WELKOM NELE EN MAARTEN

Laakdal verwelkomde gisteren in de vooravond zijn 16.000ste  resp. 16001ste inwoner : Nele Van de Velde (27) afkomstig uit Leopoldsburg en Maarten Voordeckers (33) met Laakdalse roots én keeper van KSK Kasterlee .

Maarten werk bij Beneens bouwprojecten en Nele vond een mooi onderkomen bij Nike . Het stel is nog niet gehuwd en woont in Eindhout als centrale plaats tussen twee werkgelegenheden .

DSC_0099Maarten is al jaar en dag keeper bij Kasterlee in 3C en zodoende opponent van VV Laakdal . “Waarom ik  niet denk aan een overstap naar een Laakdalse club ?”, repliceerde hij onze vraag daaromtrent met een ferm “Omdat Kasterlee al zijn thuiswedstrijden zaterdagavond onder kunstlicht speelt . Ik houd te veel van mijn zondag om dat prijs te geven . Bovendien heb ik al een contractverlenging getekend . Kasterlee is een fijne ploeg . Vorig jaar misten we van een haar de promotie . Voor aanvang van de huidige competitie wijzigde nauwelijks iets  aan de ploeg , toch kwamen we dit jaar minder goed weg . Een promotie zit er nu niet in , voor Laakdal misschien nog  wel .”

DSC_0090 DSC_0097

En weg waren ze , na het obligate welkomstglas . “Ik word op de training verwacht”, verduidelijkte Maarten , de zoon van Martin Voordeckers . “En ja, inderdaad , ons vader was fietshersteller in de Smissestraat. Hij wou de zaak heropstarten, maar met de concurrentie van ‘Het Wieleke’ naast hem, was dat geen verstandige zaak”, gaf Maarten in de rapte nog mee .

In 2007 verwelkomde Laakdal zijn 15.000ste inwoner . Goed tien jaar later zijn er dus 1.000 mensen bijgekomen . Zo slecht zal het hier wel niet zijn , zeker . Op naar de 17.000 . (lu)

VANDAAG ‘IDEN VAN MAART’

De Romeinse of Latijnse kalender is gebaseerd op de maanstanden en verdeelt het jaar in twaalf maanden . Het oud-Romeinse jaar begon destijds met maart en eindigde eind februari . De week met namen van dagen was nog niet bekend . Deze werd in Europa pas rond het jaar 400 (christelijke jaartelling) ingevoerd , samen met de namen van de dagen , die grotendeels ‘geleend’ werden bij overwonnen volkeren en goden allerlei .

Een datum werd in de Romeinse tijd aangegeven door het aantal dagen te noemen voor een vast punt . Vaste data waren bv.

– de Kalendae (1e dag van de maand)

– de Nonae (5e dag van de maand of de 7e in de maanden maart, mei, juli en oktober)

– de Idus (13e dag van de maand of de 15e in de maanden maart, mei, juli en oktober)

In de tijd van Gaius Julius Caesar waren de verschillen tussen de gebruikelijke maan- en seizoenskalender (tropische kalender) zo groot geworden dat Caesar zijn oren de kost gaf bij de geleerde mensen van zijn tijd . Hij wou klaarheid in de zaak brengen .

Op advies van de Alexandrijnse astronoom Sosigenes legde Caesar een jaar van 365,25 dagen vast en voegde om de vier jaar een schrikkeldag (extra dag) toe .

De Juliaanse kalender is dus genoemd naar Julius Caesar die hem, in zijn hoedanigheid van pontifex maximus (hoofd van de Romeinse eredienst) , in 45 voor Christus invoerde als finale correctie op de Romeinse versie van de Egyptische kalender .

De duur van 365,25 dagen was vanouds reeds door de Egyptenaren bepaald en is een vrij goede benadering van het tropisch jaar dat gebaseerd was op het verloop van de seizoenen.

