ELEKTRICITEIT EN GELD!

VUREN WEET HET NOG en wil HELPEN – 208

 

Het moet zo’n 25 jaar geleden zijn dat er een meningsverschil bestond tussen de Kempische gemeenten en de gemeente Laakdal.

Op dat ogenblik waren de meeste gemeenten uit de Kempen lid van de gemengde elektriciteitsintercommunale Interkempen. Laakdal wou daar weg en naar de zuivere intercommunale van Limburg stappen.

Ik ga daar niet nader op in , een aantal jaren later bleek dat allemaal wel weer dicht bij elkaar te liggen . Ik haal dat wel aan omdat men met de dividenden , het geld dat de gemeenten uit de stroomverkoop binnenhaalden, voor het grote deel de gemeentelijke uitgaven kon dekken.

De gemeentelijke belastingen konden daarmee laag gehouden worden. De verkoop van stroom aan de inwoners en aan de kleine bedrijven die er waren , brachten heel wat frankskes binnen.

In feite was de stroomverkoop toen voor het overgrote deel eigendom van de gemeente , net zoals het elektriciteitsnet over het algemeen haar eigendom was…

En wat zien wij nu….. De verkoop van stroom brengt helemaal niets fundamenteels meer bij in de kas van de gemeente . Wij zijn nu in een situatie aanbeland dat zelfs de overheid van ons land het zover gebracht heeft dat de grote eigenaar van de Belgische stroom een … Frans privaat bedrijf is!

Ik weet dat mijn vergelijking geen rekening houdt met de kernenergie en dat door de grote klimaat-bekommernissen het opwekken van energie niet meer zo eenvoudig is als drie decennia geleden.

Toch blijft in ons land dat grote verschil voor nieuwsgierigheid zorgen. Hoe is het zover gekomen dat iets dat vroeger voor een belangrijk deel van de overheid was nu helemaal in handen van een Frans privaat bedrijf kwam???

Wie heeft meegewerkt om tot dit resultaat te komen? En welke waren de redenen daarvoor ? Het zou een thema kunnen zijn van een masterverhandeling in de economische wetenschappen!

Want dat wij er volop economische klappen door krijgen wordt duidelijk…Stroom en gas worden niet alleen onbetaalbaar voor de gewone burger , maar ook grote bedrijven beginnen hun machines stil te leggen met alle gevolgen van dien…

Daarom zijn alle regeringen die wij “rijk” zijn , gisteren bij elkaar kwamen om te overleggen en ons daarna te laten weten wat zij daar zouden kunnen aan doen.

De Eerste Minister , die zo vaak over hun coronamaatregelen zulke triomfantelijke persconferenties gaf , zat er maar droevig , leeg en inspiratieloos bij. “Europa , Europa “, zuchtte hij ….

Ze wisten het op dat moment ook nog niet . Ze zouden zelf in hun gebouwen de lichten doven tussen 18u en 7u en een maand lang rondkijken en nadenken.

De regeringen , laten wij ze maar samenvatten als “de overheid “ , heeft dus duidelijk HULP nodig. En hulpvaardig als wij zijn , willen wij ook helpen nadenken.

Zo moeilijk is dat ook niet ….Snel vonden wij dat iets , dat helemaal in handen van die overheid ligt en ook de burgers meteen meer middelen geeft om de verhoogde rekeningen te kunnen betalen.

Het ziet er , eerlijk gezegd , allemaal nogal logisch uit….

Zo zou ten eerste het hoge belastingspercentage op de inkomens uit arbeid , waarvoor ons land in Europa aan de kop staat , een beetje naar omlaag gedrukt worden…

Ten tweede hebben de mensen met de laagste pensioenen in dit land ook veruit de laagste pensioenen in Europa . Het zou zeker geen schande zijn die op te trekken tot op het niveau van onze buurlanden .

Ten derde heeft onze overheid veruit het hoogste boetesysteem in Europa ontwikkeld met verkeers- en…gasboetes. Dat systeem is voor de overheid een heel echt inkomen geworden , waarop ze blijvend rekent.

Dat systeem zou tot op een vergelijkbaar Europees niveau kunnen gebracht worden…. Natuurlijk zou deze suggestie niet meer nodig zijn wanneer niemand nog een overtreding zou begaan… Maar vaak zijn de reglementeringen zo opgesteld, dat je overtredingen maakt waarvan je je de eerste keer niet bewust bent.

Laten wij zeggen dat…als de overheid al idee 1 en idee 2 toepast , wij zwijgen over idee 3.

Maar er is nog iets….De laagste vorm van overheid , de gemeente , hapt ook nog een stuk uit het budget van vele mensen door … nog een bijkomende belasting op het inkomen te vragen…

Is dat , na alle andere soorten belastingen en retributies die de inwoners al betalen , niet een beetje overdreven ?

Er zou minstens al kunnen bekeken worden of dat percentage niet kan zakken tot op het niveau van de laagste gemeente.

Ik besef wel dat , wanneer onze overheden dat allemaal zouden hebben rechtgezet , zij ook meer dan nu de tering naar de nering zullen moeten zetten en dat ze meer zullen moeten doen dan ‘s avonds de lichten doven .

Als alle mensen dat zouden doen , zou dat toch wat anders geven dan wat rond te kijken en te … zuchten.

Louis VUREN