AUGUSTUS

Vannacht begon de maand augustus, de tweede volle zomermaand van de kalender, en net als juli eentje met 31 dagen.

** Op 1 januari 45 v.Chr. trad de zogeheten Juliaanse kalender in werking. Genoemd naar JULIUS Caesar.

** De oude naam van de vijfde maand luidde Quintilis (vijfde), aangezien het Romeinse jaar toen nog in maart begon.

* In de middeleeuwen verdrong juli de oude Nederlandse naam, hooimaand. Die was ingevoerd door Karel de Grote. Voor een echt werkbare kalender is het dan nog wachten tot in de 16de eeuw …

* Gaius Octavius was het lievelingetje van zijn oudoom Julius Caesar. Toen Caesar in 44 v.Chr. werd vermoord, bleek hij de achttienjarige Octavius als zijn zoon te hebben geadopteerd.

* In 8 v.Chr. gaf Octavius toestemming om de maand waarin hij tot consul was benoemd en waarin hij zijn belangrijkste overwinningen had behaald, naar hem AUGUSTUS te noemen. Daarvoor heette die maand sextilis (‘de zesde’), aangezien het Romeinse jaar ooit met maart begon.

Augustus betekent zoveel als ‘gezegend, heilig, eerbiedwaardig’. Octavianus ontving zijn eretitel op 16 januari 27 v.Chr. en noemde zich voortaan Caesar Augustus. Het bleef in de familie…

***  En wat zegt de ‘kalender met een hoek af ‘ hierover ?…