De Jules Cesaaar …

index juliusJulius Caesar kennen wij  uit onze vroege lagere schooltijd vooral via de Historiaprenten die toen letterlijk een erg gesmaakt (want geromantiseerd) licht wierpen op het geschiedenisonderricht. Alhoewel Caeser in onze streken een agressor en bezetter was , mochten wij hem wel omdat hij de toenmalige Belgen met stip op één de dapperste van alle Galliërs noemde . Jules werd in de 19de en 20ste eeuw , toen iedereen zich voor geschiedenis begon te interesseren , bovendien een populaire doopnaam.

Julius Caesar , die in het jaar 100 v.Chr. werd geboren , won tijdens zijn militaire carrière zowat alles wat er te winnen was . De militaire Eddy Merckx van zijn tijd .

images julius2 In zijn ‘De bello Gallico’ wijdde hij liefst 3 hoofdstukken aan volksstammen die wij nu Belgen noemen .

Hoofdstuk II verhaalt de veldslag tegen de dappere Nervii , hoofdstuk V tegen de Eburonen . In hoofdstuk VI heeft Caesar het over de strafexpeditie tegen diezelfde opstandige Eburonen . Nerviërs en Eburonen zou hij in zijn zeldzame geschriften als de dapperste onder de Galliërs aanwijzen (Horum omnium fortissimi sunt Belgae) .

Roem en einde

Toen Caesar  in 49 v.Chr. uit Gallië terugkwam en de Rubicon, de grensrivier met Italië en Gallia Transalpina overstak om orde op zaken te gaan stellen in Rome via een staatsgreep, sprak hij de historische woorden “alea jacta est” (de teerling is geworpen). In 47 v.Chr. onderdrukte hij met groot gemak een opstand in Egypte en liet dat de Romeinse senaat weten met de gevleugelde woorden … “veni, vidi, vici” (ik kwam, ik zag, ik overwon). Niet iedereen hield echter van die grootspraak.

In 44 v.Chr. was Julius Caesar op het toppunt van zijn macht in het oude Rome. Op de Idus van maart (15de dag van de eerste maand van het jaar) kwam hij zelfs zonder lijfwacht naar de vergadering in de senaat, zelfverzekerd als hij zich wist van zijn macht. Edoch…

images julius1In de senaat werd hij opgewacht door tientallen samenzweerders. Amper 23 van hen durfden echter daadwerkelijk hun mes boven te halen. Van de 23 steken die Caesar kreeg, was er slechts één dodelijke, wellicht die van zijn aangenomen zoon Brutus.

“Kai su teknam – tu quoque fili mi – et tu fili” (ook gij mijn zoon) werden zijn laatste woorden (in het Grieks en het Latijn) op die voor hem fatale Idus van maart.

De moord gebeurde vandaag dinsdag 15 maart precies 2 060 jaar geleden en leeft (gelukkig) nog steeds verder in vele historische breinen . De Iden van Mars zijn sindsdien een begrip voor alles wat met rampspoed en onheil te maken heeft .

Van Juliaans naar Gregoriaans

Een jaar volgens de Juliaanse kalender duurt in de praktijk elf minuten langer dan het tropisch jaar . Daardoor loopt de kalender in duizend jaar 7,6 dagen achter op de zon . De fout werd … in 1582 hersteld , maar nog niet uitgeroeid . De orthodoxe wereld bv. gebruikt nog steeds de Juliaanse kalender .

Ter ere van de invoering van deze Juliaanse kalender werd de maand Quintilis (toen nog vijfde maand) veranderd in Julius of juli , de zevende maand die net als augustus (naar keizer Augustus) 31 dagen zou tellen . Wat nog steeds het geval is .

Met bussen naar Het Schlagerfestival

Volgende week vrijdag 23 maart wordt het startschot gegeven voor een nieuwe reeks Schlagerfestivals in de Ethias Arena in Hasselt .

Schlagerfestival (4)000-3Elk jaar vertrekken er verschillende bussen vanuit Laakdal om feestvierders een onvergetelijke avond te bezorgen . Ook dit jaar legt CD&V Laakdal verschillende bussen in voor de openingsavond van de reeks .

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar ! Wie graag samen met zijn buren , vereniging , collega’s , enz. het weekend feestelijk inzet , kan nog tickets bestellen .

