De franse zonnekoning

Lodewijk XIV van Frankrijk , beter bekend als Lodewijk de Grote (Frans: Louis le Grand) en de Zonnekoning (Frans: le Roi-Soleil), was een telg uit het koninklijke huis Bourbon. Hij was van 1643 tot aan zijn dood koning van Frankrijk en Navarra.

* Op 14 mei 1643 overleed Lodewijk XIII. Vier dagen later vertrok zoon Lodewijk samen met zijn moeder naar Parijs. Hier werd hij als de nieuwe koning voorgesteld aan het Parlement van Parijs. Het parlement stemde uit rancune tegen het testament van de overleden koning.

* Het parlement verwierp het testament van Lodewijk XIII waar hij het had over het instellen van een regentschapsraad en droeg de absolute en volledige heerschappij over aan de koningin-regentes.

* Na haar aanstelling als regentes koos Anna van Oostenrijk resoluut Mazarin als haar eerste minister. Samen bepaalden zij de Franse politiek tijdens de eerste jaren van Lodewijks minderjarigheid als koning.

* Mazarin liet voortaan de jonge koning de ministerraad bijwonen om ervaring op te doen. Hij leerde de jonge koning persoonlijk de geheimen van de diplomatie kennen en het belang van bondgenootschappen. Ook de kunstopvatting van de kardinaal heeft de jonge koning onmiskenbaar beïnvloed.

* In 1652 liet Anna van Oostenrijk haar 14-jarige zoon Lodewijk tijdens de afwezigheid van Mazarin meerderjarig verklaren.

* Na de festiviteiten riep Lodewijk XIV, in opdracht van Mazarin, het Parlement van Parijs bijeen om een aantal decreten af te kondigen.

* Enkele daarvan draaiden eerder genomen besluiten van het parlement terug. Het werd de leden expliciet verboden om zich nog langer met zaken van de koning te bemoeien.

* Op 7 juni 1654 vond de kroning van Lodewijk XIV plaats in de kathedraal van Reims. Daarbij werd hij, zoals zijn voorgangers, gezalfd met chrisma, waarna hij geacht werd net als zij door handoplegging huidziekten te kunnen genezen.

* De jonge koning bracht enkele maanden aan het front van de Frans-Spaanse Oorlog door. Deze oorlog woedde al sinds 1635 als deel van de Dertigjarige Oorlog.

* Lodewijk XIV was aanwezig bij de slag bij Atrecht en in juni 1655 voerde hij voor het eerst zijn eigen troepen aan in Henegouwen.

* Na vijfentwintig (25) jaar oorlog voeren sloten Frankrijk en Spanje in 1659 de Vrede van de Pyreneeën.

*** Echt veel meer weten over de Zonnekoning ? Ga in Wikipedia naar de hoofding Lodewijk XIV van Frankrijk en ga, net als Louis Quatorze, vooral … je gangetje.  Succes ermee !