Albert Einstein (1879-1955)

Foto  –  Oren Jack Turner (Library of Congress):    Albert Einstein in 1947

De wetenschapper Albert Einstein werd beroemd door zijn relativiteitstheorie die hij aan het begin van de twintigste eeuw formuleerde. Albert Einstein werd in 1921 onderscheiden met de Nobelprijs voor Natuurkunde. Hij kreeg deze prijs niet voor zijn relativiteitstheorie, maar voor de verklaring van het foto-elektrisch effect. Einstein overleed op 18 april 1955 in Princeton – New Jersey.  Daarom vandaag in GvL…

 * Albert Einstein werd op 14 maart 1879 in het Duitse Ulm geboren. Op de middelbare school blonk Einstein alleen uit in wiskunde. Hij studeerde elektrotechniek aan de Technische Hogeschool in Zürich. Van 1902 tot 1909 werkte hij bij de Octrooiraad te Bern.

 *  In 1913 werd hij gekozen tot lid van de Akademie der Wissenschaften te Berlijn. Een jaar later werd hij hoogleraar in de fysica aan de universiteit van Berlijn. Hij oefende deze functie uit tot Adolf Hitler aan de macht kwam in 1933.

* Men beschuldigde hem er van een ‘Joodse natuurkunde’ na te streven. Einstein was Jood en zionist en verhuisde via België en Engeland naar Princeton in de USA, waar hij hoogleraar in de theoretische fysica.

Relativiteitstheorie

* De theoreticus wordt als de belangrijkste wetenschapper sinds Isaac Newton beschouwd. Zijn belangrijkste bijdrage was de relativiteitstheorie.

* In 1915 beschreef hij zijn algemene relativiteitstheorie in een lezing aan de Pruisische Academie van Wetenschappen in Berlijn.

* De relativiteitstheorie brengt het verband aan tussen ruimte, tijd en zwaartekracht. Einstein bedacht de formule energie = massa x lichtsnelheid², of  E=mc2 waarmee dat verband wiskundig werd vastgelegd.

* Tijdgenoten, zoals Max Planck, waren sceptisch, omdat de theorie uit een rationele analyse was ontstaan en toen niet door een experiment kon worden bewezen. Later kon men tijdens atoomonderzoek vaststellen, dat Einstein gelijk had.

Nobelprijs voor Natuurkunde

*** Albert Einstein ontving in 1922 de Nobelprijs voor Natuurkunde . De prijs kreeg hij niet voor zijn relativiteitstheorie, maar voor de verklaring van het foto-elektrisch effect.

* Albert Einstein had immers al in 1905 een artikel geschreven over de productie en de omzetting van licht. Hierbij gebruikte hij het begrip energiekwantum.

* Dat begrip wordt tegenwoordig foton genoemd. Einstein toonde aan hoe dit begrip gebruikt kon worden om verschijnselen als het foto-elektrisch effect te verklaren.

Atoombom

* Hoewel zijn theorieën de vervaardiging van de atoombom mogelijk maakten, was hij sterk tegen het gebruik van dit wapen. Toch was het Einstein zelf, die in zijn brief aan president Roosevelt op de mogelijkheid hiervan had gewezen, omdat hij bang was dat Duitse wetenschappers bezig waren met de ontwikkeling van dit verschrikkelijke wapen.

* Met het Manhattanproject onder leiding van J. Robert Oppenheimer ontwikkelden de Verenigde Staten tijdens de Tweede Wereldoorlog het wapen waarmee hele steden weggevaagd konden worden.

* Albert Einstein was later niet blij met de uitvinding van het kernwapen. Na de Tweede Wereldoorlog waarschuwde Einstein publiekelijk voor de mogelijk catastrofale gevolgen van een kernwapenwedloop.

Overlijden

* Albert Einstein overleed in zijn slaap op 18 april 1955 in Princeton in de Amerikaanse staat New Jersey. Hij was opgenomen met een gebarsten aneurysma (verwijding) van de aorta.

* De anatoom-partholoog in het Princeton Hospital waar Einstein op 18 april 1955 overleed moest de doodsoorzaak achterhalen.

* Thomas Stoltz Harvey verwijderde ‘s nachts de hersenen van Einstein om te achterhalen, waar de genialiteit van de wetenschapper vandaan kwam.

* Toen de zoon van de wetenschapper, Hans Albert Einstein, een dag later in het ziekenhuis aankwam, trof hij een niet geheel intact lichaam aan. Het lichaam van de wetenschapper werd gecremeerd en de as werd verspreid op een geheim gehouden plaats.

Einsteins brein

* Het grootste deel van de hersenen van Einstein bevindt zich tegenwoordig in het University Medical Center in Princeton, maar een ander deel werd door Harvey verspreid over de wereld.

* Thomas Stoltz Harvey sneed Einsteins brein in 240 blokjes, en later in een paar duidend schijfjes. Hij stuurde schijfjes op naar verschillende vooraanstaande wetenschappers in de hoop dat daar bijzondere conclusies uit zouden voortkomen, maar dat bleek uiteindelijk niet meteen het geval.

* Toen een journalist van de BBC in 1978 in gesprek kwam met Harvey, haalde de doctor achter een stapel dozen enkele weckpotten met het restant van Einsteins brein tevoorschijn en sneed er op een kaasplank een stukje vanaf om het als souvenir meer te geven aan de televisiemakers.

* In 1999 vond een team aan de McMaster-Universiteit dat het deel van de hersenen dat gebruikt wordt voor wiskundig denken, ruimtelijke herkenning en bewegingsinzicht 15 procent breder was dan normaal.

(met dank aan Ruud van Cappelleveen – Absolute Figures.nl)