IOC of Internationaal Olympisch Comité

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zal om de vier jaar de Olympische Zomer- en Winterspelen organiseren . Tot dat besluit kwamen de Fransman (en baron) Pierre de Coubertin, samen met de Griek Demetrius Vikelas tijdens een sportcongres op de Sorbonne in Parijs, van 16 tot en met 23 juni 1894 , vandaag 127 jaar geleden. 23 juni 1894 werd de officiële  stichtingsdatum.

* Na 1500 jaar stilstand besloten beiden om de klassieke Olympische Spelen nieuw leven in te blazen. De Coubertin hoopte , door middel van sport ,landen en volken te verbroederen en zo de wereldvrede een handje te helpen. Even later was ook het Comité International Olympique (CIO) (Engels: International Olympic Committee): het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een feit.

** Het ontbreken van een Duits lid in dat comité was opvallend. De vijandige houding van het Franse volk ten aanzien van Duitsland kon door de Coubertin moeilijk over het hoofd worden gezien.

* Tijdens de voorbereidingen van de eerste nieuwe Spelen (1896) werd ook het Duits Olympisch Comité opgericht, waarna … het IOC niet meer om Duitsland heen kon. Voorzitter Vikelas benoemde Willibald Gebhardt als lid in januari 1896. Het recht om nieuwe leden te benoemen lag echter bij de Coubertin, die zijn toestemming voor Duitsland pas twee maanden later verleende.

 

Tussen 1894 en 2013 kende het OIC acht voorzitters. Twee daarvan waren Belgen (Henri de Baillet- Latour en de ons beter bekende Jacques Rogge . Thomas Bach , de huidige voorzitter , is de eerste Duitser in het rijtje. Misschien uit eerbied voor zijn naam …

-(rood drukken voor meer Wikipedia-uitleg)-