PASEN op … tweede paasdag

Hieronder twee foto’s van het Veerlese  SINT-CECILIAKOOR in volle actie. De koorleden repeteren met veel inzet voor een mooie, plechtige Paasmis in de Kerk van O-L-V- in de Wijngaard van Veerle…
.
.
Maar wat wil het geval ? De Paasmis zal in Veerle niet gevierd worden op Paasdag, wel op TWEEDE PAASDAG , maandag 18 april om half 10.  Met PASEN ZELF is er dus GEEN MIS in Veerle.
.

.

Er is wel een Paaswake op Paaszaterdag 16 april in de kerk van Veerle-Heide om 20 u.

.

Voor de Kerk en de fel uitgedunde schare gelovigen zijn het harde tijden. Waar zijn de paasvieringen uit onze jeugd gebleven? Komen die nog ooit terug? Weinig waarschijnlijk.

Pasen was 60-70 jaar geleden zonder meer de absolute hoogdag van het jaar. Een dag die het kerkelijke oversteeg, een hoogdag voor iedereen, van welke gezindte ook. In onze dorpen een dag waarop iedere mobiele man/vrouw  één van de drie missen uitkoos om zijn/haar paasplicht te voldoen. Pastoor, onderpastoor plus minstens één extra broeder uit de abdij van Averbode kenden hectische uren met de paasdagen.

Met dat iedereen bedoelen we echt iedereen, alle inwoners van het dorp. Ook de mensen die tijdens het jaar nooit naar de mis kwamen, tekenden wel present op Paasdag en gingen na de biecht ook te communie. Dat zat er toen gewoon nog ingebakken van huis uit. Zelfs Mil Miljoen hield zijn Pasen , maar dan in Diest. Dat kon hij zich permitteren met zijn Amerikaanse slee.

Ondanks een aantal aanpassingen van de kerkleiders in de jaren zestig werden dat dé jaren van de van de grote terugloop. De start ervan lag in de nadagen van Expo’58 en de massale opkomst van de tv die een grotere kijk op de wereld toonde.

Gevolgd door een grote vraag naar werklieden in vele takken van de maatschappij. De nieuwe rijkdom zette mensen aan tot de aankoop van auto’s en of motoren. De wereld lag open voor bijna iedereen. En of die ontdekt werd. Massatoerisme is nog steeds aan de orde. Het werden benarde tijden voor Kerk en religie. En dat zijn ze nog steeds, hoe jammer ook voor de gelovigen van vandaag.