Ticket + vervoer kosten je 45 euro

0494/885450   of   steinvoet@live.com

Einstein en Hawking op 14 maart

Albert Einstein en de relativiteitstheorie

einstein-265Vandaag zou Albert Einstein (1879-1955) , een der briljantste geesten die ooit hebben geleefd , 139 jaar worden . En nog steeds staan de theorieën die hij meer dan 100 jaar geleden ontwikkelde , overeind . Vandaag (2018) ook overleed Stephen Hawking , een andere grote wetenschapper en een buitengewone man die , net als Einstein , ook 76 jaar oud werd .

Onze moeder/schoonmoeder Blondine overleed eveneens op 14 maart , werd ei zo na 100 , maar kon lang niet het palmares van deze twee heren voorleggen . Ze was wel gelukkig , net als die twee .

In 1999 riep Time Magazine Einstein uit tot meest invloedrijke persoon van de 20e eeuw . Albert Einstein , zijn bijdragen aan de wetenschap zijn van onschatbare waarde . Hij wordt beschouwd als de vader van de moderne natuurkunde en als een van de belangrijkste natuurkundigen uit de geschiedenis van de mensheid . Einstein dankt zijn faam met name aan zijn twee relativiteitstheorieën . In 1921 ontving hij de Nobelprijs voor natuurkunde .

Albert Einstein werd 14 maart 1879 geboren in Ulm , een stad in het Duitse keizerrijk . Zijn ouders brachten hem de beginselen bij van de joodse godsdienst en hij leerde vioolspelen . Op de lagere school was de jonge Albert de beste van zijn klas en hij was dan al zeer geïnteresseerd in wetenschap .

Het jaar 1905 wordt algemeen beschouwd als het wonderjaar van Einstein .

E=MC2

In zijn vierde baanbrekende artikel van 1905 stelt Albert Einstein dat massa en energie gelijk zijn aan elkaar , een gevolg van zijn speciale relativiteitstheorie . Dit equivalent van massa en energie drukt Einstein uit in zijn wereldberoemde formule E=MC2: Energie = Massa * Lichtsnelheid2. (de snelheid van het licht is 299.792.458 meter per seconde) . Uit deze formule vloeit voort dat een hele kleine massa kan worden omgezet in een reusachtige hoeveelheid energie .

Op 17 april 1955 werd Einstein met interne bloedingen opgenomen in een ziekenhuis in Princeton USA . De artsen wilden hem opereren maar de patiënt weigerde . Hij beschouwde het als smakeloos een leven kunstmatig te verlengen . De volgende dag overleed hij in zijn slaap , 76 jaar oud .

Bij de autopsie verwijderde Thomas Stoltz Harvey , de patholoog van het ziekenhuis , de hersenen van het genie voor onderzoek . Hij hoopte er achter te komen wat Einstein zo briljant maakte . Harvey ontdekte echter niets bijzonders .

Pas in 1999 ontdekte een onderzoeksteam van de McMaster-Universiteit in Hamilton iets opvallends : het deel van de hersenen dat men gebruikt voor ruimtelijke herkenning , bewegingsinzicht en wiskundig denken , was bij de wetenschapper vijftien procent breder : Einstein had daadwerkelijk een wiskundeknobbel .

 

Laakdalse scholen ruimen zwerfvuil

In de komende weken steken vrijwel alle  Laakdalse scholen de handen uit de mouwen en in de werkhandschoenen om de omgeving rond hun school schoon te maken . Ze gaan met veel enthousiasme de strijd tegen het zwerfvuil aan .

zwerfvuilactie_foto_GV

De basisschool van Groot-Vorst bijt de spits af en ruimt nu woensdag 14 maart . Net als de andere scholen kunnen ze rekenen op ondersteuning van de gemeente . Ze ontvangen vuilniszakken , handschoenen , grijpstokken en fluovestjes . Na afloop krijgen de kinderen een welverdiend , duurzaam drankje en een hapje als beloning .

zwerfvuilVrijdag 16 maart, van 13.00 u. tot 14.15 u., zal de school van Eindhout zich inzetten voor een schoon Laakdal .

