Rosa Parks bleef zitten

De Amerikaanse burgerrechten-activiste Rosa Parks (1913-2005) weigerde op 1 december 1955 , vandaag 67 jaar geleden, haar plaats in de bus af te staan aan een blanke man. Dat gebeurde in Montgomery (Alabama) 

* In Montgomery moesten zwarten in de jaren 1950 nog verplicht plaatsmaken voor blanke medeburgers als die daarom vroegen.

* Rosa Parks weigerde die dag echter categoriek. Ze had de hele dag gewerkt, was moe en blij dat ze eindelijk even kon zitten. Ze bleef dus zitten waar ze zat, en vond dat ze net zoveel rechten had als een blanke passagier om op die stoel te zitten .

 **  Voor de wet lag dat echter anders. Omdat Parks de wet overtrad, werd ze gearresteerd. De naaister werd veroordeeld en moest een boete van tien dollar betalen, plus de proceskosten.

* De arrestatie en veroordeling van Parks bleef niet onopgemerkt. Vrij snel sloten andere zwarte burgerrechten-activisten aan en kwamen op voor Parks.  Een grootscheepse boycotactie was het logische vervolg van het verhaal. Eindelijk iemand die het aandurfde om de blanken te tonen dat ze het helemaal mis hadden met hun gekleurde medemensen.

* Massaal besloten de verstotelingen niet langer meer gebruik te maken van bussen. Bussen werden geboycot. Zo gaven ze duidelijk aan dat ze tegen de rassenscheiding in het algemeen waren en tegen het openbaar vervoer in het bijzonder.

** De boycot van de actievoerders werd geleid door dominee Martin Luther King (foto met Parks) en had … een lange adem. Tot liefst 382 dagen na de veroordeling van Parks weigerden zwarten gebruik te maken van de busdiensten in Montgomery. De volgehouden actie bereikte uiteindelijk zijn doel : de rassenscheiding in bussen werd afgeschaft!

* De actie van Rosa Parks werd erg hoog aangeslagen. Op slag was Rosa één van de pioniers van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Maar er was nog veel werk aan de winkel. De regering van president Trump heeft erg duidelijk gemaakt dat de rassenstrijd in Amerika, 66 jaar later, nog lang niet gestreden is.

*** Lees meer in Historiek , druk op …   Martin Luther King