Leopold I , koning der Belgen

21 juli – Tijd om nog eens uit te vlooien hoe België aan zijn koningen kwam, meer bepaald aan Leopold I , de eerste uit het voorlopige lijstje van 7.

Coat_of_Arms_of_King_Leopold_I_of_Belgium.svg* Na de revolutie van 1830 legde het Belgische Nationaal Congres op 24 november 1830 per decreet vast dat het Huis van Oranje-Nassau voor eeuwig uitgesloten was van de Belgische troon.

* Deze uitsluiting werd vastgelegd in een periode waarin de latere koning Willem II van Nederland, voor de Europese mogendheden een aanvaardbare kandidaat leek voor de Belgische troon.

** Het ‘Nationaal Congres’ ging echter op zoek naar een bondgenootschap met Engeland, aangezien er gevreesd werd dat België door Pruisen, Frankrijk en Nederland langs de taalgrenzen zou worden opgedeeld.

* Vervolgens werd Leopold van Saksen-Coburg op 4 juni 1831 door het Nationaal Congres verkozen met een grote meerderheid van 152 op 196 stemmen.

* Leopold had de steun van Engeland, dat het best meende met de Belgische onafhankelijkheid én internationale ervaring en prestige had. Het Nederlands was Leopold niet machtig.

* Het enige bezwaar (voor de katholieken althans) was dat de nieuwe koning Lutheraans was. Daarom moest hij de verzekering geven dat hij met een katholieke prinses zou trouwen en zijn kinderen katholiek zou opvoeden.

* Leopold aanvaardde het Belgische koningschap op voorwaarde van een duidelijk grensverdrag met Nederland. Hiertoe werd teruggegaan naar de grens tussen Nederland en België uit 1790. Het verdrag werd ondertekend door de grote mogendheden Frankrijk, Groot-Brittannië, Pruisen en Rusland.

* Na behoorlijk wat discussie stemde het Belgische Nationaal Congres op 9 juli 1831 in met het verdrag, met 126 stemmen tegen 70. Na de instemming van de grote mogendheden had Leopold geen bezwaren meer.

* De koning kwam per boot uit Engeland, waar hij woonde. Vanuit Calais werd hij over het strand met een koets naar De Panne gebracht. Via Oostende, Brugge en Gent trok hij naar Laken. Op 21 juli 1831 legde hij in Brussel de eed af als eerste Koning der Belgen.

399px-NICAISE_Leopold_ANV* Nog geen twee weken later, op 2 augustus 1831, vielen opnieuw Nederlandse troepen België binnen. Acht jaar lang waren er schermutselingen.

* Pas in 1839 werd de Belgische onafhankelijkheid onder grote internationale druk officieel erkend door Nederland na de gebiedsafstand van het huidige Nederlands Limburg.

* In dat verdrag aanvaardden de grote mogendheden de Belgische onafhankelijkheid in ruil voor zijn neutraliteit.

* In 1842 deed Leopold een mislukte poging om wetten betreffende kinder- en vrouwenarbeid in te voeren. De koning, die zelf protestant was en dat bleef tijdens zijn koningschap, bekwam dat de ca. 7.000 protestanten van het land hun wettelijke gelijkstelling (daterend van 1802) voortgezet zagen. Op zijn aandringen werd ook de Anglicaanse godsdienst in 1835 erkend in België. In 1849 verschenen de eerste postzegels. Ze beeldden de koning af.

* Onder het bewind van Leopold I werden meerdere kolonisatiepoging ondernomen, onder meer door de Compagnie Belge de Colonisation. Het bleef voorlopig bij pogingen.

* In 1865 kreeg de koning een hersenbloeding en een bronchitis bovenop. Koning Leopold overleed op 10 december 1865 in Laken. De eerste koning der Belgen regeerde 34 jaar en ligt begraven in de kerk van Laken. Hij rust er in de koninklijke crypte tussen al zijn opvolgers en familie.

  • Het Belgisch palmares van Leopold I –

1832 Op 9 augustus huwt Leopold met Louise-Marie van Orléans, dochter van Louis-Philippe, Koning van de Fransen.

1835 De eerste spoorlijn van het continent (Brussel-Mechelen) wordt ingewijd.

1842 Leopold bepleit een wetgeving over vrouwen- en kinderarbeid. Maar de tijd is er nog niet rijp voor.

1848 Een republikeinse revolutie verjaagt Louis-Philippe van de Franse troon. Die revolutie deint uit over heel Europa, maar België blijft gespaard, vooral dankzij de diplomatieke inspanningen van de koning.

1850 Op 11 oktober overlijdt Koningin Louise-Marie.