Werelddierendag

Dierendag , ook Werelddierendag is de dag waarop wereldwijd extra aandacht besteed wordt aan de dieren. Dierendag valt jaarlijks op 4 oktober.

* De datum van dierendag gaat terug naar de feestdag van Sint Franciscus van Assisi (4 oktober). Hij bekommerde zich om het lot van melaatsen, zwervers en andere armen, maar ook van planten en dieren. Volgens de overlevering hield hij ooit een preek voor vogels.(prent)

* Tijdens een internationaal congres in mei 1929 in Wenen pleitte R. Spurrier, secretaris van de “National Council for Animal Welfare” voor deze dag. 4 oktober werd uitgeroepen tot Werelddierendag.

Dierendag werd toen al in enkele steden gevierd in Amerika, Engeland, Duitsland, Oostenrijk, Australië en Indië.

* Sinds de jaren zestig gebruikt men deze datum voor het dierenrechtenactivisme. Ook werden meer activiteiten ontwikkeld om schoolkinderen bij het onderwerp te betrekken. (gelezen bij Wikipedia en andere)

* In sommige basisscholen wordt op 4 oktober ook aandacht besteed aan dierendag. Soms mogen kinderen een huis- of knuffeldier mee naar school nemen. Toch maar eerst aan je meester of juf vragen.