Vandaag 15 feb op Veerle-Heide …

2024 wordt een bijzonder jaar. Er staat op verschillende vlakken van alles te gebeuren…
Het gaat ook het jaar worden waar we met de Veerlese kerkfabriek een eeuwenoude ‘Vejelse’ traditie nieuw leven willen in blazen.

* Een traditie waarbij al onze verenigingen, dorpsgenoten, vrienden en sympathisanten uit naburige parochies,…, jong en oud, de handen in elkaar slaan en samenwerken.
Kortom een traditie die voor verbondenheid zorgt! En wat maakt een dorp een dorp? Juist ja, de verbondenheid tussen al de mensen die er wonen en leven!

  • Graag hadden wij jullie persoonlijk onze plannen toegelicht op donderdag 15 februari om 19h00 in het zaaltje van de Sint-Jozefwerkmankerk (Zandstraat 7, 2431 Veerle-Laakdal) om 19h00.

* Graag een seintje vooraf  met hoeveel jullie zullen aanwezig zijn  => mail: glen.v_m@hotmail.com