BOEREN IN BLAARDONK

Veehouder Van Lommel in Blaardonk heeft tussen 60 en 70 melkkoeien. In de winter blijven die op stal, want de weilanden staan dan compleet onder water. Gelukkig trok het water dit jaar snel weg. Het gras kon weer groeien en eind april mocht het melkvee weer naar buiten.
Een boer heeft nooit gedaan. Van andere weiden werd het eerste gras ingekuild als voer voor de volgende winter.
De koeien zelf weten wat er van hun verwacht wordt: grazen, grazen en dan … erbij gaan liggen om hun vier magen te kans te geven om groen om te zetten in witte melk.
Tegen melktijd aan komen ze haast spontaan hun opwachting maken aan de poort. De boer en een paar helpende handen doen amper meer dan ‘er zijn’.
De koeien kennen hun plaatsje in de melkstal. In de nachtstallen krijgen ze nog krachtvoer bij. Van gras alleen blijf je immers niet op je poten staan.
Hoe lang zo’n koe meegaat? Moeilijk te zeggen hoe ze de jaren verteren van gemolken worden en kalfjes baren, kalven zeg maar (kalven gebeurt om de twee jaar).
‘Ik heb er eentje van 18 jaar oud, andere hebben na hun eerste kalf al het beste van zichzelf gegeven. En dan … zijn ze alleen nog geschikt voor de slacht.’
‘Voor buitenstaanders lijkt dat vreselijk, maar ze met pensioen sturen, kan moeilijk, hé. Maar vergeet niet dat wij houden van onze dieren. Als wij ze goed verzorgen, krijgen wij veel van ze terug. En ben je een goede boer.’