijp. En gelijk had-ie: dat was ook geen pijp, het was een schilderij. Beschouw het als een knipoog naar Magritte en het surrealisme. Wat ik doe, is de werkelijkheid uit verband rukken, ze uitvergroten en zo de mensen confronteren met de surrealistische realiteit in de VS.’

(vandaag Kristof Simoens in dS) – Foto: O-SEKOER

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

HET GEBEURDE 5 JUNI

Egmont en Hoorn waren twee Nederlandse edellieden die leefden in de zestiende eeuw. Brussel maakte toen deel uit van de Nederlanden, bestuurd door keizer Karel V.

* Toen keizer Karel in 1555 de macht overdroeg aan zijn zoon Filips II, gingen de poppen aan het dansen. Filips, die ook koning van Spanje was, ontnam de adel steeds meer voorrechten en duwde hen meer en meer in een adviserende rol.

* Bovendien voerde Filips II een ongemeen felle strijd tegen al wat niet katholiek gezind was. Zijn religieuze onverdraagzaamheid ging zo ver dat hij protestanten liet vervolgen, executeren en hun bezittingen verbeurdverklaren.

* Samen met Willem van Oranje speelden de graven van Egmont en Hoorn een leidersrol in het verzet tegen het bewind van de koning.

* In 1566 overhandigde het Eedverbond der Edelen (waar inmiddels ook lagere adel bij zat) een eisenpakket aan landvoogdes Margaretha van Parma – die Filips II verving na diens verhuis naar Spanje – wat de Edelen meteen de smalende bijnaam gueux of ‘geuzen’ opleverde, ‘bedelaars’. De geuzen droegen hun scheldnaam echter met grote trots.

* De onvrede leidde datzelfde jaar 1566 nog tot de Beeldenstorm. Die maakte indruk, want Margaretha besloot om toch een paar protestantse predicaties toe te laten. Daar nam de oppositie dan weer geen vrede mee. Een woedende Filips II (die intussen voorgoed naar Spanje , waar hij ook koning van was, verhuisd) stuurde de hertog van Alva vanuit Spanje naar onze contreien om de plooien glad te strijken.

* Alva richtte al snel een speciale rechtbank op, de Raad van Beroerten, ook wel Bloedraad genoemd. Belangrijke opstandelingen, zoals Egmont en Hoorn, werden voor deze raad gedaagd en veroordeeld voor majesteitsschennis, omdat ze in hun ambtsgebied onvoldoende zouden hebben opgetreden tegen religieuze ketters.

** Beide graven werden ter dood veroordeeld en op 5 juni 1568 , vandaag exact 452 jaar geleden, en onthoofd op de Grote Markt, voor het Broodhuis, waar ze hun laatste nacht hadden doorgebracht.

* Hun hoofden werden op palen gespiest om ze aan het volk te tonen, en ‘s avonds kregen hun lichamen een plechtigheid in de Sint-Goedelekerk.

* Egmont werd begraven in de kerk van Zottegem, Hoorn in die van Weert. Ook Willem van Oranje werd voor de Raad gedaagd, maar hij verdedigde zich met een militaire expeditie. Het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) die finaal zou leiden tot de geboorte van Nederland , terwijl onze gewesten onder de Spaanse knoet vegeteerden.

Andere feiten van 5 juni waren …

Moord op Robert F. Kennedy

Hiv

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE VISIE VAN VUREN dag 79

Voor elk wat wils! Of alles behalve…

Mevrouw La Première heeft het op tv goed samengevat. Tot gisteren mochten we niets behalve datgene wat duidelijk vermeld werd als  “mag wel”. Nu is de boodschap omgedraaid : alles mag opnieuw behalve wat duidelijk gemeld wordt als “mag niet”! Twee keer “alles behalve” dus , maar het basisstandpunt  is gewoon omgedraaid.

Na de schrik van eergisteren en de uitspattingen in de A-dorpen  Averbode , Amsterdam en Antwerpen , geven wij alles wat gisteren door de Veiligheidsraad werd afgekondigd het voordeel van de twijfel , positief ingesteld als wij zijn. Daarom hebben wij vandaag alleen maar enkele vraagjes en kleinere opmerkingen over de nieuwe besluiten .

