Russische Revolutie

In maart 1917 brak de Russische Revolutie uit in Petrograd, het huidige Sint-Petersburg. Overal in Rusland werden revolutionaire raden ingesteld van arbeiders, soldaten en boeren.

*  Tsaar Nicolaas II werd tot aftreden gedwongen en later samen met zijn gezin vermoord. Aleksandr Kerenski (1881-1970) werd de eerste minister-president van Rusland, maar in Sint-Petersburg waren de bolsjewieken, aangevuurd door Vladimir Lenin de baas.

* Op 6 november 1917 werd Kerenski door Lenin afgezet na een geleide coup.

*  Vladimir Iljitsj Lenin (1870-1924) baseerde zijn wereldbeeld en zijn strijd tegen de heersende klasse op de denkbeelden van Karl Marx (1818-1883).

Karl Marx was aanvankelijk vrijwel onbekend. Hij leefde op de kap van zijn vrienden en vulde zijn dagen met lezen en schrijven. Zeventig jaar na zijn dood leefde zowat een derde van de mensheid met  ‘marxistische’ regeringen.

*  Voor Karl Marx was geschiedenis een geschiedenis van de klassenstrijd. Lenin was de invloedrijkste uitvoerder van zijn ideeën.

*  In de tsarentijd moest Lenin twee keer in ballingschap. Die tijd verbleef hij in Engeland, Zwitserland en Frankrijk. In West-Europa kwam hij tot het inzicht dat het Russische volk geen democratische traditie kende. Eerder een elitekader van intellectuelen en politiek bewuste ideologen had het nodig om hen (het proletariaat) te leiden naar een betere toekomst.

*  Lenin wist dat de arbeiders er op eigen kracht niet zouden in slagen om de revolutie tot stand te brengen en hulp van buitenaf welkom was.

*  Daarom richtte Lenin de bolsjewistische partij op en manoeuvreerde hij zich handig in het gewoel van ‘de Russische Oktoberrevolutie’.

*  Kerenski werd afgezet en Lenin werd de nieuwe leider van de Russische arbeiders. Tot na een beroerte in 1922 leidde hij  de Sovjetregering.

*  Bij de eerste beroerte raakte de rechterkant van zijn lichaam bijna geheel verlamd. Na een tweede werd zijn spraakvermogen erg aangetast. Lenin overleed op 21 januari 1924 in Gorki (hé, waar hebben we dat nog gehoord?), tien kilometer ten zuiden van Moskou.

*  Zijn lichaam werd geprepareerd en tentoongesteld in een mausoleum op het Rode Plein in Moskou. Lenin werd een tentoonstellingsobject. Nog steeds moet zijn gebalsemde lichaam om de twee weken een speciale behandeling ondergaan. Vladimir Lenin werd als partijleider opgevolgd door Jozef Stalin.