’t Schanske ruimt op donderdag 22 maart , De Wijngaard volgt op vrijdag 23 maart .

Tenslotte maakt ook De Wissel de omgeving zwerfvuilvrij op dinsdag 27 maart.

Het gemeentebestuur bedankt de deelnemende scholen en leerlingen voor hun inzet en enthousiasme . De leerlingen en leerkrachten zetten zich in voor een schoon Laakdal , wij houden het achteraf mee netjes !

Contactgegevens scholen:

  • Groot-Vorst, Smissestraat 50,  tel.: 013 661 259
  • Eindhout, Schoolstraat 42,       tel.: 014 86 63 40
  • ’t Schanske, Zandstraat 58,      tel.: 014 84 01 80
  • De Wijngaard, Veerledorp 39,  tel.: 014 84 13 96
  • De Wissel, Kapellestraat 9,       tel.: 014 84 12 02

 

LAAKDALSE PLOEGEN GOED BIJ SCHOT

PROVINCIAAL VOETBAL IN 3C EN 4E

Voor alle drie de Laakdalse ploegen waren hun resultaten in het afgelopen weekend een reden om voorzichtig te juichen. Alle drie wonnen immers hun wedstrijd van de 27ste speeldag. Maar er vielen nog geen beslissingen voor een gunstig eindresultaat . Nog even dimmen dus .

In 4E ging Netezonen zaterdag al met 0-3 winnen bij Rosselaar-Hulsen. Excelsior Vorst stuurde Punt-Larum naar huis met 3-1.

Netezonen heroverde daarmee de leiding in 4E omdat Flandria weliswaar ook 55 ptn telt , maar een wedstrijd meer speelde . Excelsior leidt nog steeds de derde periode .

In 3C zat VV Laakdal weer in een bloedvorm en gaf Bouwel een fikse 5-0-pandoering . Bouwel moest daarmee zijn 4de plaats in het klassement afstaan aan de club van de Rauwstraat .

Merkwaardig was zondag ook dat het gros van de doelpunten andermaal gescoord werd door twee vertrekkers . Jonas Gielis zorgde voor de 1-0 . De nummers 2-0 , 3-0 en 5-0 , een echte hattrick , kwamen later uit de slof van Nick Kenis .

Nihat Gokbak , de regelmaat in persoon , tekende tussendoor voor de 4-0 . Daarmee komt VV Laakdal haast zeker in de eindronde voor promotie naar tweede .

Maar met welke ploeg gaan we eventueel in tweede provinciale spelen ? , vroegen spelers en supporters zich gisteren haast hoorbaar af . VV Laakdal heeft nu een vriendenteam waarvan de leden door een vuur gaan voor elkaar . Stel dat deze mannen de eindronde winnen , dan zit het bestuur met een probleem , niet ?

Promoveren met een ploeg waaruit het hart wordt weggesneden is immers geen sinecure , want zonder Nick Kenis , de drie broers Gielis (Jonas , Lars en Marijn) , keeper Yannick Coomans ( die een akkoord heeft met Balen) en Werner Ooms (stapje terug in een reserveteam) wordt dat een aartsmoeilijke zaak . Of komt het heil voor VVL dan toch uit Alberta ? We betwijfelen het .  (lu)

Nick Kenis was met zijn hattrick de ster van de namiddag . “Uiteraard gelukkig met deze hattrick”, wist Nick na afloop te vertellen . “Ik had een moeilijke heenronde , in de terugronde loopt het beter . Kwestie van vertrouwen ? , zal wel . Bouwel stond gehandicapt op het veld , dat was duidelijk . Onze ploeg draaide goed , dat kan moeilijk anders met zulk resultaat . Ja , en toch koos ik een tijd geleden voor Wezel . Ik wil terug hogerop voetballen en mikte op een ploeg met ambities . Ik hoop dat Wezel doorstoot naar tweede . Maar met het resultaat van vandaag komt VV Laakdal ook in aanmerking voor de nacompetitie voor promotie . Dat kan nog leuk worden zonder de dwang om te promoveren .”

