Derde maal Vuren over de Boerenkrijg

Dag allemaal,
Bij de nagelaten boekhouding van Penningmeester Van Dyck staan ook vaak uitgaven gedaan voor het inkopen van munitie.
Zo koopt Van Dyck op 22 oktober in Geel poeder en geweerkogels voor 19 gulden en 12 stuivers,
In Turnhout koopt hij 10 ponden poeder voor 13 gulden en 15 stuivers,
In Olen 16 en een half pond poeder en cartouchepapier en dit voor 27 gulden 9 stuivers en 2 oorden ,
In Berlaar 19 en een half pond poeder voor 29 gulden en 10 stuivers…
Verder weer op twee plaatsen papier voor cartouchen , en nog 30 pond poeder dat moet worden gebracht …
Omwille van de vlotheid ga ik nu zijn aankoopprijzen weglaten , maar ze zijn perfect opgetekend .
Hij koopt 30 pond van de beste solfer, 8 en half pond geweerpoeder , schietpoeder om cartouchen te maken , en ook een sabel met schede. Die kost 14 stuivers…
Tussen de lijnen kan ik wel ergens lezen dat de legerleiding van de brigands rond 21 oktober vaststelde hoe slecht hun troepen bewapend waren .
Op dat moment hergroepeerde het Boerenkrijgleger zich in Geel , tot dan toe waren de geweren van de boerenkrijgers oudere geweren die zij in bij huis onderzoeken hadden gevonden en meegenomen , jachtgeweren en karabijnen . In Geel worden er voor de eerste keer nieuwe echte geweren uitgedeeld en een burger van Geel stelde zich borg voor de betaling ervan.
Ook was er in Geel een oud fusilier van het Oostenrijkse leger actief , die nu van slagveld veranderde en in het stadhuis van Geel samen met nog enkele andere mannen bestendig cartouchen vervaardigde……
Vandaar misschien die grote aankopen in dezelfde periode van poeder en cartouchen papier…ook kwamen er in die periode heel wat nieuwe geweren in Geel aan , en dat uit Nederland , en vandaar ook werd er op het stadhuis van Geel ladingen poeder geleverd…om cartouchen te maken ..
Wordt misschien nog vervolgd ..
Louis Vuren