Proces van Neurenberg

.

Op 20 november 1945 gaat het Proces van Neurenberg van start. De Neurenbergprocessen worden na de Tweede Wereldoorlog gehouden om oorlogsmisdadigers van het Derde Rijk te berechten.

* Nog voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, besluiten Winston Churchill en Jozef Stalin dat de misdaden van het nazi-regime niet onbestraft mogen blijven.

* Tijdens een conferentie in Londen, kort na de ineenstorting van Hitlers Derde Rijk, wordt door vertegenwoordigers van de geallieerde landen besproken welke aanklachten er tegen welke verantwoordelijken zullen geformuleerd worden.

* Van 20 november tot 1 oktober 1946 staan tijdens het Proces van Neurenberg tweeëntwintig kopstukken van het nazi-regime terecht.

* Figuren als Joachim von Ribbentrop, Hermann Göring, Albert Speer en Ernst Kaltenbrunner worden uitvoerig aan de tand gevoeld. Hitler koos met zijn getrouwen voor zelfmoord

* Onderzocht wordt in hoeverre de verdachten zich schuldig hadden gemaakt aan onder meer oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

* Negentien van hen worden veroordeeld. Twaalf krijgen de doodstraf .

** (foto/tekst bewerkt uit Historiek)