ernest hemingway

De jeugd van heden kent hem wellicht niet meer. De fervente lezers , bijna ouderlingen, daarentegen wel. In de scholen van Hoogstraten en Mechelen heb ik weliswaar nooit een woord over hem gehoord. Amerika was toen nog heel ver weg. De heimat literatuur van Timmermans, Streuvels en andere Claes was beter aan ons besteed. En dan nog.

* Later leerden we Hemingway wel kennen via vertalingen van zijn werken of door de films die ervan gemaakt werden. Hemingway overleed op 2 juli 1961, vandaag al 61 jaar geleden. Hij pleegde zelfmoord.

* Lees even met ons mee in Wikipedia, dé encyclopedie van deze tijd.

* Ernest Miller Hemingway (Oak Park, 21 juli 1899Ketchum -Idaho), 2 juli 1961) was een Amerikaans schrijver en journalist die in 1953 de Pulitzerprijs voor de literatuur won met The Old Man and the Sea en in 1954 de Nobelprijs voor Literatuur ontving.

* Hemingway produceerde de meeste van zijn werken tussen het midden van de jaren 1920 en het midden van de jaren 1950. Zijn sobere, uit de journalistiek ontstane schrijfstijl stond in sterk contrast met zijn imago van avonturier. Zijn turbulent persoonlijk leven zou grote invloed uitoefenen op het moderne Amerikaanse en Europese proza.

* Tussen de twee wereldoorlogen werd hij de woordvoerder van de Lost Generation omdat hij in zijn vroege werk de problematiek en de mentaliteit van die generatie het best gestalte gaf.

* Hemingway was niet alleen actief als schrijver, maar was ook een journalist en oorlogscorrespondent. Daarnaast ook avonturier, sportvisser en jager op groot wild. Dat laatste komt tot uiting in de onderwerpen die hij voor zijn korte verhalen en romans koos.

* Tijdens zijn laatste levensjaren leed hij aan zware depressies die uiteindelijk leidden tot zijn zelfmoord op 2 juli 1961..

* Zijn literaire nalatenschap is van blijvende waarde, wat onder meer geïllustreerd wordt door het feit dat zijn belangrijkste werken nooit uit druk zijn geweest

* Hemingway wordt algemeen beschouwd als een van de invloedrijkste 20e-eeuwse schrijvers. Zijn boeken, die in meer dan 35 talen werden vertaald, hadden een diepgaande invloed op moderne Europese schrijvers zoals Jean-Paul Sartre, Albert Camus en Heinrich Böll.

* Zijn sobere, precieze en levensechte schrijfstijl beïnvloedde ook hard-boiled-auteurs. Hemingways manier van schrijven had ook een directe invloed op J.D. Salingers werk en dat van vele anderen.

* De Nobelprijscommissie prees Hemingway om de invloed die zijn krachtige stijl had uitgeoefend op het contemporaine proza: “[…] for his mastery of the art of narrative and for the influence that he has exerted on contemporary style”.

* Tijdens de jaren 1950, de laatste tien jaar van Hemingways leven, kreeg zijn werk veel aandacht van academische critici en biografen, ondanks grote weerstand van Hemingway zelf, die zich verzette tegen het schrijven over en het analyseren van nog levende auteurs.

*** Alle grote werken van Hemingway werden verfilmd: A Farewell to Arms (1932 en 1957), For Whom the Bell Tolls (1943), To Have and Have Not (1944), The Killers (1946), The Macomber Affair (1947), The Snows of Kilimanjaro (1952), The Sun Also Rises (1957), The Sun Also Rises (1984), The Old Man and the Sea (1958), en Islands in the Stream (1977). (rood = meer info bij Wikipedia)