 

Zo zag Marnix de wedstrijd …

VV Laakdal   5  –  0  Exc. Bouwel

Enkele maanden geleden stond Bouwel nog 2de en VV Laakdal (toen 8ste) ging er winnen in één van hun betere matchen .  Bouwel had wat geblesseerden , bij Laakdal was Gabriele Convalle toeschouwer (foto) . Wat kregen de toeschouwers dan wel ? Een schitterende wedstrijd van VV Laakdal met swingend voetbal en een oververdiende zege én de 4de plaats in het klassement als gevolg ! Hun allerbeste klassering ooit in deze fase van een 3C -seizoen dat nog slechts 3 gewone en 2 inhaalwedstrijden telt .

sized_DSC_0039VV begon meteen sterk aan de match en greep Bouwel meteen naar de keel . Al na 10′ kwam Kenis alleen voor doel , maar de bal ging net over . Eén keer was Bouwel gevaarlijk , maar Coomans redde .

In de 18de minuut spurtte Jonas Gielis op snelheid voorbij zijn Bouwel-verdediger en vlamde uit een scherpe hoek de 1-0 binnen . Een schitterende goal , zoals we er volgend jaar helaas geen  meer zullen zien , want Jonas verlaat de club .

VV bleef maar aanvallen , en in de 25ste minuut was het weer bijna raak . Bouwel wist van geen hout pijlen maken , want de thuisploeg was sterk , veel te sterk … In de 27ste minuut kwam Angelo Convalle voor doel , zijn kopbal werd door de keeper tegen de lat geduwd .

Een minuut later vlamde Kenis een schot naar de rechter benedenhoek , de keeper kon nog net met de tenen in hoekschop duwen . Vijf minuten later kopte Angelo Convalle over doel . Nog eens vijf minuten later zette Van Bael voor , Kenis knalde , maar de keeper redde alweer . Net voor rusten kwam er nog een voorzet van Van Bael op rechts en dit keer tikte Kenis de bal wel binnen en stond het eindelijk 2-0 . Meer dan verdiend , want er had al een monsterscore op de bordjes kunnen staan .

In de tweede helft bleef VV doorgaan op zijn elan . Na 10 minuten tikte Kenis zijn tweede binnen , 3-0 . Een minuut later trok Nihat een streep en de bal verdween onderkant lat in doel . 4-0. Net over het halfuur maakte Kenis zijn hattrick rond en werd het nog 5-0 . Zijn 17de doelpunt van het seizoen . In Wezel zal men het graag horen .

Doelpunten : 18′ Jonas Gielis, 1-0     42′ Nick Kenis, 2-0     55′ Nick Kenis, 3-0     56′ Nihat Gokbak, 4-0     77′ Nick Kenis, 5-0

sized_DSC_0060 sized_DSC_0061sized_DSC_0018 sized_DSC_0028sized_DSC_0030 sized_DSC_0032sized_DSC_0036 sized_DSC_0064sized_DSC_0073 sized_DSC_0078

CHIROMEISJES GROOT-VORST WERDEN 50

‘Chiromeisjes De Schakel’ uit Groot-Vorst bestond gisteren zaterdag dag op dag (10 maart 1968-10 maart 2018) 50 jaar . Een halve eeuw . Dat moest natuurlijk gevierd worden .

20180310_193012 20180310_194423

20180310_214220

 

Zaterdag waren leiding en oud leiding , bivakmoeders en volwassen begeleiders welkom om samen een toast uit te brengen op verleden en toekomst , de vele bekende Chiroliedjes te zingen , te volksdansen en zoete verhalen op te halen .

 

Het organisatiecomité “De Gouden Schakel” had van alle jaarlijkse bivakken nog foto’s gevonden , attributen opgediept en van onder het stof gehaald . Een heus titanenwerk . Maar het haalde de diepste herinneringen bij alle aanwezigen opnieuw naar boven .

Lore M20180310_192940ennes , de huidige hoofdleidster , bedankte terecht de vele vrijwilligers die dit mooie feest mogelijk maakten .

