Rome brandt (64 n.Chr.)

 In de nacht van 19 juli 64 na Chr. stond Rome, de hoofdstad van het keizerrijk, in brand. Dat gebeurde wel eens meer in kleine steden en dorpen waar de huizen van hout en stro vaak een prooi van de vlammen werden. Maar een stadsbrand was toch iets apart. Rome was bovendien niet alleen de hoofdstad van de Romeinen , want ook andere steden en volkeren uit oost en west keken op naar haar naam en faam.

* De stadsbrand woedde maar liefst zes dagen. Tien van de veertien wijken van de stad werden volledig of gedeeltelijk verwoest. Ook de keizerlijke paleizen op de Palatijn werden door de vlammenzee verwoest.

* De grote brand stelde keizer Nero in staat om een groot deel van de stad te herbouwen. De keizer maakte hier volop gebruik van. Zo liet hij bijvoorbeeld zijn Domus Aurea (Gouden Huis) bouwen in een deel van de stad dat door de brand was verwoest.

* Verhalen waarin de keizer ervan wordt beschuldigd de brand zelf te hebben gesticht, zijn hardnekkig. Volgens deze verhalen brandde Nero zijn stad onder meer af zodat hij op het vrijgekomen terrein zijn schitterende paleis kon bouwen.

* Nero wist de verdenking te verleggen naar de christenen die hij vervolgens op gruwelijke manier liet vervolgen. De christenen waren destijds nog een relatief kleine groep in Rome. Hun nog vreemde religie maakte hen een makkelijk doelwit.

* Wat er ook van zij …Op het moment dat de brand in Rome uitbrak, was keizer Nero waarschijnlijk niet in de stad aanwezig. De keizer was op dat ogenblik wellicht in de badplaats Antium (Anzio). Volgens de Romeinse historicus Publius Cornelius Tacitus (ca. 56-117) spoedde Nero zich onmiddellijk naar Rome toen hij over de brand hoorde en zette hij vervolgens een grote blusoperatie op.

* Daarna zou hij ook eigen geld hebben ingezet voor het herstel van de schade en hulp aan slachtoffers en nabestaanden.

* De Romeinse senator en geschiedschrijver Lucius Cassius Dio schreef decennia later na de dood van Nero iets heel anders. Hij beweerde nl. dat Nero tijdens de brand had toegekeken hoe de stad afbrandde, terwijl hij op zijn lier speelde en een lied over de verwoesting van Troje zong.

* Over het algemeen gaan historici er tegenwoordig echter van uit dat de grote brand per ongeluk uitbrak en dat Nero, zoals Tacitus beweert, helemaal niet in Rome aanwezig was.

* De mythe van de keizer die zijn eigen stad in brand stak , is echter hardnekkig. Dat blijkt ook wel uit de naam van een software-programma voor het branden van cd’s en dvd’s. Dit populaire programma kreeg de naam NERO.

* Meer Romeinse Rijk    (een creatie uit Historiek) – zeker aanklikken!