CROMWELL laaT KONING ONTHOOFDEN

De Britse staatsman Oliver Cromwell overleed op 3 september 1658 in Londen. De ‘lord protector’ studeerde aan het Sidney Sussex College in Cambridge.  

*** (een kleine vergelijking … de OLV i/d Wijngaard-gilde– Veerle werd opgericht in 1640382 jaar geleden)

* Oliver verliet de universiteit na het overlijden van zijn vader in 1617, zonder bul evenwel.

* Engeland was enkele jaren in twee kampen verdeeld. Cromwell ontwikkelde van in zijn jeugd reeds een grote tegenzin tegen de monarchie, het koningshuis. Hij leidde de republikeinse troepen in de Engelse Burgeroorlogen tegen koning Karel I.

* Vanuit Oxford bestuurde Karel I het noorden en westen van het land. Het parlement behield de controle over Londen, het zuiden en het oosten.

* De Slag bij Naseby op 14 juni 1645 betekende een omslag in de burgeroorlog. Oxford werd belegerd, maar Karel I ontsnapte.

* De koning werd uiteindelijk bij Newark in Schotland gevangengenomen en in 1647 uitgeleverd aan Cromwell. Die liet Karel I op 30 januari 1649 onthoofden.

* Cromwell slaagde er echter niet in om van Engeland een stabiele parlementaire republiek te maken. Regelmatig waren er ook opstanden in eigen rangen. Achterstallige soldij was daarvan de oorzaak.

* De oppositie, de levellers, wilden de rijkdom meer gelijkelijk verdelen. Maar Oliver Cromwell voelde daar niets voor.

* In 1653 zegde het parlement het vertrouwen in Oliver Cromwell op. Een jaar later kwam een nieuwe republikeinse grondwet tot stand met Cromwell als ‘lord protector’ (landvoogd) en een Raad van State.

* Het nieuw gekozen parlement werd haast meteen ontbonden, omdat de parlementsleden de macht van Oliver Cromwell wilden beperken.

* Van 1655 tot zijn overlijden op 3 september 1658 leidde Oliver Cromwell Engeland als een dictator. Hij verklaarde de titel lord protector erfelijk.

* Daardoor kon zijn zoon hem in 1658 opvolgen. Richard Cromwell bleek echter niet in staat om het land verenigd te houden.       – met dank aan Absolute Figures –