‘de vier jaargetijden’

Antonio Lucio Vivaldi werd 63 en overleed in Wenen op 28 juli 1741. Vivaldi is synoniem van Le Quattro Stagioni (De vier jaargetijden), een cyclus van vier vioolconcerten . Overbekend tot en met.

* Antonio Lucio Vivaldi werd in Venetië 1678 geboren tijdens … een aardbeving.    Zijn vader, die kapper en violist was, hielp hem met zijn muzikale carrière en werkte hem binnen bij de Cappella di San Marc , waar hijzelf een vooraanstaand violist was.

* Vivaldi werd priester. Hij kreeg al snel de bijnaam Il Prete Rosso (“de rode priester”), vermoedelijk vanwege zijn hoogblond haar.

* Na amper één jaar hoefde hij niet meer naar de mis omwille van zijn astma. Sommige bronnen vertellen echter dat hij de mis niet meer mocht opdragen omdat , als hij inspiratie kreeg voor een nieuw muziekstuk , hij dat gewoon ging opschrijven in de sacristie.

* Vivaldi was ook violist in een meisjesweeshuis in Venetië. De musicerende wezen stegen snel in aanzien, ook in het buitenland. Meisjes mochten in die tijd eigenlijk geen muziek spelen, dus gaven zij concerten van achter een doek. Voor hen schreef  Vivaldi de meeste van zijn concerten, cantates en gewijde muziek.

* In 1705 werd de eerste verzameling (raccolta) van zijn werk gepubliceerd. Er zouden er nog vele volgen. Als hij niet op reis was, vond men Vivaldi vaak in het weeshuis. Hij kreeg er de verantwoordelijkheid voor alle muzikale activiteiten .

* Weinig bekend is wel dat het grootste deel van zijn werk pas in de eerste helft van de twintigste eeuw werd herontdekt, en pas in de tweede helft ervan werd uitgegeven.

* Vivaldi’s muziek was vernieuwend en inspireerde de latere groten van de Barok, JS Bach op kop. Vivaldi’s composities waren erg helder, met harmonische contrasten, vernieuwende melodieën en nieuwe thema’s.

* Het vrolijke karakter van zijn muziek weerspiegelt Vivaldi’s plezier in het componeren, een belangrijke reden ook voor de enorme populariteit van zijn werk.

* De grote Igor Stavinsky beweerde zelfs dat Vivaldi niet honderden concerten had geschreven, maar slechts honderden variaties op één en hetzelfde concert. ’t Is maar hoe je het bekijkt.

* Hoewel Vivaldi priester was, had hij vele liefdesaffaires. Vaak met zangeressen waarvoor hij bestaande muziek een beetje op hun zangvermogen afstemde. Plagiaat dus. Maar wat geeft het, de meesten van ons onthouden toch alleen maar zijn 4 seizoenen. En die zijn wel heel mooi en … echt van hemzelf.