Watersnoodramp 1953

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 voltrok de Watersnoodramp zich. Door springtij en een noordwesterstorm stijgt het water snel en overstromen grote delen van de provincie Zeeland en West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden. De ramp kost aan meer dan 1 800 mensen het leven.

* Na deze Watersnoodramp voerde Nederland , om herhaling te voorkomen, het Deltaplan uit .

* Zaterdagmiddag, 31 januari 1953 stak er een stevige wind op. Het KNMI waarschuwde op de radio voor een tijdelijke zware storm, die kon leiden tot gevaarlijk hoog water.

* Veel haalde de waarschuwing niet uit, want de meeste waterschappen waren nog niet geabonneerd op de dienst voor stormwaarschuwingen en … niet iedereen had een radio of telefoon.

* Omdat de storm langzaam uitgroeide tot een noordwesterstorm van windkracht tien (orkaankracht) raakten steeds meer schepen op de Noordzee in nood.

* Het eb bleef uit, het water stond weldra even hoog als bij vloed. En dat terwijl niet alleen de vloed nog moest komen. Het werd een springvloed, waardoor het water nog hoger zal komen te staan.

* Het gaat overigens om een zogenaamde ‘lage springvloed’ en daarbij mag men eigenlijk nog van geluk spreken. Twee weken later zou sprake zijn geweest van hoge springvloed en zou het water nog 40 centimeter hoger komen.

* Zaterdagavond worden op veel plaatsen dijkwachten ingesteld om de dijken in de gaten te houden. Langs de havens worden zogenaamde vloedplanken bevestigd, planken die half verrot blijken te zijn, maar die het hoge water tegen moeten houden.

(met dank aan ‘Historiek’)

 

Lees hier verder over de watersnoodramp van 1953. Zeker doen – met vele foto’s –

Lees ook: Watersnoodramp (1953) – Een rampzalige stormvloed