WATERSNOOD IN NEDERLAND

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 , 70 jaar geleden, overstroomden grote delen van Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden nadat de dijken het begaven. (Wikipedia)

* Na deze Watersnoodramp voerde Nederland het Deltaplan uit om herhaling te voorkomen.

* Ook in de winter van 1995 liep de waterstand in de rivieren zo hoog op, dat de overheid moest ingrijpen.

* Op 31 januari 1995 begon een van de omvangrijkste evacuaties uit de recente geschiedenis. Maurik en andere plaatsen in de Betuwe werden spooksteden.

.

.

* De Watersnoodramp van 1953 is de grootste Nederlandse natuurramp van de 20ste eeuw. (Wikipedia) Een zware noordwesterstorm in combinatie met springtij, zorgde ervoor dat grote delen van het land overstroomden. 1.836 mensen overleefden de ramp niet, tienduizenden dieren lieten het leven en ook huizen werden verwoest.

* De Stormvloed van 1825 vond plaats tussen 3 en 5 februari 1825. Een groot aantal dijken rond de Zuiderzee brak door. Door de overstromingen verloren 379 mensen het leven. De oorzaak van dit probleem zou pas in 1932 opgelost worden met de aanleg van de Afsluitdijk.

* Vier eeuwen vroeger was er de Sint-Elisabethsvloed van 1421. Een watersnoodramp in de graafschappen Zeeland, Holland en Vlaanderen die plaatsvond op of rond 19 november 1421, de naamdag van Sint-Elisabeth.

Vermoedelijk werd die ramp veroorzaakt door een bijzonder zware noordwesterstorm, gevolgd door een zeer hoge stormvloed. Door de grote aanvoer van bovenwater stonden de rivieren zeer hoog. Wellicht was de vloed zelf niet eens zo hoog, want veel mensen konden zichzelf en hun vee in veiligheid brengen.

  • (met dank aan -Vandaag in de geschiedenis-)