De Belgian Reactor 2 (BR2)

* 1962 – Europa’s eerste waterdrukkernreactor gaat in bedrijf, in Mol.  In 2001 brengt Microsoft Windows XP uit

* In DeTijd van 25 okt 2016 vonden we zowat het jongste artikel over de Belgian Reactor 2 (BR2) door Saar Sinnaeve 

De Belgian Reactor 2 (BR2) is vernieuwd en opnieuw actief. De kernreactor maakt geen elektriciteit, maar levert een kwart van de wereldproductie in radio-isotopen, die worden ingezet om kanker te bestralen.

Na bijna anderhalf jaar verfraaiingswerken is BR2 opnieuw één van de vijf kernreactoren in de wereld die de ziekenhuizen voorziet van radio-isotopen, nodig voor het bestralen van kankerpatiënten.

Aan de vernieuwing hangt een prijskaartje van 40 miljoen euro.

Dat ons land nog zoveel investeert in kernenergie, doet de wenkbrauwen fronzen. Na Fukushima zit kernenergie nochtans in de hoek waar de klappen vallen. Zeker ook omdat nucleair afval veel landen met kopzorgen opzadelt.

Bij 30 procent van de kankerpatiënten wordt naast de andere behandelingen ook bestraling gebruikt.

‘Als energiebron heeft kernenergie misschien afgedaan, maar in de wetenschap heeft het nog zeker een rol te spelen. Er zijn tal van toepassingen, maar die zijn jammer genoeg weinig bekend’, duidt Eric van Walle, directeur-generaal van het Studiecentrum voor Kernenergie aan.

Enkele voorbeelden:

– de kernreactor in Mol produceert een kwart van de wereldvraag naar gedopeerd silicium, een halfgeleider die wordt gebruikt in hybride auto’s, windturbines en zonnepanelen.

– het testen van de duurzaamheid van materialen. Door sommige materialen te bestralen kan worden nagegaan hoe resistent ze zijn. Door drie weken te bestralen, kan veertig jaar van slijtage worden onderzocht.

– de productie van radio-isotopen voor de geneeskunde. BR2 fabriceert molybdeen-99, noodzakelijk voor radiotherapie. De reactor neemt hier doorgaans een kwart van de productie voor zijn rekening en op piekmomenten zelfs 65 procent.

Kanker

‘De vraag naar radio-isotopen fluctueert, afhankelijk van hoe kanker wordt behandeld. Maar meestal wordt voor 30 procent van de kankerpatiënten ook bestraling gebruikt.

Dat percentage zal in de toekomst alleen maar toenemen, want met nieuwe technieken kunnen we de tumoren steeds gerichter en beter aanpakken.

Daarom is de productie van radio-isotopen echt een speerpunt voor ons studiecentrum. We bouwen er onze toekomst op’, zegt van Walle.

40 miljoen

De kernreactor vernieuwen duurde bijna anderhalf jaar en 40 kostte miljoen euro.

De radio-isotopen worden ook steeds vaker ingezet om kanker op te sporen. Door een patiënt in te spuiten met een radio-actief product, kan de kanker zeer nauwkeurig worden herkend en later ook behandeld.

Het studiecentrum stelt dat zijn radio-isotopen, die het doorverkoopt, jaarlijks in 7 miljoen onderzoeken wordt gebruikt.

Hoeveel inkomsten het SCK uit radio-isotopen haalt, wil van Walle niet kwijt, maar hij geeft aan dat het onderzoekscentrum hierdoor zelfbedruipend is.

Van Walle: ‘De reactor kost ons zo’n 25 à 30 miljoen euro. Dankzij onze inkomsten, ongeveer de helft uit de radio-isotopen , werken we break-even.’

Myrrha

Het is al de derde keer sinds zijn ontstaan in 1961 dat de kernreactor een opfrisbeurt krijgt.

Volgens van Walle is de reactor opnieuw voor minstens tien jaar goed. Tegen dan moet Myrrha, de opvolger van BR2 in de steigers staan. Een investering van 1,5 miljard euro, zo wordt geraamd.

Dat BR2 werd opgesmukt omdat Myrrha op de helling staat, ontkent van Walle. ‘Myrrha zal er nog steeds komen. Dat het wat langer duurt, heeft ons wat meer tijd om het nodige geld te vinden.’