Handelsverbod

Tussen 1806 en 1814 verbood de Franse keizer Napoleon Bonaparte alle handel tussen het Europese continent en aartsvijand Groot-Brittannië. Het continentaal stelsel  werd een  feit.

* Met de instelling van het continentaal stelsel wilde Napoleon de economie van Groot-Brittannië ontwrichten. Hierdoor zou een groot deel van de handel in Europa voor Engeland wegvallen. Napoleon hoopte daarmee dat Engeland zijn leger niet langer zou kunnen financieren.

* Het continentaal stelsel bleek echter moeilijk te handhaven. De maatregel werd met grootschalige smokkel omzeild.

* Bovendien slaagde G-B erin om de verminderde export naar de Franse gebieden in Europa te compenseren met uitvoer naar landen die niet onder Franse controle stonden, ook buiten Europa.

* Ook houtleverancier Rusland had veel last van de blokkade. In 1810 dreigde tsaar Alexander het door de Vrede van Tilsit afgedwongen embargo op te heffen. Dit leidde tot de Veldtocht van Napoleon naar Rusland in 1812.