DE KONINGSKWESTIE

Na de inval van Duitsland in België overlegde koning Leopold III op het kasteel van Wijnendale (Torhout) voor de capitulatie met zijn ministers. Tijdens dit overleg op 25 mei 1940 besloot de koning in zijn land te blijven.

* Liever liet Leopold zich krijgsgevangen maken dan naar Engeland uit te wijken, zoals het Nederlandse koningshuis enkele weken eerder had gedaan.

* In november 1940 bracht hij een bezoek aan Adolf Hitler in Berchtesgaden, waar hij pleitte voor de belangen van zijn volk.

* In 1941 ontstond de zgn. Koningskwestie , omdat de koning  in het huwelijk trad met Liliane Baels, de dochter van Hendrik Baels, de oud-gouverneur van West-Vlaanderen. Aangezien dit huwelijk plaats vond zonder toestemming van de ministerraad en de kamer was het huwelijk in feite onwettig. Bovendien was het volk de immens populaire sneeuwkoningin Astrid nog niet vergeten. Zij verongelukte in het Zwitserse Küssnacht . Een ongeval waarin koning Leopold haast ongedeerd bleef .

* Vlak voor het einde van de bezetting van België , in juli 1944 , werd de koninklijke familie door de Duitsers meegevoerd naar Oostenrijk. Na de bevrijding in 1945 verhuisde de familie naar Zwitserland.

* Intussen werd België bestuurd door de broer van Leopold, prins-regent Karel.

* De voornaamste grieven van de politieke tegenstanders van Leopold (vooral uit linkse hoek) waren dat hij geen dankbaarheid had getoond voor de geallieerde bevrijders en dat hij de inspanningen van de regering in ballingschap en de rol van het verzet in de oorlogsjaren niet wilde erkennen.

* Uiteindelijk organiseerde premier Gaston Eyskens in 1950 een referendum. In Vlaanderen bleek 72% van de bevolking nog achter hun koning te staan, maar in Wallonië en Brussel was minder dan de helft voor de terugkeer van Leopold III. Deze (konings-)kwestie leidde bijna tot een burgeroorlog .

* Daarom besloot Leopold III wijselijk de macht over te dragen aan zijn oudste zoon, Boudewijn. Tot juli 1951, toen Leopold zijn troonsafstand tekende en Boudewijn hem opvolgde, bleef prins Karel regent. Leopold III overleed in september 1983. (diverse media)