PIET HEIN

Gisteren zagen we hoe Antwerpen viel in 1585 en weer helemaal in Spaanse handen kwam , niet in het minst door toedoen van van Aldegonde, de bewonderaar van Farnese.

Het strijdtoneel verplaatste zich wel naar de noordelijke Nederlanden. De ’80-jarige oorlog’ zou duren tot 1648.

* Natuurlijk werd er geen 80 jaar lang slag geleverd. Oorlog voeren was een kostelijke gebeurtenis die vooral door huursoldaten werd gevoerd. Soldaten en wapentuig kostten pakken geld.

** Dat geld werd gehaald waar het zat … in de door Columbus en Vespucci ontdekte nieuwe wereld. Die werd letterlijk leeggeplunderd door eerst Portugezen, later Spanjaarden en … Nederlanders, verenigd in de West-Indische Compagnie, want ook in Azië waren zaken te doen.

* In november 1623 trad Piet Hein in dienst bij die pas opgerichte West-Indische Compagnie. Hij kreeg kaapbrieven mee om schepen van vijandelijke mogendheden in beslag te nemen, ook wanneer het geen oorlogsschepen waren.

* Dat betekende dat hij van de Staten-Generaal der Nederlanden toestemming had om Spaanse en Portugese koopvaarders aan te vallen.

* In  1627 pleegde Piet Hein twee kleinere kaperijen , blijkbaar ‘om te oefenen’ .

* In september 1628 veroverde Piet Hein de Spaanse  Zilvervloot, een echt grote kanjer.

* De buit bedroeg onder meer 177.000 pond zilver en de duizend parels waren in 1628 11 à 12 miljoen toenmalige gulden waard. De oorlog tegen Spanje kon er een jaar lang mee betaald worden. Het beleg van Den Bosch is met geld van de zilvervloot gefinancierd.

* De vloot werd na een thuisreis – die niet zonder moeilijkheden en incidenten verliep – begin januari 1629 op de rede van Hellevoetsluis ontscheept. Per paard en wagen werd de buit in zeven dagen naar Amsterdam gebracht.

* De verovering van de zilvervloot was niet alleen een financiële, maar vooral ook een morele overwinning  van de Republiek der Nederlanden op de Spanjaarden. Merkwaardig is dat ook de bevolking van Madrid opgetogen was, omdat ze hun gehate regering deze nederlaag gunden.

* Piet Hein werd in de negentiende eeuw (1844) geëerd met het lied De zilvervloot,  dat tegenwoordig nog steeds gezongen wordt op Nederlandse scholen. Ook in Vlaanderen kende men deze Nederlandse schlager.

* Piet Hein werd tot luitenant-generaal verhoogd, maar veel pret beleefde hij daar niet aan. Op 17 juli 1629 onderschepte hij drie schepen van de Oostendse vloot. Een achtpondskogel raakte hem in de linkerschouder en Piet was op slag zo dood als een … pie(r)t.

 

 

Piet Hein werd op 4 juli met grote eer begraven in de Oude Kerk in Delft.

 

° Pas in 1638 was het beloofde marmeren praalgraf klaar. Daarop prijkt de spreuk “Het sterven is niet schandelijk, wel om schandelijk te sterven.”

(bewerkt uit Historiek en Wikipedia – prenten vrij / gratis)