18 dagen oorlog

In de ochtend van 10 mei 1940 werden de Belgische stellingen langs de Belgisch-Nederlandse grens tussen Neeroeteren (ten westen van Maaseik) en Briegden (ten westen van Maastricht) op meerdere plaatsen aangevallen door Duitse troepen die de Maas overgestoken waren en de Belgische verdediging aftastten.

* De Belgische troepen slaagden er wel in de bruggen over de Kempische kanalen op tijd te laten springen en zich terug te trekken naar het Albertkanaal.

* De brug over het Albertkanaal en die bij het fort van Eben-Emael werden bij verrassing in de Slag rond het Fort Eben-Emael genomen door een nieuw soort eenheden: Duitse parachutisten.

** Het Belgische leger trok zich meteen terug. Verder vechten had geen zin. Op 28 mei 1940 , 18 dagen na het begin van de oorlog, hadden onze soldaten hun heldendom verdiend. De meesten hadden nauwelijks een Duitse soldaat gezien. Later zou men in bepaalde kringen denigrerend spreken over den hazenbond.

* De nederlaag van het leger, na nauwelijks achttien dagen strijd (?!), liet een wrange nasmaak en bezorgde België een ongelooflijke kater. Het contrast met de Eerste Wereldoorlog was enorm, en dat niettegenstaande de enorme materiële inspanningen.

* De soldaten zelf waren tevreden met de capitulatie. Zij hadden voor later hun met de Belgische kleuren getooide zerk op de plaatselijke kerkhoven dik verdiend…

* En nog erger …Tijdens de veldtocht hadden de leiders van de Nieuwe Ordebewegingen hun diensten aan de Duitsers aangeboden. De ideologie bleek nu belangrijker dan het vaderland. Een aantal Vlamingen dacht met hulp van de Duitsers de Vlaamse aspiraties te kunnen verwezenlijken.

* In België, maar ook in Nederland en Frankrijk werd de positie van de aanhangers van een nationalistische en autoritaire staatsordening naar het voorbeeld van nazi-Duitsland versterkt.

* Maar, de overduidelijke mislukking van de neutraliteitspolitiek zou in de komende decennia het veiligheidsbeleid van België bepalen. De beslissing van koning Leopold III om te capituleren kon bij een goed deel van de Belgische bevolking op begrip rekenen.

*** Niettemin lag deze beslissing aan de basis van een ernstig conflict tussen koning en regering. Het conflict werd nog scherper door zijn keuze als krijgsgevangene in het land te blijven, door zijn houding ten aanzien van de Duitse bezetter en zijn huwelijk met Lilian Baels. De Belgen waren hun geliefde koningin Astrid nog lang niet vergeten.

* Na afloop van de Tweede Wereldoorlog leidde het conflict, gekend als de Koningskwestie, tot ernstige binnenlandse problemen rond partijpolitieke en Vlaams-Waalse tegenstellingen. (bronnen Wikipedia)

Wat er nog gebeurde 

* Onze koning capituleerde dus, samen met zijn troepen op 28 mei 1940. Deze beslissing werd zowel door de naar Parijs gevluchte Belgische premier Hubert Pierlot, de voltallige Belgische regering samen met 170 parlementsleden in Limoges (31 mei), als door de Franse premier Paul Reynaud zwaar bekritiseerd. Deze laatste beledigde de Belgische koning en ontnam hem bij decreet zijn Grootkruis van het Legioen van Eer.

* Ongeveer 6 000 Belgische soldaten en ongeveer evenveel burgers lieten het leven in de militaire operaties.

* De Britten waren ondertussen ingescheept vanuit Duinkerke, maar ook vanuit Oostende, Nieuwpoort en De Panne vertrok men richting de Engelse Kanaalkust. Het Franse leger staakte de strijd op 22 juni.

*** Van de in totaal 600.000 Belgische militairen werden er 225.000 naar Duitse krijgsgevangenkampen gebracht. Na enkele maanden werden de meeste Vlamingen vrijgelaten.

* Circa 70.000 (alle officieren die na enige tijd gegroepeerd werden in Prenzlau, beroepsonderofficieren en Waalse militairen) bleven tot het einde van de oorlog gevangen gehouden.