woonuitbreidingsgebied veerle

Groen-Laakdal voert vandaag zaterdag 10 december 2022 van 11u tot 13u actie tegen de omgevingsvergunning aangevraagd door Herselinvest om het binnengebied te ontwikkelen tussen Lange Blok en Rauwstraat in Veerle.  De projectontwikkelaar heeft plannen om er 20 wooneenheden en een parkeergebouw op te richten.

* Het gebied is echter officieel gecatalogeerd als “biologisch waardevol”. Voor Groen-Laakdal voldoende argument om dit terrein te behouden en niet te ontwikkelen. Natuur moet bewaard worden.

* Het betreft daarenboven geen bouwgrond maar woonuitbreidingsgebied, reserve-gebied nadat de bouwgronden zijn opgebruikt. Groen-Laakdal opteert om de beschikbare bouwgrond efficiënter in te vullen.

* Het zal ook voor extra verkeersdruk zorgen in de rustige omliggende straten die hier helemaal niet voor uitgerust zijn.  Geen fietsvoorzieningen of oversteekmogelijkheden.

* Tijdens de actie zal Groen-Laakdal de belangstellenden informeren en vragen om een bezwaarschrift in te dienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.  Dit kan nog tot 23 december 2022.

* De infostand staat bij de ingang van het omstreden terrein, Lange Blok 54 te Veerle-Laakdal.

* Meer info:  Paul Mondelaers, Gemeenteraadslid Groen, 0473/38.34.37 en Ruben Maes, Lid Gecoro, 0494/87.09.29