DE ROMANOVS WORDEN VERMOORD

De familie Romanov in 1911:(vlnr)  Olga, Maria, Nicolaas II, Alexandra, Anastasia, Aleksej en Tatjana

* Na zijn aftreden tijdens de februari-revolutie in 1917 woonde Nicolaas II met zijn gezin en bedienden in Tsarskoje Selo.

* Aleksander Kerenski wilde het gezin naar Engeland sturen, maar George V voelde daar niets voor. Kerenski koos dan maar voor de brutaalste, maar voor hem gemakkelijkste uitkomst ..

* Na de oktober-revolutie was de bewegingsvrijheid van de familie erg beperkt. Het Centrale Comité van de bolsjewieken maakte plannen voor een showproces in Moskou, maar zover kwam het niet.
In de eerste week van juli besloot men de Romanovs koudweg te vermoorden.

* Op 16 juli 1918 rond twee uur ‘s nachts werd Nicolaas met zijn gezin en vier bedienden naar de kelder geleid. Er werden twee stoelen gebracht. Een voor de keizerin en één voor de zieke Aleksej.

* Het executiepeloton kwam even later binnen. De bevelhebber Jakov Joerovski las het executiebevel voor. Nicolaas begreep niet wat hem overkwam en vroeg: “Wat? Wat?…” Een beslissend salvo was het antwoord.

* Op 17 juli 1918 werden de Romanovs door de communisten vermoord.

 * Na de moord werden de Romanovs met vrachtwagens naar een voormalige ijzermijn vervoerd. Daar werden de lichamen uitgekleed en hun kleren in brand gestoken. De lijken werden in de mijnschacht gegooid. Er stond water in de mijnschacht, maar niet voldoende om de lichamen te verbergen.

* Dat laatste ontdekte men de dag nadien. De lijken werden weer uit de mijn gehaald en besloten werd de Romanovs te verbranden. Toen ook dit niet lukte werden zij weer naar een andere mijnschacht gebracht.

* Onderweg bleven de vrachtauto’s steken op een modderig bospad. De soldaten gooiden de lichamen dan maar in de dichtbij gelegen mijnschacht Ganina Jama.

* Pas na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie vond men daar de resten van negen lijken. De lichamen van de jongste twee kinderen van de tsaar, Anastasia en Aleksej, ontbraken. Verhalen allerlei deden even later de ronde van de aardbol. Vooral Anastasia werd alom herkend.

* Historici nemen evenwel met zekerheid aan dat niemand de executie overleefd kan hebben. De twee vermiste skeletten werden wellicht ver-ast …