Sint Vitus… van de sint-vitusdans

Vlijtig op zoek naar personen, gebeurtenissen e.d.m. liepen we via ons aller Wikipedia aan bij Sint Vitus. Heeft U een halfuurtje of meer… lees dan wat zich achter rood afspeelt … Echt de moeite waard op deze  weinig gestoffeerde zomerdag

.

*** Vitus is een heilige en martelaar van de Rooms-Katholieke Kerk en de orthodoxe kerken.

* Vitus werd in de 3e eeuw n.Chr. geboren op het eiland Sicilië. Hij was de zoon van een heidense senator. Rond zijn zevende (volgens sommige bronnen twaalfde) jaar bekeerde hij zich tot het christendom.

* Zijn vader trachtte hem op allerlei manieren van dit geloof af te brengen, waarbij de jonge Vitus zelfs gemarteld werd.

* Daarna trok hij naar Rome, waar hij trachtte de zoon van Diocletianus , die krankzinnig geworden was , te genezen . Hoewel hij hierin slaagde, werd hij toch het slachtoffer van de christenvervolging van Maximianus en Diocletianus.

* Als gevolg van hevige martelingen stierf hij uiteindelijk; hij was het christelijk geloof trouw gebleven.

***  Binnen de katholieke traditie wordt Vitus gezien als een van de veertien heilige helpers, heiligen die worden aangeroepen om bepaalde ziekten te genezen. In het geval van Vitus, vooral bij zenuwaandoeningen.

Vitus is de beschermheilige van dansers, zangers en epileptici, en in Nederland schutspatroon van Het Gooi. Zijn naamdag is op 15 juni. Op de gregoriaanse kalender op 28 juni. Zijn relieken worden sinds 836 bewaard in de Duitse Abdij van Corvey.

** Hij gaf zijn naam aan sint-vitusdans.

De Veertien Noodhelpers
Achatius · Barbara · Blasius · Catharina · Christoffel · Cyriacus · Dionysius · Egidius · Erasmus · Eustachius · Joris · Margaretha · Pantaleon · Vitus