Brugse Metten

Afbeelding van de Brugse Metten op de Kist van Oxford
Afbeelding van de Brugse Metten op de Kist van Oxford

Op 17 mei 1302 trok de Franse edelman Jacques de Châtillon met een troepenmacht Brugge binnen. Hij was door Filips IV tot gouverneur van Vlaanderen aangesteld.

** In reactie op zijn komst verliet een groot aantal Bruggelingen de stad. De opstandelingen verenigden zich en voerden in de nacht van 18 mei een verrassingsaanval uit. In de stad verplichten ze de soldaten scilt ende vrient te zeggen. (vriend van de gilde…hoorde ik net op Klara)

* Fransen die de kreet probeerden na te zeggen struikelden over het eerste woord dat met Brugs dialect uitgesproken moest worden. De opstandelingen wisten zo wie ze moesten doden. Gouverneur Jacques de Châtillon wist ternauwernood te ontkomen.

** Na deze zogenaamde Brugse Metten startten de Vlamingen een bevrijdingsoffensief. Veel van de troepen kwamen in juli samen in en bij Kortrijk.

* De Franse koning had inmiddels een ridderleger naar Vlaanderen gestuurd. Dit leger, geleid door Robert II van Artesië, sloeg op 8 juli 1302 kamp op aan de Pottelberg bij Kortrijk.

* Twee dagen lang bestormden de Fransen hierna de stad. Tevergeefs. Duidelijk werd toen dat een treffen in het open veld onvermijdelijk was. ..        (gelezen in Historiek)