Bourgondiërs in Vlaanderen

– gelezen in Wikipedia –

De Bourgondische Nederlanden of Bourgondische tijd is de periode tussen 1 384 en 1 482, pakweg 100 jaar waarin een steeds groter deel van de Lage Landen werd geregeerd door de hertogen van Bourgondië.

* Binnen hun Bourgondische rijk, dat zelf behoorde deels tot het Heilig Roomse Rijk en deels tot het koninkrijk Frankrijk, voegden zij deze verschillende gebieden bijeen tot een staatkundig verband dat verder ging dan een personele unie en dat voor het eerst centrale instellingen kreeg.

* Deze periode begon met het aantreden van hertog Filips de Stoute als graaf van Vlaanderen en Artesië, en liep tot het overlijden van hertogin Maria van Bourgondië in 1 482, toen het Bourgondische rijk verloren ging en de Lage Landen door erfenis onder het bestuur van de Habsburgse monarchie kwamen.

* Het is 19 juni 1369 en Filips de Stoute en Margaretha Van Vlaanderen treden in het huwelijk. Daarmee doen de Bourgondiërs voor het eerst hun intrede in Vlaanderen, op dat ogenblik één van de rijkste regio’s van Europa. Filips doet er alles aan om een eerste goede indruk te maken.
.
9 September 1356 , De Slag Van Poitiers. De Franse koning Jan De Goede moet zich overgeven aan The Black Prince. Tot de laatste

* 19 September 1356 , De Slag Van Poitiers. De Franse koning Jan De Goede moet zich overgeven aan de Engelse Black Prince (prent). Ons aller held? De toen 14-jarige Filips (later de Stoute), zoon van de Franse koning.

*** MEER WETEN ? Beluister zeker de podcast van de schrijver/entertainer Bart Van Loo in de Klara-app. Je geraakt niet meer uit je luie stoel … Ook zijn Bourgondiërs-boek ging al een paar honderdduizend maal over de toonbank.

* Wikipedia deed meer dan zijn best om het Bourgondië-verhaal in het lang en het breed te vertellen. Even warm maken …voor wat we al wisten…

*** De Bourgondische Nederlanden of Bourgondische tijd is de periode tussen 1 384 en 1 482, waarin een steeds groter deel van de Lage Landen werd geregeerd door de hertogen van Bourgondië.

* Binnen hun Bourgondische rijk – dat deels zelf behoorde tot het Heilig Roomse Rijk en deels tot het koninkrijk Frankrijk – voegden zij deze verschillende gebieden bijeen tot een staatkundig verband dat verder ging dan een personele unie en dat voor het eerst centrale instellingen kreeg.

* Deze periode begon in 1 369 met het aantreden van hertog Filips de Stoute als graaf van Vlaanderen en Artesië, en liep tot het overlijden van hertogin Maria van Bourgondië in 1 482, toen het Bourgondische rijk verloren ging en de Lage Landen door erfenis onder het bestuur van de Habsburgse monarchie kwamen.

.

Oefff, die hitte …nooit warmer geweest op een 18 juni. Vandaar wellicht mijn niet zo beste les geschiedenis (hihi … men vindt steeds een stok om de hond te slaan)