GRAHAM BELL mocht … “bellen”

Op 7 maart 1876 ontvangt de Schotse uitvinder Alexander Graham Bell patent op de telefoon.

° Bellen naar hier of ginder … Werken op ‘de Bell’ … het lijkt al eeuwen ingeburgerd in ons spraakgebruik. Maar waar halen we die ‘Bell’ eigenlijk vandaan ?

° Alexander Graham Bell wordt vaak de uitvinder van de telefoon genoemd. Beter zeggen we de man die de telefoon ontwierp en vervolmaakte, omdat andere uitvinders ook al bezig waren met het uitvinden van de telefoon.

° Vaak wordt de Italiaan Antonio Meucci genoemd als de echte uitvinder.  Alexander Graham Bell ontving echter het patent en slaagde erin het apparaat via zijn telefoonmaatschappij Bell tot een commercieel succes te maken.

° Op 10 maart 1876, drie dagen nadat hij het patent ontvangen had, slaagde Bell erin voor het eerst een telefonisch bericht aan zijn assistent te sturen. Hij sprak twee korte zinnen:

Watson, kom onmiddellijk. Ik heb je nodig.

° Volgens de overlevering zou Bell zijn assistent geroepen hebben omdat hij batterijzuur op zijn broek had gemorst.

° Aan Bell danken we dus het begrip ‘bellen’, deels vanwege zijn naam, meer nog vanwege de in de telefoon ingebouwde bel die rinkelt als je iemand belt.

 

* Lees ook in Historiek : Alexander Graham Bell – Uitvinder van de telefoon

 …en Lijst van uitvindingen

* 321 – Keizer Constantijn de Grote laat per decreet de Dies Solis (dag van de zon) de tegenwoordige zondag tot officiële rustdag uitroepen in het West-Romeinse Rijk.

* 1968 – De BBC vertoont voor het eerst het nieuws in kleur.   (met dank aan Historiek)

 

7 maart
* Perpetua en Felicitas

* Kepler Space Observatory

(met dank aan Wikipedia / Historiek)