Wat gaat er toch allemaal verkeerd in dit land?

  VUREN KEEK NAAR HET NIEUWS. 222

.

  Ivan De Vader keek daarnet weer met zijn gekende blik de huiskamer in . Hij geniet er duidelijk steeds meer en meer van wanneer hij iets zoals dat van vandaag kan meedelen .Nu ging het over de tevredenheid van de Vlamingen over het politieke beleid .Dadelijk zag ik aan zijn gezicht dat de uitslag was : HELEMAAL NIET tevreden.
   Ik ben blijven luisteren , ook omdat ik zelf vele vragen had beantwoord van de universiteit van Antwerpen en partners , en naar de uitslag van iets waar je zelf een half uur hebt gebogen gezeten over de vragen , moet je dan ook wel even luisteren naar het resultaat.
  Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat die vragen niet altijd even gemakkelijk te beantwoorden waren .. .zodat ik er veel heb beantwoord met het suggestie-antwoord dat in het midden stond : “misschien wel , misschien niet “ of iets gelijkaardigs
  Ik weet nu van De Vadder dat de algemene tendens is : de mensen zijn niet tevreden over het politieke beleid .Wat hij daar nog allemaal gaat uithalen horen wij de volgende dagen wel. Hij wil de spanning er in houden en ons meesleuren tot zijn MAX .
  Als laatste gaat hij binnen enkele dagen vertellen hoe het stemgedrag van de mensen zal zijn en hoeveel er met de verkiezingen de brui gaan aan geven en gaan thuisblijven , tenminste waar het gaat over de gemeenteraadsverkiezingen .
  Dat optreden duwde bij mij iets naar achter dat ik al een paar dagen even wou bekijken , namelijk een vrije tribune in Knack ,geschreven of ondertekend door een tiental liberale jongeren .Het ging over iets zeer belangrijks , namelijk over onze fundamentele VRIJHEDEN. Die jongeren hebben hun bedenkingen geformuleerd in voorbereiding van een ideologisch congres van hun partij.
  Fijntjes beschreven zij hoe sinds jaren onze fundamentele rechten werden afgebouwd . Wij mogen niet meer zeggen wat wij willen , aan de ene kant door de radicalen uit de woke-beweging die ons zeggen en denken willen herschrijven , aan de andere kant door een rechts populisme dat een aantal zaken uit het debat wil houden.
  Verder hebben ze het ook over de veiligheid waar sinds de terreuraanslagen de slinger is doorgeslagen en wij individueel meer en meer overal gevolgd worden .Zelfs de politie werd betrapt met het gebruik van illegale gezichtsherkenningstechnieken…..
   En zo gaat het verder. De tijd van de pandemie heeft sommige instanties doen denken dat zij maar konden blijven verbieden , en die instanties waren dan vaak niet eens politici , maar virologen of ambtenaren!
   Om kort te zijn …de liberale jongeren hebben de knuppel in het hoenderhok gegooid! En terecht !
Wanneer ik aan hun voorbeelden terugdenk, word ik nog steeds droevig van die sadistische onzin van enkele jaren geleden , toen in een koude nieuwjaarsnacht kinderen maar EEN van hun ouders mochten binnenlaten….Welk brein heeft zoiets uitgevonden????
   En waarom koppel ik nu die onvrede -boodschap van De Vadder aan die liberale jongeren?
Omdat het ene heel veel met het andere te maken heeft…..
De liberalen zijn ver weggegleden van hun oorspronkelijke reden van bestaan? Maar zijn zij de enigen?
   Het antwoord op die retorische vraag is natuurlijk “NEEN , zij zijn niet de enigen ! En dan hebben wij meteen ook een deel van de redenen gevonden van de ontevredenen waarover de volgende dagen in het nieuws nog gesproken wordt.
Louis VUREN