VUREN VINDT IETS INTERESSANTS .211

Diocletianus en Von der Leyen!!!

Of hoe je inflatie moet bestrijden !!!

In het mooie en interessante archeologische museum in Athene staat een steen met een lange tekst er ingegrift. Hij dateert uit het jaar 301 na Christus en de tekst is in het Grieks , de tweede taal in het Romeinse keizerrijk van die tijd en de eerste taal in het oosten ervan .

Het is de vertaling van een keizerlijk besluit van december 301 dat toen de titel droeg “Edictum de pretiis rerum venalium “ en het bepaalde de maximumprijzen van heel veel artikelen en dit om een inflatie van de koopkracht tegen te gaan!!!  In onze taal omgezet zegde die wet: “zoveel euro mag dat brood kosten en geen cent meer!

Hoe modern klinkt dat in onze oren!

In deze wet kondigde keizer Diocletianus de maximumprijzen aan voor meer dan duizend producten en dienstverleningen over heel zijn rijk . Het was een geweldig groot  rijk  dat zich in Europa uitstrekte in het noorden alles tot aan Rijn en Donau , verder over Turkije tot Egypte en van Egypte weer tot Marokko en de straat van Gibraltar!

Over het hele rijk werd dit bericht bekend gemaakt en ook het feit dat overtreders streng zouden bestraft worden.

Overal verschenen  deze berichten  in het Latijn of het Grieks , en in een verbazingwekkend minimum van tijd.

In de  eerste lijnen ervan stond er  een korte mededeling waarom deze wet er kwam , en dan volgde de lijst van goederen en prestaties en wat die maximaal mochten kosten. Waar het gaat over kleren en stoffen worden de prijzen bepaald volgens de kwaliteit van het linnen . De prijzen gaan van 72 tot 1200 zilveren denaries per pond. Ook het uurloon van arbeiders en andere makers wordt bepaald in het edict.

Diocletianus was in onze geschiedenis niet het voorbeeld van een geweldig goed en voorbeeldig keizer , maar hij was zeker wel een rekenaar en iemand met kijk op de economie , en wat zijn daden als inflatiebestrijder betreft zouden Von der Leyen en Michel best bij hem in de leer kunnen gaan. Hij liet niet toe dat zijn rijk ten onder ging aan dalende koopkracht

Bij hem waren woorden geen kreten maar daden .

Hij had natuurlijk geen tientallen ministers en geen Franse regering of Duitse of zeker gaan Vlaamse regering waar hij moest rekening mee houden ….

Wat dat betreft zouden wij met Albrecht  Rodenbach kunnen roepen : Ei , Ursula ween en knars van spijt en werp uw kroon naar Diocletianus!!!.

Maar van Ursula von der Leyen zijn we zeker dat ze dan wel een veel beter christen is….

Louis Vuren