Het probleem R

We hebben het nog maar pas voorspeld en het lijkt al te gaan gebeuren. Het is kouder en het is beginnen te regenen. En dat terwijl de mensen van de horeca hun nieuw ingepalmd territorium vol tafeltjes aan het zetten zijn.

Gisteren hebben wij daarover gezegd dat het moeilijk is goed te doen voor iedereen. Vandaag gaan wij het daarom positief bekijken en zeggen wij : er zal altijd wel iemand blij zijn! De boeren en de tuinders als het hard regent , de horecalui wanneer het niet regent. Wat er ook van zij , steeds is iemand blij.

Maar één categorie mensen waren wij vergeten: de rokers! Deze medemensen waren stilaan paria’s aan het worden . Ze mochten nog alleen buiten het café of buiten het restaurant zitten , hoogstens door plastiek beschut.

Maar nu is die ruimte nodig om het terras groter te maken! Dat is probleem R. Hoe kunnen jullie nu die ‘Rokers’ inplannen? Zowel die met echte sigaretten als die met een soort  rookmachien? Wij signaleren het en vragen  het aan de Veiligheidsraad.  Misschien kan ook een roker in de Veiligheidsraad opgenomen worden .

Het probleem 10

Ik heb vandaag al vier uitnodigingen ontvangen om iets te gaan drinken in groep . Want met zijn tienen kan dat nu , luidde de motivatie . Een andere vriend belde me om te gaan wandelen , want met tien kon dat nu . Nog een andere om een bestuursvergadering te organiseren , met tien mocht dat en wij waren toch maar met vijf!

Daarenboven wou ik diezelfde tien ook gebruiken , maar twee weken na elkaar bleken die al ingevuld om nog eens het hele gezin bij elkaar te krijgen, al was het maar in twee stukken! Dan kom ik nog niet toe , maar misschien hebben een paar kleinkinderen examens en trekken wij daar ons plan mee.

Hiermee doe ik dan ook meteen een aanvraag om een vertegenwoordiger van grote gezinnen bij die Veiligheidsraad op te nemen.

Voor mij is het duidelijk ! Dat getal tien wordt gebruikt als een loper , een passe-partout zeggen de meeste Vlamingen, om er de volgende weken vanalles mee te doen . In de eerste plaats hun eigen goesting. Voorzichtigheid geboden dus en oppassen om weer niet in een lockdown  verzeild te geraken!

Het probleem kk

Een heel delicaat probleem , dat van onze katholieke kerk. In de landen die ons omringen is die al langer zelfbewust uit haar  pijp gekomen en daarom zijn de kerken daar al langer open.

De situatie was daar ook wel lichtjes anders , omdat de kk in Nederland en Duitsland goede partners hadden in de Evangelisch protestantse kerken. Wanneer ze onlangs weer opengingen , zijn ze daarom niet allebei dezelfde richting ingeslagen maar hebben zij hun eigen weg gevolgd in akkoord met hun gelovigen . De protestanten doen het voorlopig nog zonder samenzang of koorzang , de katholieken met alles erop en eraan en ook gebaseerd op een virologisch advies.

In ons land werd de katholieke kerk vooral gekoppeld aan de islam. En zolang de ramadan duurde was er ook geen sprake van een kk voor de eredienst te gebruiken. Zo zijn wij samen de ramadan en Pinksteren voorbij gesukkeld. Eigenlijk had er ook iemand van de kerk in die Veiligheidsraad moeten zitten. Ik zou willen roepen :” Katholieke kerk , plus est en vous”. Laat zoiets nooit meer gebeuren .”

Rest nog het probleem B dat al met zekerheid is opgelost .

Nog vier dagen slapen en wij mogen allemaal weer op de publieke rustbanken zitten. Veel staan er wel niet in onze buurt, maar wanneer wij er toch een zouden vinden , moeten wij geen 65-plussers meer zijn om er even te gaan opzitten en kan geen enkele politieagent ons nog wegjagen. Misschien zelfs niet wanneer wij te dicht bij elkaar zitten.

