HONDERDJARIGE OORLOG

Op 19 september 1356 vond de Slag bij Poitiers plaats. Een onderdeel van de Honderdjarige Oorlog tussen Fransen en Engelsen die van 1337 tot 1453 met elkaar voerden.

* Die oorlog duurde natuurlijk niet dag na dag honderd jaar lang. Vaak waren er pauzes bij gebrek aan geld om de huursoldaten, de kern van het leger, te betalen. Wel waren Engelsen en Fransen het 100 jaar lang oneens met elkaar. Aan het eind van de heeeel lange rit wonnen de Engelsen. Lees hoe …

* Bij Poitiers behaalden de Engelsen, onder leiding van de prins van Wales (Eduard van Woodstoch of de Zwarte Prins), voor de tweede keer gedurende de Honderdjarige Oorlog een overwinning.

* De Fransen werden geleid door Jan II de Goede die een voor die tijd erg groot leger had samengebracht. Ondanks de troepensterkte (hoe groot zijn leger was is niet helemaal bekend) en de militaire moed van Jan II werd de Slag bij Poitiers door de Fransen verloren. Anders dan bij voorgaande slagen vielen de meeste Franse edelen niet te paard maar te voet aan.

* De aanval verliep vrij ongecoördineerd en hoewel de Engelsen in de minderheid waren en niet op de steun van een ander Engels leger konden rekenen (even daarvoor vertrokken naar Bretagne) konden ze de aanval afslaan en de Fransen verslaan.

Jan II werd gevangen genomen. Tot aan de Vrede van Brétigny (1360) bleef hij opgesloten in Engeland.

* Het vredesverdrag bepaalde dat de Fransen losgeld moesten betalen voor Jan II en daarnaast moesten Aquitanië, Calais en Ponthieu aan de Engelsen afgestaan worden aan koning Eduard III van Engeland.

De Engelse koning zag op zijn beurt af van aanspraken op de Franse kroon.

* Van echte vrede was echter geen sprake.

* Jans tweede zoon was echter als gijzelaar in Engeland achtergebleven en als die gevangen genomen werd reisde Jan II naar Engeland om zich over te geven. Hij stierf in 1360 tijdens deze tweede gevangenschap.

Verder op 19 september: