Oorsprong en tradities van Hemelvaartsdag

Na 40 dagen wederopstanding van Jezus vindt de viering van Hemelvaartsdag plaats. Volgens oude bronnen heeft de feestdag zijn oorsprong bij de eerste apostelen, maar in de loop der eeuwen zijn er nog aardig wat tradities aan toegevoegd.

* De hemelvaart is een onderdeel van het evangelie van Marcus. Nadat de profeet zijn wederopstanding bekend had gemaakt aan zijn apostelen ‘werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God’ (Marcus 16:19). Vervolgens verspreidden zijn discipelen het nieuws en ‘De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen’. (Marcus 16:20).

* De oudst bekende bron van de viering van Hemelvaartsdag is een geschrift van Augustinus van Hippo (354-430). Hoewel er geen bewijzen zijn dat het feest voor deze periode ook al werd gevierd, beschrijft Augustinus het als een traditie die al bestond sinds de eerste apostelen.

* De mogelijkheid bestaat ook dat Hemelvaartsdag voor de 5e eeuw niet apart werd gevierd, maar dat dit samen gebeurde met Pasen / of Pinksteren.

* Zeker is dat de Hemelvaart van Jezus zich in de middeleeuwen tot een afzonderlijke kerkelijke feestdag ontwikkelde. De nacht voor het feest was het voor priesters gebruikelijk om een wake te houden. In de ochtend doofden zij dan vaak de paaskaars, die sinds paasdag symbool had gestaan voor de wederopstanding van Christus.

* In de loop der tijden was het in veel christelijke gebieden gebruikelijk om op deze feestdag de eerste fruitoogst van het seizoen te zegenen. Daarnaast werden er in vele steden kerkelijke processies gehouden.

* Inmiddels zijn de historische tradities van Hemelvaartsdag ook vermengd geraakt met moderne tradities. In vele landen, w.o. België, is het gebruikelijk om op deze dag aandacht te besteden aan  Rerum Novarum, de encycliek van Paus Leo XIII uit 1891over sociale rechtvaardigheid. In Duitsland is het Männerdag, vaderdag. Dicht bij ons wordt de abdijentocht gelopen/gewandeld.

* In Nederland viert men Hemelvaart met veel festivals, braderieën en boekenmarkten. Op sommige plaatsen staan mensen vroeg op om te gaan dauwtrappen(moesten wij meer doen…hemels)

* Waarschijnlijk ontstond het dauwtrappen al in de Germaanse tijd als onderdeel van de meifeesten. In deze periode van het jaar vierden de Germanen de opkomst van het nieuwe leven in de natuur.

** Wil je zelf gaan dauwtrappen? Kijk op de site van Wandelmagazine (link is external)voor meer informatie! Maar mee komen lopen/stappen van Tongerlo naar Averbode kan ook…