KAPEL EINDHOUT- HAM WORDT GERESTAUREERD

28 feb ll. startte firma Corvers uit Vorst met de restauratie van de kapel op Eindhout-Ham. Het dak en het torentje worden hernieuwd. Daarna worden de buitenmuren hersteld.

De kapel werd vermoedelijk in 1681 gebouwd door een zekere Adriaan Lenaerts , meier in het toen nog zelfstandige Ham. (familie, Louis?)

In 1723 werd de klok van het torentje gegoten. “Jordaen Smets heeft mij gegoten” staat op de klok.

* De fusie van Ham en Eindhout kwam er pas in 1808. Elke vrijdag droeg de onderpastoor van Eindhout een mis op in de kapel. Dat gebeurde tot in … 1969.

Volgend jaar, 2023 , wordt het interieur van de kapel gerestaureerd.