En mocht mevrouw la Première dit lezen, je weet nooit :  mevrouw, doe zo voort met je Nederlands . En nu je les voor vandaag : het Franse “faire “ is in onze taal “doen “ of “maken “ . Je mag die twee  niet zo maar door elkaar gebruiken , bijvoorbeeld : Alle richtlijnen opgevolgd dat hebben wij niet “schitterend gemaakt “, maar schitterend “ gedaan “.

Groeten ,

Louis Vuren

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Op zoek naar Laakdals blokpunt

De vraag naar een lokaal blokpunt is groter dan ooit. De coronacrisis dwingt studenten ertoe ‘in hun kot’ te blijven. Een kwart van de studenten mist echter een rustige studieplek.

Een half jaar geleden deden we het het gemeentebestuur voorstelden om ’t Fortun als studeerruimte te openen. ’t Fortun kon niet, het zou een andere invulling krijgen, en onze (corona) bib voldoet niet . Maar… dacht Jong CD&V… Laakdal heeft nog meer openbare ruimtes.

Kerken, vergaderzalen, kapellen, parochies, kantines,…. Allemaal staan ze momenteel leeg, maar om uiteenlopende redenen zijn ze allemaal niet geschikt of niet bereid de ruimte ter beschikking te stellen van de Laakdalse student.

Geen sanitair, geen WiFi, en geen geld om kleine investeringen te doen. Als Jong CD&V vinden we dat doodjammer, maar ergens moet bereidheid  zijn om die studenten een studeerplek te geven.

De Laakdalse CD&V-jongeren brachten vandaag de Laakdalse studenten op de hoogte van het voorlopig uitblijven van dit Blokpunt. We lanceerden er ineens een oproep bij om eventuele locaties die we over het hoofd zien te melden. (zie boven)  – Stein Voet –

What do you want to do ?

New mail

31 jaar Tiananmenplein in Bejing (Peking)

In de vooravond van 4 juni 1989, precies 31 jaar geleden, kende Peking op het Tiananmenplein  het grootste studentenprotest ooit, gericht tegen’ de Communistische  Partij en haar instellingen’.

Knipsel111° Naar schatting 1 miljoen studenten en burgers namen eraan deel. De massa eiste politieke hervormingen, meer democratie en een einde aan de corruptie binnen de partij.

° In het hoogste bestuursorgaan van de partij woedde ondertussen een felle machtsstrijd tussen enerzijds eerste minister Li Peng, met steun van Deng en anderzijds partijchef Zhao Ziyang. Peng en Deng haalden het.

Deng Xiaping gaf het leger meteen opdracht om het vuur te openen op demonstranten en omstanders. Zeker 10 000 mensen lieten hierbij het leven.

Tank Man

De beroemde foto van de zgn. ‘Tank Man’ werd één dag na het neerslaan van het protest gemaakt door Jeff Widener van Associated Press. Het ‘Plein van de Hemelse Vrede” is opgeruimd, er rijden tanks over het grote plein.

Knipsel112 Knipsel113

° Eén demonstrant valt op, een student die een tank probeert te beletten verder te rijden. Als de tank om hem heen wil rijden, gaat hij er snel weer voorstaan en uiteindelijk beklimt hij zelfs de tank. Iconische beelden.

° Kort na het incident meldde de Britse tabloid Sunday Express dat de protestant een 19-jarige student is die Wang Weilin heet, maar dat is nooit bevestigd. Net dat de man achteraf gefusilleerd werd, is evenmin bewezen. De  Chinese autoriteiten houden het nog steeds op 200 gevallen burgers èn tientallen leden van de eigen veiligheidstroepen.

°° Ondanks de sterke veroordeling voor het bloedbad door de ‘internationale gemeenschap’ verstevigden Deng en medestanders hun machtsbasis en kon het communisme overleven. En dat op een ogenblik dat het communisme in Oost-Europa als dominostenen uiteen viel.

En zeggen dat er op de dag van vandaag nog steeds vooraanstaande Chinezen, w.o. de minister van Defensie, beweren dat het bloedige ingrijpen volledig te verantwoorden was.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Maïs bij de Maya’s

Maïs is van grote betekenis in de Maya-cultuur. Dat is te merken op de massa maïs-festivals, niet alleen in Mexico, maar bij uitbreiding ook in gans Latijns-Amerika.