 

 

Vandaag zondag 11 maart gaat het feest in de namiddag verder (14.00 u-19.00) .  Dan is iedereen welkom , alle sympathisanten , alle ouders en kinderen om een prettige dag te beleven met grime , springkasteel , bewegwijzerde wandelingen , uitstekende tentoonstelling en nog veel meer. (Paul M)

 

 

VAN NONNEN , PATERNOSTERS EN LANDLOPERS

Zaterdagnamiddag en -avond was de sporthal in Veerle het Walhalla van de Kempense bierliefhebber .  Niet minder dan 17 regionale brouwers en/of bierfirma’s stelden hun producten voor .  En dat zullen ze geweten hebben . Alle tafels zaten vanaf 16 u tot sluitingstijd vol met proevers , genieters en … drinkers . Van heinde en verre was men afgezakt naar Veerle.  Een Duitse delegatie uit de Laakdalse jumelagegemeente Tönisvorst en een brouwer uit Leeuwarden/Friesland  waren ook van de partij.  Internationaal noemt men dat dan . De Duitsers waren “begeistert”!

Jammer dat het nieuwe Karbo Brewhouse uit Laakdal op de valreep forfait gaf . Stand nummer twee was (alvast in de namiddag) onbemand .  Ribaldus bleef dus over als enige Laakdalse brouwer .  Lennert en Alex (zoon en vader) hadden trouwens veel succes met hun landloper Ribaldus Tripel .  Een bier dat kan wedijveren met de allergrootste trappistenbieren  die ons land rijk is .

Vaste waarden met Laakdalse roots zoals Paternoster (blond) en Nonneke (donker) konden weer rekenen op hun traditionele bijval . Eén van de blikvangers kwam uit Leeuwarden in Friesland . Dat wekte bij de bezoekers enige nieuwsgierigheid .Toegegeven , ook daar brouwt men lekker bier .

Beetje verderop tapte men het Geelse “Vals Paterke Goud”. Niet te veel alcohol , toch veel smaak .  Misschien wordt dat wel een nieuwe trend .  Bij Stanneman uit Herselt weet men dat al langer . Hun blond bier is gewoon overheerlijk .  Bijwijlen was het dringen aan hun stand .

Al bij al een schitterende organisatie van de BIL (Biervrienden in Laakdal) met tientallen vrijwilligers .  Hopelijk volgend jaar opnieuw . Laakdal staat op de bierlandkaart . (Paul M.)

sized_DSC_0022 sized_DSC_0015 sized_DSC_0033 sized_DSC_0011

VANDAAG ZATERDAG BIER PROEVEN

B.I.L. of Biervrienden In Laakdal floreert als nooit tevoren . Na een korte winterperiode van betrekkelijke rust gaan de vrienden er weer helemaal tegenaan met uitstappen , brouwerijbezoeken , bierfestivals en – degustaties . In het jaarprogramma vinden we haast elke maand wel een organisatie terug .

BIL start zijn activiteiten dit jaar in eigen huis . Nu zaterdag 10 maart is er het jaarlijkse Bierfestival in Sporthal Veerle . Voor de zesde maal reeds . Een bewijs dat bieren proeven een aangename bezigheid is in Laakdal .

De toegang is gratis . 60 streekbieren kan je voor  democratisch prijzen proeven aan liefst 18 bierstandjes .

Zestien brouwers komen van buiten de gemeente . Alleen Ribaldus en Karbo Brewhouse zijn brouwers uit Laakdal . De brouwer van Paters en Prinsen woonde in Veerle , maar verhuisde naar Zichem .

De mensen van BIL kennen het klappen van de zweep bij dergelijke proeverijen en namen ook nu weer hun voorzorgen .

Met het BIL-busje kom je zonder zorgen naar het bierfestival en terug thuis . Een enkele rit p/p binnen Laakdal kost €1 , buiten Laakdal (omgeving) wordt dat € 2 .

Meer info en reservaties op  0468/507496 .

(foto’s vorig jaar)

sized_DSC_0014 sized_DSC_0019 sized_DSC_0027 sized_DSC_0030

 

1 51 52 53 54