Proces van Neurenberg

.

Op 20 november 1945 ging het Proces van Neurenberg van start. De Neurenbergprocessen werden na de Tweede Wereldoorlog gehouden om oorlogsmisdadigers van het Derde Rijk te berechten.

* Nog voor het einde van de Tweede Wereldoorlog besloten Winston Churchill en Jozef Stalin dat de misdaden van het nazi-regime niet onbestraft mochten blijven.

* Tijdens een conferentie in Londen, kort na de ineenstorting van Hitlers Derde Rijk, werd door vertegenwoordigers van de geallieerde landen besproken welke aanklachten er tegen welke verantwoordelijken zouden geformuleerd worden.

* Van 20 november tot 1 oktober 1946 stonden tijdens het Proces van Neurenberg tweeëntwintig kopstukken van het nazi-regime terecht.

* Figuren als Joachim von Ribbentrop, Hermann Göring, Albert Speer en Ernst Kaltenbrunner werden uitvoerig aan de tand gevoeld. Hitler, zijn vrouw Eva Braun en enkele getrouwen kozen voor zelfmoord

* Onderzocht werd in hoeverre de verdachten zich schuldig hadden gemaakt aan o.m. oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

* Negentien van hen werden veroordeeld. Twaalf kregen de doodstraf .

** (foto/tekst bewerkt uit ‘Historiek’)