Maïs is in de meeste Latijnse landen basisvoedsel. De Maya-traditie om te bidden voor de maïsvelden groeide uit tot massa-gebeden op die festivals. Ook als ze midden in de stad plaatsvinden.

Maïs kent een rijke traditie in de keuken van Latijns-Amerika. Alleen al in Mexico is het aantal diverse gerechten uit 60 verschillende soorten immens groot. Ze zijn allemaal afkomstig van dat ene plantje : teosinte.

Teosinte is een Mexicaanse grassoort waaruit de Maya’s 8.000 tot 14.000 jaar geleden maïs uit onkruid hebben gecultiveerd tot een eetbare plant. Maïs werd vervolgens verspreid onder alle inheemse volkeren in Zuid- en Noord-Amerika .

Maïs is voor de Maya’s veel meer dan voedsel. Maïs is heilig. Volgens het Maya-scheppingsverhaal zijn ze eruit gecreëerd, geboetseerd uit maïsmeel.

Archeologen hebben zich vooral beziggehouden met het klassieke Maya-erfgoed. Veel aandacht voor de geschiedenis van de inheemse volkeren was er niet. Een geschreven geschiedenis ontbreekt . Toch werd veel doorgegeven via tekeningen, verhalen, toneelstukken en beelden.’

Hun geschreven geschiedenis wordt verteld in hiëroglyfen. Door de kolonisatie is veel van de Mayacultuur vernietigd. Na de koloniale tijd werd het niet veel beter.

De oude klassieke Mayasteden mogen dan verlaten ruïnes zijn, de Mayavolkeren en hun cultuur bestaan nog steeds. Er zijn ongeveer 6 miljoen Maya’s en zij geven hun verhalen nog steeds aan elkaar door.

Op sociale media zijn veel jonge Maya’s bezig met hun identiteit. Jonge Maya’s benutten Instagram, Facebook en YouTube volop om hun cultuur aan elkaar door te geven. Ze leren elkaar om de oude hiëroglyfen te lezen, maken Maya-memes, en in hun muziekteksten zit veel Maya-symboliek.

Hiphop is heel populair onder jonge Maya’s. Het past ook heel goed bij de orale tradities van hun voorouders. Ze zingen zelfs over maïs.

Bij ons was maïs aanvankelijk een sierplant. In de late jaren zestig van vorige eeuw ontdekten onze boeren het als prima wintervoer voor hun beesten. Vanaf de vroege jaren 70 van vorige eeuw kleurden de akkers van langsom groener . Het monotone, hoge gewas was echter geen pretje voor de natuurminnaars. Gewoon omdat die hun winterse plaatjes niet meer terugvonden.

In onze Peirenstraat en belendende straten kan je momenteel nog de mooie lijnen bewonderen van de jonge , uitschietende plantjes. Niet te lang wachten echter. Let ook op de jonge aardappelplanten. Nog een product van overzee dat hier het basisvoedsel werd van de mensen. (foto hierboven – maïs op plastic – zoveel sneller groot)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

165.914,55 € is niet mis

€165.914,55 voor sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Laakdal

Vlaanderen trekt € 87 miljoen uit voor de lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen die door de coronacrisis heel wat inkomsten misgelopen hebben. Minister-president en Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon en Vlaams minister van Sport Ben Weyts menen dat deze steun het sociale weefsel van onze Vlaamse gemeenschap weer kan doen heropleven.

“Alles begint in de lokale verenigingen”, zeggen Jambon en Weyts. “Zij zijn de motor van onze samenleving en zijn bij uitstek de ideale partners om het leven na corona mee vorm te geven.”

Corona hakte de voorbije maanden hard in op het verenigingsleven. Vele lokale sportclubs, toneelgezelschappen of jeugdverenigingen zagen heel wat inkomsten verloren gaan. .

“We weten dat we met deze impuls niet alle kosten kunnen dekken”, zegt Weyts. “Maar het is in de eerste plaats een appreciatie voor de belangeloze inzet van zovele Vlamingen.”

“Vlaanderen voorziet €165.914,55 voor de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Laakdal”, zegt N-VA raadslid en fractieleider Niels Vermeulen van Laakdal.  “Voor vele verenigingen de redding om te kunnen blijven voortbestaan.”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 46