Zonnige Kempen “ waar ben je gebleven?

Het essentiële van dit verhaal stond reeds in de Gazet van Laakdal. Wij verwijzen er nu opnieuw naar omdat wij toen beloofden er nog eens op terug te komen omwille van de ongelooflijk lachwekkende gevolgen . Daar komen wij dan een van de volgende dagen op terug.

Toen verscheen er een artikel hierover omdat de aandeelhouders van de Zonnige Kempen , net zoals die van de andere bouwmaatschappijen uit de regio , op vraag van de Vlaamse regering en het Vlaamse parlement beslist hadden hun vereniging te ontbinden…. Er mee op te houden . Achteraf gezien hadden die even goed NEEN mogen zeggen.

In de voorbije december zou de Zonnige Kempen 60 jaar zijn geworden.
Zij was actief in 11 Kempische gemeenten , was de jongste maatschappij van Vlaanderen , maar had in de periode van haar bestaan de meeste sociale woningen gebouwd.
In Laakdal was zij actief in Veerle en in Eindhout.
De Zonnige Kempen werd boven de doopvont gehouden in december 1963 . Dat was nog een geruime tijd voor de fusie van Varendonk met Veerle ( 1971).
Een aantal burgemeesters van kleinere gemeenten , waar nog nooit enige sociale huurwoning werd gebouwd, kwamen dan bij elkaar, samen met het
Arrondissementele ACW en besloten samen kapitaal bijeen te brengen om ook hier sociale huurwoningen te bouwen , net zoals dat mogelijk was in grotere gemeenten .
Het duurde daarna nog een aantal jaren voor de eerste woningen klaar waren . Eindhout was dan ook Veerle nog voor , en had reeds woningen op het einde van de jaren 60. In Veerle werd de eerste realisatie die van het eerste deel van Kerkeveld , begin van de jaren 70 .
“En hoe zat het met Vorst ? “, hoor ik de nieuwsgierige lezer vragen .
Vorst had niet gewacht op dat initiatief en was tevoren al lid geworden van de oudere Geelse Bouwmaatschappij .
En ook die heeft nu opgehouden te bestaan .
Want in de namiddag na de opheffing zijn de voormalige Geelse Bouwmaatschappij , de Zonnige Kempen, de maatschappij van Herentals -Olen , de Kleine Landeigendom en twee sociale huurgenootschappen ingestapt in een nieuwe alomvattende Kempische woonmaatschappij die
de naam kreeg “LEEF GOED “ .
Al de voormalige maatschappijen met hun hebben en houden , behalve de Zonnige Kempen .
Die heeft moeten afscheid nemen van vier van haar trouwe partners….. van Zandhoven , Berlaar , Nijlen en Booischot omdat de Vlaamse Regering vond dat die niet Kempisch waren !??
Volgens die Vlaamse wijzen zijn alleen de gemeenten van het arrondissement Turnhout Kempisch en de andere dus niet.
En zeggen dat de succesvolle vereniging Kempens Landschap haar zetel in Heist-op-den-Berg heeft ……en werkt tot in Putte en tot in Wuustwezel !,
God zij dank dat Kempens Landschap structureel niet afhangt van die Vlaamse ministers en parlementairen!
Al bij al zou het wel zo moeten zijn dat de nieuwe algemene Zuid-Kempische woonmaatschappij veel meer slagkracht zal hebben ….. op voorwaarde dat de Vlaamse voogdij haar niet vleugellam maakt . Wij wensten haar toen zeker een heel mooie toekomst toe , maar wij deden ook een belofte…..Wij eindigden toen ons artikel met een postscriptum , een opmerking NA het artikel :

PS Hoe Vlaanderen de situatie heeft aangepakt in de zogezegd niet Kempische gemeenten is een verhaal apart….voor een van de dagen … wanneer wij nog eens willen lachen ……en dat gaan wij nu schrijven …….het zou lachwekkend zijn indien het niet zo dramatisch was…..

Louis Vuren.