activiteiten voor Laakdalse scholen

Alhoewel de vakantie nog moet beginnen, kunnen de leerkrachten en directies van de Laakdalse scholen al volop aan de slag met het inplannen van activiteiten voor het nieuwe schooljaar. De gemeente heeft haar Kindergemeentegids klaar en verspreidt die onder de Laakdalse scholen.

* In de Kindergemeentegids voor de Laakdalse kleuter- en lagere scholen staat een divers aanbod dat rekening houdt met de leeftijd van de kinderen en inspeelt op de huidige sociaal economische thema’s.

* Naast de jeugd- en sportdienst kan er b.v. rond milieu gewerkt worden. Mogelijk  in samenwerking met het IOK.  Los van toneelvoorstellingen stelt de bib ook verscheidene pakketten voor en is er aandacht voor opgroeien.

Tine Gielis, burgemeester en schepen van onderwijs: “Als gemeente zetten we ons volop in voor de ontplooiing van onze kinderen door hen te laten proeven van verschillende domeinen. De gemeente zit jaarlijks samen met de scholen om dit aanbod te evalueren. Elk jaar ook wordt het aanbod vernieuwd en digitaal aan de scholen bezorgd.”