Het schrikbewind van Leopold II

Op 17 december 1865 werd Leopold II koning van België. Hij volgde zijn vader Leopold I  op.

* Na de dood van zijn vader in 1865 werd Leopold II de tweede Belgische koning. Zijn bekendste daad als koning werd het inlijven van Congo.

* Omdat hij grote interesse had in Centraal Afrika, liet ‘de tweede Leopold van België’  in 1879 een verkenningstocht uitvoeren in CongoEven later werd Congo zijn ‘privé-kolonie’, ondanks het feit dat zou hijzelf nooit een voet in Congo zou zetten.

* Volgens Franse en Engelse bronnen voerde de Belgische vorst er als staatshoofd er wel een waar schrikbewind  met volkerenmoord, slavernij, ontvoeringen, martelingen, verkrachtingen en onthoofdingen.

* Alhoewel de Engelse en Franse berichten misschien wat overdreven waren – de beide landen waren niet blij dat een klein land als België zo’n groot en tamelijk rijk land in bezit kreeg – staat wel vast dat er veel, heel veel slachtoffers vielen onder het privébewind van Leopold II. De schattingen lopen van drie tot twintig miljoen.

* Na veel internationale kritiek schonk Leopold in 1909 de kolonie aan de Belgische staat.

* Een zucht van verlichting ging door de wereld. De ommezwaai kwam het overzeese land zeer ten goede.

* Het massale moorden hield op en er werd meteen geïnvesteerd in onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en economie.

* Slachter Leopold II werd opgevolgd door Albert I van België.