NAPOLEON Even iN WATERLOO …

Napoleon, nog een keertje Napoleon… ‘Gene gewone’, zouden we zeggen. Lees maar.

Nadat Napoleon de macht in Parijs weer had overgenomen , verklaarde hij de vrede in Europa te willen bewaren. De geallieerden waren niet overtuigd van Napoleons intenties, toen die een nieuw leger samenstelde.

.

.

* Napoleon wou in de Zuidelijke Nederlanden de Britten en de Pruisen verslaan, voordat ook Oostenrijk een leger kon sturen.

* De Fransen, de Britten en een klein contingent Nederlandse troepen troffen elkaar vlakbij Waterloo.

* Op 18 juni 1815  viel het Franse leger onder bevel van Napoleon en maarschalk Michel Ney meerdere keren aan. Maar de Britten, onder leiding van de hertog van Wellington, hielden stand.

* En toen de Pruisen van Blücher ‘s avonds bij de Britten aansloten, verloor Napoleon de Slag bij Waterloo.

* Napoleon vluchtte te paard en bereikte Parijs op 21 juni ‘s morgens. Op 22 juni 1815 deed hij voor de tweede keer afstand van de troon. Dit keer definitief.

* Parijs werd door het Britse en het Pruisische leger bezet. Napoleon vernam dat het Pruisische leger bevel had gekregen om hem gevangen te nemen, dood of levend.

* Hij wist te ontsnappen en vluchtte. Eerst naar het kasteel van Malmaison en dan naar de havenstad Rochefort, waarvan hij dan naar de Verenigde Staten wilde vertrekken.

* De haven werd echter door de Britten geblokkeerd . Napoleon zag geen andere uitweg dan … zich over te geven. Waterlo werd zijn Waterloo, zijn militaire ondergang. Maar toch blijft hij tot op de dag van vandaag de stempel drukken op onze samenleving.

*** Voor de rest van het verhaal verwijzen we graag door naar

Wikipedia. Door ergens op gekleurd te klikken, geraak je zeker door de hele geschiedenis , ‘de mooiste wetenschappelijk discipline ‘ (dixit Martin). Succes ermee.