Bonifatius van Brussel

Bonifatius van Brussel (1183 – 19 februari 1260)… las ik vanmorgen op mijn scheurkalender. Bonifacius, van Brussel nog wel. Nooit van gehoord. Wikipedia zorgde nog maar eens voor opheldering.

* Bonifatius was een katholieke prelaat die diende als bisschop van Lausanne van circa 1231 tot 1239.

* Hij nam ontslag nadat agenten van de Heilige Roomse keizer Frederik II hem hadden aangevallen.  Zijn relieken zijn ondergebracht in de Kapellekerk en in La Cambre waar hij overleed.

* Bonifatius werd geboren in het huidige België in 1183. Een cisterciënzer monnik van de abdij van Cambre, in de buurt van Brussel, vertrok in 1200 om te studeren aan de Universiteit van Parijs .

* Hij onderscheidde zich door zijn geleerdheid, onderwees dogma’s en werd een populaire docent. Hij werd gewijd voor het priesterschap terwijl hij doceerde  in Frankrijk en van 1222 tot 1229 ook aan onze universiteit.

* Maar al snel ontstond er een bittere onenigheid tussen docenten en studenten die hem ertoe aanzetten te vertrekken en ergens anders werk te zoeken. Tijdje later doceerde hij tot 1231 in Keulen aan de kathedraalschool.

* Hij werd bisschop van Lausanne in 1231 en troonde in zijn nieuwe zetel in maart 1231 nadat hij zijn bisschopswijding had ontvangen . Hij was enthousiast over deze benoeming, maar kreeg te maken met corrupte priesters die hij van op de preekstoel veroordeelde terwijl hij ook koning Frederik II uitkoos.

De koning himself stuurde zijn agenten om Bonifatius aan te vallen. Die liep ernstige verwondingen op maar wist te ontsnappen.

* In 1239 reisde hij naar Rome en kreeg toestemming van een onwillige paus Gregorius IX om af te treden. Later was hij hulpbisschop in Brabant.

* In 1245 woonde hij het Eerste Concilie van Lyon bij dat paus Innocentius IV had bijeengeroepen, en trok zich later terug in de abdij van La Cambre . Bonifatius overleed in 1265.